Marko 13:1-37

 • ZNAK POSLEDNJIH DANA (1-37)

  • Ratovi, zemljotresi, glad (8)

  • Propovedanje dobre vesti (10)

  • Velika nevolja (19)

  • Dolazak Sina čovečjeg (26)

  • Poređenje o smokvi (28-31)

  • „Bdite“ (32-37)

13  Kad je Isus izlazio iz hrama, jedan od njegovih učenika mu je rekao: „Učitelju, pogledaj! Kako divno kamenje i kako divna građevina!“+  A Isus mu je rekao: „Vidiš li ove veličanstvene građevine? Ovde neće ostati ni kamen na kamenu, sve će se srušiti.“+  Dok je sedeo na Maslinskoj gori nasuprot hramu, Petar, Jakov, Jovan i Andrija nasamo su ga upitali:  „Kaži nam kad će to biti? I šta će biti znak da je svemu tome došao kraj?“+  Tada im je Isus rekao: „Pazite da vas neko ne zavede.+  Mnogi će doći u moje ime i govoriti: ’Ja sam Hrist!‘ I mnoge će zavesti.  Kad čujete ratni metež i vesti o ratovima, ne plašite se. To mora da se dogodi, ali tada još nije kraj.+  „Jer će ustati narod na narod i kraljevstvo na kraljevstvo,+ biće zemljotresa po raznim mestima i biće gladi.+ To je početak strašnih nevolja*.+  „A vi pazite na sebe. Predavaće vas sudovima+ i tući će vas u sinagogama+ i vodiće vas pred namesnike i kraljeve zbog mene, pa ćete im svedočiti.+ 10  I dobra vest najpre mora da se propoveda svim narodima.+ 11  Kad vas budu vodili na sud, nemojte se unapred brinuti šta ćete govoriti, nego govorite ono što vam tog časa bude dato, jer nećete govoriti vi, nego sveti duh.+ 12  Brat će brata predati da se pogubi i otac dete, deca će ustati na roditelje i predaće ih da se pogube.+ 13  I svi narodi će vas mrzeti zbog mog imena.+ Ali ko istraje do kraja,+ taj će biti spasen.+ 14  „A kad vidite da gadost koja pustoši+ stoji tamo gde ne sme da stoji (neka čitalac upotrebi razboritost), neka tada oni koji budu u Judeji beže u gore.+ 15  Ko bude na krovu, neka ne silazi i neka ne ulazi u kuću da uzme nešto iz nje. 16  I ko bude na njivi, neka se ne vraća u kuću da uzme ogrtač. 17  Teško trudnicama i dojiljama u te dane!+ 18  Molite se da se to ne dogodi u zimu. 19  Jer ti dani će biti dani nevolje+ kakve nije bilo od početka, kad je Bog stvorio svet, pa sve do tada, i kakve više neće biti.+ 20  I kad Jehova* ne bi skratio te dane, niko* se ne bi spasao. Ali zbog onih koje je izabrao skratiće te dane.+ 21  „Ako vam tada neko kaže: ’Evo, ovde je Hrist‘ ili ’Tamo je‘, ne verujte.+ 22  Jer pojaviće se lažni Hristi i lažni proroci+ i činiće znakove i čuda da bi, ako je moguće, zaveli izabrane. 23  Dakle, čuvajte se.+ Sve sam vam unapred rekao. 24  „Ali tih dana, posle te nevolje, sunce će potamneti, mesec više neće svetleti,+ 25  zvezde će padati s neba i nebeske sile će se uzdrmati. 26  Tada će videti Sina čovečjeg+ kako dolazi u oblacima s velikom silom i slavom.+ 27  I tada će on poslati anđele i sakupiće svoje izabrane s četiri strane sveta*, od kraja zemlje do kraja neba.+ 28  „Naučite nešto iz ovog poređenja o smokvi: kad joj grana napupi i prolista, znate da je blizu leto.+ 29  Tako i vi, kad vidite da se sve to događa, znajte da je Sin čovečji blizu, pred vratima.+ 30  Verujte mi, ovaj naraštaj neće proći dok se sve to ne dogodi.+ 31  Nebo i zemlja će proći,+ ali moje reči neće proći.+ 32  „Niko ne zna kad će doći taj dan i čas, ni anđeli na nebu ni Sin, nego samo Otac.+ 33  Pazite, budite budni,+ jer ne znate kad je vreme da se to dogodi.+ 34  To je kao kad čovek otputuje u drugu zemlju i upravljanje svojom kućom poveri svojim robovima,+ svakome odredi posao, a vrataru zapovedi da bdi.+ 35  Zato bdite, jer ne znate kad će doći gospodar kuće,+ da li uveče ili u ponoć ili pre zore* ili rano ujutru,+ 36  da vas ne bi, kad iznenada dođe, našao kako spavate.+ 37  A što vama kažem, svima kažem: Bdite!“+

Fusnote

Doslovno: „porođajnih bolova“.
Doslovno: „nijedno telo“.
Doslovno: „od četiri vetra“.
Doslovno: „kad se oglasi petao“.