Marko 1:1-45

  • Jovan Krstitelj propoveda (1-8)

  • Isusovo krštenje (9-11)

  • Satana iskušava Isusa (12, 13)

  • Isus počinje da propoveda u Galileji (14, 15)

  • Isus poziva prve učenike (16-20)

  • Isterivanje nečistog duha (21-28)

  • Isus leči mnoge u Kapernaumu (29-34)

  • Isus se moli na pustom mestu (35-39)

  • Izlečenje gubavca (40-45)

1  Ovako počinje dobra vest o Isusu Hristu, Božjem Sinu:  U knjizi proroka Isaije zapisano je: „(Evo, šaljem svog glasnika pred tobom* i on će ti pripremiti put.)*+  Nečiji glas se razleže pustinjom: ’Pripremite put Jehovi*! Poravnajte mu staze!‘ “+  Jovan Krstitelj je bio u pustinji i propovedao ljudima da treba da se krste u znak pokajanja koje je potrebno za oproštenje greha.+  Kod njega su dolazili ljudi iz cele Judeje i svi stanovnici Jerusalima. On ih je krštavao* u reci Jordanu, a oni su otvoreno priznavali svoje grehe.+  Jovan je nosio odeću od kamilje dlake, imao je kožni pojas+ oko struka i jeo je skakavce i divlji med.+  Propovedao je: „Za mnom dolazi neko ko je moćniji od mene. Ja nisam dostojan da se sagnem i da mu odvežem kaiševe na sandalama.+  Ja sam vas krstio vodom, a on će vas krstiti svetim duhom.“+  U to vreme Isus je došao iz Nazareta u Galileji i Jovan ga je krstio u Jordanu.+ 10  Čim je izašao iz vode, Isus je video kako se razdvajaju nebesa i kako sveti duh, kao golub, silazi na njega.+ 11  S neba se čuo glas: „Ti si moj voljeni Sin, ti si po mojoj volji!“+ 12  Odmah zatim duh* ga je naveo da ode u pustinju. 13  Tako je 40 dana ostao u pustinji, gde je bilo divljih životinja i gde ga je Satana iskušao.+ Posle toga, anđeli su se pobrinuli za ono što mu je bilo potrebno.+ 14  Nakon što je Jovan bio uhapšen, Isus je otišao u Galileju+ da bi propovedao Božju dobru vest.+ 15  Govorio je: „Došlo je određeno vreme, približilo se Božje Kraljevstvo. Pokajte se+ i verujte u dobru vest.“ 16  Dok je išao uz Galilejsko more, video je Simona i njegovog brata Andriju+ kako bacaju mreže u more,+ jer su bili ribari.+ 17  Isus im je rekao: „Pođite za mnom i učiniću vas ribarima ljudi.“+ 18  Oni su odmah ostavili mreže i pošli za njim.+ 19  Kad je otišao malo dalje, video je braću Jakova i Jovana, Zevedejeve sinove, kako u čamcu krpe mreže.+ 20  Odmah je pozvao i njih. Oni su ostavili svog oca Zevedeja u čamcu s najamnicima i pošli za njim. 21  I uputili su se u Kapernaum. Već na sabat, Isus je ušao u sinagogu i počeo da poučava.+ 22  Ljudi su bili zadivljeni njegovim načinom poučavanja*, jer ih je poučavao kao neko ko ima autoritet od Boga, a ne kao poznavaoci Zakona.+ 23  Baš tada se u njihovoj sinagogi zatekao čovek koji je bio opsednut nečistim duhom. Povikao je: 24  „Šta hoćeš od nas, Isuse Nazarećanine?+ Jesi li došao da nas uništiš? Znam tačno ko si: Božji Sveti!“+ 25  Isus ga je prekorio: „Ućuti i izađi iz njega!“ 26  I nečisti duh je bacio čoveka u grč, pa je povikao iz sveg glasa i izašao iz njega. 27  Svi su bili zapanjeni, pa su počeli da govore među sobom: „Šta je ovo? Novo učenje! On ima vlast da zapoveda čak i nečistim duhovima, i oni ga slušaju.“ 28  Tako se vest o njemu brzo proširila na sve strane po celoj Galileji. 29  Zatim su izašli iz sinagoge i otišli s Jakovom i Jovanom u Simonov i Andrijin dom.+ 30  Simonova tašta+ je ležala u groznici i odmah su rekli Isusu da je bolesna. 31  On joj je prišao, uzeo je za ruku i pomogao joj da ustane. Groznica je prestala i ona je počela da ih poslužuje. 32  A uveče, kad je sunce zašlo, ljudi su počeli da mu dovode sve koji su bili bolesni i opsednuti demonima.+ 33  Ceo grad se okupio pred vratima. 34  Tako je izlečio mnoge koji su bolovali od raznih bolesti+ i isterao je mnoge demone, ali nije dozvoljavao demonima da govore o njemu, jer su znali da je on Hrist*. 35  Rano ujutru, dok je još bio mrak, ustao je, izašao napolje i otišao na jedno pusto mesto i tamo se molio.+ 36  Ali Simon i oni koji su bili s njim počeli su da ga traže. 37  Kad su ga našli, rekli su mu: „Svi te traže.“ 38  A on im je rekao: „Pođimo negde drugde, u obližnja mesta, da i tamo propovedam, jer sam zato došao.“+ 39  Tako je išao po celoj Galileji, propovedajući u tamošnjim sinagogama i isterujući demone.+ 40  Jedan gubavac je došao kod njega i na kolenima ga molio: „Znam da možeš da me očistiš ako to hoćeš.“+ 41  On se sažalio na njega, pružio je ruku, dotakao ga i rekao mu: „Hoću. Očisti se.“+ 42  Istog časa guba je nestala s njega i postao je čist. 43  Pre nego što je taj čovek otišao, Isus mu je zapovedio: 44  „Pazi da nikome ništa ne kažeš, nego idi, pokaži se svešteniku i prinesi za svoje očišćenje ono što je Mojsije propisao+ – to će sveštenicima biti dokaz da si izlečen.“+ 45  Ali čim je otišao, čovek je počeo svuda da govori i širi glas o tome. Zbog toga Isus više nije mogao da uđe ni u jedan grad, a da ne privuče pažnju. Boravio je na pustim mestima, ali ljudi su i dalje dolazili kod njega sa svih strana.+

Fusnote

Tekst u zagradi u stvari je citiran iz Mal 3:1.
Doslovno: „pred tvojim licem“.
Ili: „uranjao“.
To jest Božji duh.
Ili: „njegovim učenjima“.
Ili možda: „jer su znali ko je on“.