Marko 14:1-72

  • Sveštenici kuju zaveru da ubiju Isusa (1, 2)

  • Mirisno ulje izliveno na Isusovu glavu (3-9)

  • Juda izdaje Isusa (10, 11)

  • Poslednja Pasha (12-21)

  • Gospodova večera (22-26)

  • Petar će se odreći Isusa (27-31)

  • Isus se moli u Getsimaniji (32-42)

  • Isus uhapšen (43-52)

  • Isus pred Sinedrionom (53-65)

  • Petar se odriče Isusa (66-72)

14  Do Pashe+ i Praznika beskvasnih hlebova+ ostala su još dva dana.+ Sveštenički poglavari i poznavaoci Zakona tražili su priliku da na prevaru uhvate Isusa i ubiju ga.+  Ali rekli su: „Ne na praznik, jer bi se narod mogao pobuniti.“  Kad je Isus bio za stolom u kući gubavca Simona, u Vitaniji, došla je jedna žena sa alabastarskom bočicom punom skupocenog mirisnog ulja, pravog narda. Slomila je grlić alabastarske bočice i izlila ulje na njegovu glavu.+  Zato su se neki naljutili i govorili jedan drugom: „Čemu ovo rasipanje mirisnog ulja?  To ulje je moglo da se proda za više od 300 denara* i da se taj novac da siromašnima!“ I ljutili su se na nju*.  Ali Isus je rekao: „Pustite je. Što ste se okomili na nju? Učinila je dobro delo na meni.+  Jer siromašne ćete uvek imati pored sebe+ i moći ćete da im činite dobro kad god hoćete, a mene nećete uvek imati.+  Učinila je šta je mogla: unapred je izlila mirisno ulje na moje telo da ga pripremi za sahranu.+  Verujte mi, gde god se po celom svetu bude propovedala dobra vest,+ pominjaće se i to što je učinila ova žena, kao sećanje na nju.“+ 10  Juda Iskariotski, jedan od dvanaestorice, otišao je kod svešteničkih poglavara da bi izdao Isusa.+ 11  Kad su to čuli, obradovali su se i obećali da će mu dati novac*.+ Zato je počeo da traži priliku da ga izda. 12  Prvog dana Praznika beskvasnih hlebova,+ kad se po običaju prinosila pashalna žrtva,+ njegovi učenici su ga upitali: „Gde hoćeš da ti pripremimo pashalnu večeru?“+ 13  Tada je poslao dvojicu učenika i rekao im: „Idite u grad i tamo ćete naići na čoveka koji nosi krčag s vodom. Pođite za njim+ 14  i gde on uđe recite domaćinu: ’Učitelj pita: „Gde je gostinska soba u kojoj mogu da jedem pashalnu večeru sa svojim učenicima?“ ‘ 15  On će vam pokazati veliku sobu na spratu, nameštenu i spremnu. Tamo nam pripremite pashalnu večeru.“ 16  Učenici su otišli u grad i našli sve onako kako im je rekao. I pripremili su sve za Pashu. 17  Kad se spustilo veče, došao je tu s dvanaestoricom.+ 18  Dok su bili za stolom i jeli, Isus im je rekao: „Verujte mi, jedan od vas, koji jede sa mnom, izdaće me.“+ 19  To ih je rastužilo pa su ga jedan za drugim pitali: „Da nisam ja?“ 20  A on im je odgovorio: „Jedan od vas dvanaestorice koji umače sa mnom hleb u činiju.+ 21  Istina, Sin čovečji odlazi, kao što je pisano o njemu, ali teško onom čoveku koji izda Sina čovečjeg!+ Tom čoveku bi bilo bolje da se nije ni rodio.“+ 22  Dok su jeli, uzeo je hleb i, pomolivši se*, izlomio ga je, dao im i rekao: „Uzmite, ovo predstavlja moje telo.“+ 23  Uzevši čašu, zahvalio je Bogu i dao im je. I svi su pili iz nje.+ 24  Rekao im je: „Ovo predstavlja moju ’krv+ saveza‘,+ koja će se proliti za mnoge.+ 25  Verujte mi, više neću piti od vinogradskog roda do onog dana kad budem pio novo vino u Božjem Kraljevstvu.“ 26  Kad su otpevali hvalospeve Bogu*, otišli su na Maslinsku goru.+ 27  Tada im je Isus rekao: „Svi ćete se pokolebati u veri, jer je pisano: ’Udariću pastira+ i ovce će se razbežati.‘+ 28  Ali kad uskrsnem, otići ću u Galileju i tamo ću vas čekati.“+ 29  A Petar mu je rekao: „Ako se i svi drugi pokolebaju u veri, ja neću.“+ 30  Tada mu je Isus rekao: „Veruj mi, još ove noći, pre nego što petao dva puta zapeva, tri puta ćeš me se odreći.“+ 31  Ali on je uporno govorio: „Ako moram i da umrem s tobom, neću te se odreći.“ Tako su govorili i svi drugi.+ 32  Došli su na mesto koje se zove Getsimanija. On je rekao svojim učenicima: „Sedite ovde dok se ja pomolim.“+ 33  Poveo je sa sobom Petra, Jakova i Jovana.+ Tada su ga obuzeli teskoba i nemir. 34  Rekao im je: „Duša* mi je nasmrt žalosna.+ Ostanite ovde i bdite.“+ 35  Otišavši malo dalje, pao je na kolena i počeo da se moli da ga, ako je moguće, mimoiđe taj čas. 36  I još je rekao: „Ava*, Oče,+ tebi je sve moguće. Ukloni ovu čašu od mene. Ali neka ne bude kako ja hoću, nego kako ti hoćeš.“+ 37  Zatim se vratio kod učenika i našao ih kako spavaju, pa je rekao Petru: „Simone, zar spavaš? Zar nisi imao snage da bdiš jedan sat?+ 38  Bdite i molite se, da ne dođete u iskušenje.+ Duh je, doduše, srčan*, ali je telo slabo.“+ 39  Zatim je opet otišao i pomolio se istim rečima.+ 40  Ponovo se vratio i našao ih kako spavaju, jer ih je savladao san. I nisu znali šta da mu odgovore. 41  Kad se vratio treći put, rekao im je: „U ovakvom trenutku spavate i odmarate se! Dosta je! Došao je čas!+ Evo, Sin čovečji je predat u ruke grešnicima. 42  Ustanite, pođimo. Moj izdajnik dolazi.“+ 43  Dok je još govorio, došao je Juda, jedan od dvanaestorice, i s njim mnoštvo ljudi naoružanih mačevima i toljagama. Njih su poslali sveštenički poglavari, poznavaoci Zakona i starešine.+ 44  Njegov izdajnik im je rekao kakav će im znak dati: „Koga poljubim, taj je. Uhvatite ga i odvedite pod stražom.“ 45  Čim je došao, prišao je Isusu i rekao: „Učitelju*!“ Zatim ga je poljubio. 46  Tada su uhvatili Isusa. 47  Ali jedan od onih koji su tamo stajali izvukao je mač, napao prvosveštenikovog roba i odsekao mu uho.+ 48  A Isus im je rekao: „Zar sam ja razbojnik, pa ste s mačevima i toljagama došli da me uhvatite?+ 49  Svaki dan sam bio s vama u hramu i poučavao+ i niste me uhvatili. Ali to je zato da se ispuni Pismo.“+ 50  Tada su ga svi učenici ostavili i pobegli.+ 51  A za njim je išao jedan mladić koji je na sebi imao samo laneni ogrtač. Pokušali su da ga uhvate, 52  ali on je ostavio ogrtač i pobegao oskudno odeven*. 53  Zatim su Isusa odveli kod prvosveštenika.+ Tamo su se okupili svi sveštenički poglavari, starešine i poznavaoci Zakona.+ 54  Petar je izdaleka išao za njim sve do dvorišta prvosveštenikovog doma. Seo je sa slugama i grejao se uz vatru.+ 55  Za to vreme sveštenički poglavari i ceo Sinedrion tražili su neku optužbu protiv Isusa, da bi mogli da ga pogube, ali nisu ništa našli.+ 56  Mnogi su lažno svedočili protiv njega,+ ali im se svedočenja nisu slagala. 57  Još neki su prišli i lažno svedočili protiv njega: 58  „Čuli smo ga kako govori: ’Srušiću ovaj hram sagrađen ljudskim rukama i za tri dana podići ću drugi koji neće biti sagrađen ljudskim rukama.‘ “+ 59  Ali ni u tome im se svedočenja nisu slagala. 60  Na kraju je prvosveštenik ustao, stao na sredinu i pitao Isusa: „Zar ništa ne odgovaraš? Šta kažeš na optužbe koje iznose protiv tebe?“+ 61  Ali on je ćutao i ništa nije odgovorio.+ Prvosveštenik ga je opet pitao: „Jesi li ti Hrist, Sin Blagoslovenog?“ 62  Tada mu je Isus odgovorio: „Jesam. I videćete Sina čovečjeg+ kako sedi s desne strane Svemoćnog*+ i dolazi s nebeskim oblacima.“+ 63  Tada je prvosveštenik razderao svoju odeću i rekao: „Zar nam još trebaju svedoci?+ 64  Čuli ste hulu. Šta mislite?“ I svi su presudili da zaslužuje smrt.+ 65  Neki su počeli da ga pljuju,+ da mu pokrivaju lice i da ga udaraju pesnicama, govoreći mu: „Ako si prorok, reci ko te je udario!“ A i stražari su ga išamarali pa su ga odveli.+ 66  Dok je Petar bio dole u dvorištu, došla je jedna od prvosveštenikovih sluškinja+ 67  i videvši Petra kako se greje, pogledala je pravo u njega i rekla: „I ti si bio sa onim Nazarećaninom, Isusom.“ 68  A on je to porekao, govoreći: „Niti ga znam niti razumem šta govoriš.“ I izašao je u predvorje. 69  Ona sluškinja ga je i tu videla i opet je rekla onima koji su tamo stajali: „On je jedan od njih.“ 70  Ali on je to opet porekao. Malo kasnije, oni koji su tamo stajali još jednom su rekli Petru: „Ti si sigurno jedan od njih, jer si Galilejac.“ 71  A on je počeo da se kune i zaklinje: „Ne poznajem tog čoveka o kome govorite!“ 72  Baš tada je petao zapevao po drugi put+ i Petar se setio da mu je Isus rekao: „Pre nego što petao dva puta zapeva, tri puta ćeš me se odreći.“+ Zatim je slomljen briznuo u plač.

Fusnote

Ili: „grdili su je; prekoravali su je“.
Doslovno: „srebro“.
Ili: „izrekavši blagoslov“.
Ili: „psalme“.
„Ava“ je hebrejski ili aramejski izraz koji znači „oče“.
Ili: „spreman“.
Ili: „Rabi; Ravi“. Titula kojom se iskazivalo poštovanje judejskim učiteljima.
Doslovno: „go“.
Doslovno: „s desne strane sile“.