Marko 12:1-44

  • Poređenje o zlim vinogradarima (1-12)

  • „Caru carevo, a Bogu Božje“ (13-17)

  • Pitanje o uskrsenju (18-27)

  • Dve najveće zapovesti (28-34)

  • Da li je Hrist Davidov sin? (35-37a)

  • „Čuvajte se poznavalaca Zakona“ (37b-40)

  • Prilog siromašne udovice (41-44)

12  Posle toga im je ispričao ovo poređenje: „Jedan čovek je zasadio vinograd+ i postavio ogradu oko njega, iskopao je mesto za vinsku presu i podigao stražarsku kulu.+ Dao ga je u zakup vinogradarima i otputovao u drugu zemlju.+  Kad je došlo vreme berbe, poslao je jednog roba vinogradarima da uzme od njih deo vinogradskog roda.  Ali oni su ga uhvatili, istukli i poslali nazad praznih ruku.  Poslao im je i drugog roba. Njemu su razbili glavu i izvređali ga.+  Poslao je i trećeg, kog su ubili. Tako i mnoge druge, od kojih su neke istukli, a neke ubili.  Na kraju im je poslao svog voljenog sina,+ rekavši: ’Poštovaće mog sina.‘  Ali ti vinogradari su rekli jedni drugima: ’Ovo je naslednik.+ Hajde da ga ubijemo, pa će njegovo nasledstvo pripasti nama.‘  Tada su ga uhvatili i ubili, a njegovo telo bacili izvan vinograda.+  Dakle, šta će uraditi vlasnik vinograda? Doći će i pogubiće vinogradare, a vinograd će dati drugima.+ 10  Zar nikad niste čitali ove reči iz Pisma: ’Kamen koji su graditelji odbacili postao je glavni ugaoni kamen*.+ 11  To je Jehovino* delo i čudesno je u našim očima‘?“+ 12  Kad su to čuli, hteli su da ga uhvate jer su shvatili da je ispričao ovo poređenje imajući njih na umu. Ali bojali su se naroda, pa su otišli.+ 13  Zatim su poslali k njemu neke fariseje i Irodove pristalice da ga navedu da kaže nešto za šta bi mogli da ga optuže.+ 14  Kad su došli, rekli su mu: „Učitelju, znamo da govoriš istinu i da nisi pristrastan, jer ne gledaš ko je ko, nego po istini učiš Božjem putu. Da li je dozvoljeno* da se caru* plaća porez ili nije? 15  Da li da plaćamo ili da ne plaćamo?“ Prozrevši njihovo licemerje, rekao im je: „Zašto me iskušavate? Pokažite mi denar*.“ 16  Kad su mu doneli denar, pitao ih je: „Čiji je ovo lik i natpis?“ Odgovorili su: „Carev.“ 17  Isus je tada rekao: „Dajte caru carevo,+ a Bogu Božje.“+ I divili su se njegovim rečima. 18  Tada su mu prišli sadukeji, koji ne veruju u uskrsenje,+ i upitali su ga:+ 19  „Učitelju, Mojsije nam je napisao da ako neko umre i ostavi ženu bez dece, njegov brat treba da se oženi tom ženom i produži lozu svog brata.+ 20  Bila su sedmorica braće. Prvi se oženio, ali je umro i nije ostavio potomstvo. 21  Drugi brat se oženio istom ženom, ali je umro ne ostavivši potomstvo. Isto je bilo i s trećim bratom. 22  I nijedan od sedmorice nije ostavio potomstvo. Na kraju je umrla i žena. 23  Kad bude uskrsenje, kome će od njih biti žena? Jer bila je udata za svu sedmoricu.“ 24  Isus im je rekao: „Vi ste u zabludi, jer ne poznajete ni Pismo ni Božju moć.+ 25  Jer oni koji ustanu iz mrtvih neće se ženiti ni udavati, nego će biti kao anđeli na nebesima.+ 26  A što se tiče toga da će mrtvi ustati, zar niste čitali u Mojsijevoj knjizi, u zapisu o grmu, kako mu je Bog rekao: ’Ja sam Bog Avrahamov, Bog Isakov i Bog Jakovljev‘?+ 27  A on nije Bog mrtvih, nego živih. Vi ste u velikoj zabludi.“+ 28  Jedan od poznavalaca Zakona, koji je prišao i čuo njihovu raspravu, znajući da im je dobro odgovorio, upitao ga je: „Koja je prva* od svih zapovesti?“+ 29  Isus je odgovorio: „Prva je: ’Čuj, Izraele, Jehova*, naš Bog, jedan je Jehova*, 30  i voli Jehovu*, svog Boga, svim svojim srcem, svom svojom dušom*, svim svojim umom i svom svojom snagom.‘+ 31  A druga je: ’Voli svog bližnjeg kao samog sebe.‘+ Nema veće zapovesti od ovih.“ 32  Poznavalac Zakona mu je rekao: „Učitelju, dobro si rekao i to je istina: ’On je jedan i nema drugog osim njega.‘+ 33  I voleti ga svim srcem, svim razumom i svom snagom i voleti bližnjeg kao samog sebe vredi mnogo više od svih žrtava paljenica i drugih žrtava.“+ 34  Videvši da je čovek pametno odgovorio, Isus mu je rekao: „Nisi daleko od Božjeg Kraljevstva.“ I više niko nije imao hrabrosti da ga još nešto pita.+ 35  Dok je poučavao u hramu, Isus je rekao: „Kako to da poznavaoci Zakona kažu da je Hrist Davidov sin?+ 36  Vođen svetim duhom,+ sam David je rekao: ’Jehova* je rekao mom Gospodu: „Sedi meni s desne strane, dok ne položim tvoje neprijatelje pod tvoje noge.“ ‘+ 37  Ako ga sam David naziva ’Gospodom‘, kako mu je onda sin?“+ A mnoštvo naroda ga je rado slušalo. 38  Poučavajući ih, govorio je: „Čuvajte se poznavalaca Zakona koji rado nose duge odore i vole da ih pozdravljaju na trgovima+ 39  i rado zauzimaju prva* mesta u sinagogama i najbolja mesta na večerama.+ 40  Oni otimaju imovinu* udovicama i dugo se mole samo zato da ih drugi vide. Oni će dobiti strožu presudu.“ 41  Potom je seo naspram kasica za priloge+ i posmatrao kako narod ubacuje novac u kasice za priloge. Mnogi bogataši su ubacivali mnogo.+ 42  Došla je jedna siromašna udovica i ubacila dva novčića vrlo male vrednosti*.+ 43  Tada je pozvao svoje učenike i rekao im: „Verujte mi, ova siromašna udovica stavila je više od svih koji stavljaju novac u kasice za priloge.+ 44  Jer svi oni su dali od svog viška, a ona je od svoje sirotinje* dala sve što je imala za život.“+

Fusnote

Doslovno: „glava ugla“.
Ili: „ispravno“.
Ili: „cezaru“.
Ili: „najvažnija“.
Ili: „najbolja“.
Doslovno: „proždiru kuće“.
Doslovno: „dve lepte, to jest kodrant“. Videti Dodatak B14.
Ili: „oskudice“.