Marko 15:1-47

  • Isus pred Pilatom (1-15)

  • Vojnici se rugaju Isusu (16-20)

  • Isus pribijen na stub (21-32)

  • Isusova smrt (33-41)

  • Isusova sahrana (42-47)

15  Odmah u zoru, sveštenički poglavari sa starešinama i poznavaocima Zakona, ceo Sinedrion, održali su većanje. Svezali su Isusa, odveli ga i predali Pilatu.+  Pilat ga je upitao: „Jesi li ti judejski kralj?“+ On mu je odgovorio: „Ti sam to kažeš.“+  Sveštenički poglavari su ga optuživali za mnogo toga.  Pilat ga je opet upitao: „Zar ništa ne odgovaraš?+ Vidi koliko optužbi iznose protiv tebe.“+  Ali Isus više ništa nije odgovorio, tako da se Pilat začudio.+  Na svaku Pashu namesnik je imao običaj da pusti jednog zatvorenika, kog bi narod tražio.+  U to vreme je čovek koji se zvao Varava bio u zatvoru s drugim pobunjenicima, koji su u pobuni počinili ubistvo.  Zato se narod okupio i počeo da traži od Pilata ono što je on prema običaju činio.  Pilat ih je upitao: „Hoćete li da vam pustim judejskog kralja?“+ 10  Naime, znao je da su ga sveštenički poglavari predali iz zavisti.+ 11  Ali sveštenički poglavari su nahuškali narod da traži da im pusti Varavu.+ 12  Pilat ih je opet upitao: „Šta onda da učinim sa ovim koga zovete judejskim kraljem?“+ 13  A oni su još jednom povikali: „Na stub s njim!*+ 14  Pilat ih je upitao: „Zašto? Kakvo je zlo učinio?“ Ali oni su još jače vikali: „Na stub s njim!“+ 15  Tada je Pilat, želeći da ugodi narodu, pustio Varavu, a Isusa je predao da ga izbičuju+ i pribiju na stub.+ 16  Vojnici su ga odveli u dvorište namesnikovog dvora i sazvali su celu četu.+ 17  Ogrnuli su ga purpurnim plaštem, ispleli venac* od trnja i stavili mu ga na glavu. 18  Onda su počeli da ga pozdravljaju: „Zdravo, judejski kralju!“+ 19  Udarali su ga trskom po glavi, pljuvali ga i padali na kolena pred njim klanjajući mu se. 20  Kad su mu se narugali, skinuli su s njega purpurni plašt i obukli mu njegovu odeću. Izveli su ga da ga pribiju na stub.+ 21  I prisilili su jednog prolaznika koji se vraćao s polja, nekog Simona iz Kirene, Aleksandrovog i Rufovog oca, da ponese stub* na koji će Isus biti pribijen.+ 22  Potom su doveli Isusa na mesto koje se zove Golgota, što znači „mesto lobanje“.+ 23  Tamo su mu ponudili vino sa opojnom smirnom,+ ali on ga nije uzeo. 24  Pribili su ga na stub i razdelili njegovu odeću bacajući žreb za nju, da tako odrede ko će šta uzeti.+ 25  Bio je treći* sat kad su ga pribili na stub. 26  Na jednom natpisu stajalo je za šta je optužen: „Judejski kralj.“+ 27  Pored njega su pribili na stub i dvojicu razbojnika, jednog njemu zdesna, a drugog sleva.+ 28  * —— 29  Prolaznici su ga vređali, podrugljivo odmahujući glavom+ i govoreći: „Hajde, ti što rušiš hram i gradiš ga za tri dana,+ 30  spasi samog sebe i siđi sa stuba!“ 31  Tako su mu se rugali i sveštenički poglavari s poznavaocima Zakona, govoreći jedni drugima: „Druge je spasao, a sebe ne može spasti!+ 32  Neka sada Hrist, kralj Izraela, siđe sa stuba, da to vidimo i poverujemo u njega.“+ Rugali su mu se čak i oni koji su bili pribijeni na stub pored njega.+ 33  Oko šestog* sata spustila se tama na celu zemlju i potrajala je sve do devetog* sata.+ 34  Kad je bio deveti sat, Isus je povikao na sav glas: „Eli, Eli, lama savahtani?“, što znači: „Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?“+ 35  Neki od onih koji su stajali u blizini čuli su to pa su rekli: „Zove Iliju.“ 36  Jedan čovek je otrčao, natopio sunđer kiselim vinom, stavio ga na trsku i dao mu da pije,+ govoreći: „Pustite ga! Da vidimo hoće li Ilija doći da ga skine sa stuba.“ 37  Isus je zavapio iz sveg glasa i izdahnuo.+ 38  Zavesa svetilišta+ rascepila se nadvoje od vrha do dna.+ 39  Kad je stotnik* koji je stajao naspram njega video šta se dogodilo kad je izdahnuo, rekao je: „Ovaj čovek je zaista bio Božji Sin.“+ 40  Tamo su bile i žene koje su to izdaleka posmatrale, među njima Marija Magdalena i Marija, majka Jakova Manjeg i Josifa, i Saloma.+ 41  One su ga pratile i pomagale mu+ kad je bio u Galileji. Bile su tamo i mnoge druge žene koje su s njim došle u Jerusalim. 42  Pošto je već bilo kasno posle podne, a uz to i dan pripreme*, to jest dan pre sabata, 43  došao je Josif iz Arimateje, ugledan član Veća, koji je i sam čekao Božje Kraljevstvo. On se odvažio da uđe kod Pilata i zatraži Isusovo telo.+ 44  Pilat se začudio kad je čuo da je Isus umro, pa je pozvao stotnika i upitao ga da li je već mrtav. 45  Kad mu je stotnik to potvrdio, dopustio je Josifu da uzme Isusovo telo. 46  On je kupio fino platno, skinuo telo sa stuba, umotao ga u platno i položio u grob+ koji je bio isklesan u steni. Zatim je navaljao kamen na ulaz u grob.+ 47  Marija Magdalena i Marija, Josifova majka, ostale su tamo i gledale mesto gde je Isus položen.+

Fusnote

Ili: „Pribij ga na stub!“
Ili: „krunu“.
Videti Rečnik pojmova, „Mučenički stub“.
To jest oko 9 sati ujutru.
To jest oko 12 sati.
To jest oko 15 sati.
Ili: „centurion“, to jest zapovednik čete od 100 vojnika.