Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Jevanđelje po Marku

Poglavlja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kratak pregled

 • 1

  • Jovan Krstitelj propoveda (1-8)

  • Isusovo krštenje (9-11)

  • Satana iskušava Isusa (12, 13)

  • Isus počinje da propoveda u Galileji (14, 15)

  • Isus poziva prve učenike (16-20)

  • Isterivanje nečistog duha (21-28)

  • Isus leči mnoge u Kapernaumu (29-34)

  • Isus se moli na pustom mestu (35-39)

  • Izlečenje gubavca (40-45)

 • 2

  • Isus leči paralizovanog čoveka (1-12)

  • Isus poziva Levija (13-17)

  • Pitanje o postu (18-22)

  • Isus – Gospodar sabata (23-28)

 • 3

  • Izlečenje čoveka sa oduzetom rukom (1-6)

  • Mnoštvo naroda na obali mora (7-12)

  • Dvanaestorica apostola (13-19)

  • Hula na sveti duh (20-30)

  • Isusova majka i braća (31-35)

 • 4

  • POREĐENJA O KRALJEVSTVU (1-34)

   • Sejač (1-9)

   • Zašto Isus koristi poređenja (10-12)

   • Objašnjenje poređenja o sejaču (13-20)

   • Svetiljka se ne stavlja pod korpu (21-23)

   • „Kakvom merom merite“ (24, 25)

   • Sejač koji spava (26-29)

   • Zrno gorušice (30-32)

   • Govorio je u poređenjima (33, 34)

  • Isus umiruje oluju (35-41)

 • 5

  • Isus šalje demone u krdo svinja (1-20)

  • Jairova ćerka; žena dotiče rub Isusove odeće (21-43)

 • 6

  • Isusa ne prihvataju u zavičaju (1-6)

  • Dvanaestorica dobijaju smernice za službu (7-13)

  • Smrt Jovana Krstitelja (14-29)

  • Isus hrani 5 000 ljudi (30-44)

  • Isus hoda po vodi (45-52)

  • Izlečenja u Genezaretu (53-56)

 • 7

  • Isus osuđuje ljudska predanja (1-13)

  • Ono što izlazi iz srca čini čoveka nečistim (14-23)

  • Vera jedne Sirofeničanke (24-30)

  • Izlečenje gluvog čoveka (31-37)

 • 8

  • Isus hrani 4 000 ljudi (1-9)

  • Fariseji traže znak (10-13)

  • Farisejski i Irodov kvasac (14-21)

  • Izlečenje slepog čoveka u Vitsaidi (22-26)

  • „Ti si Hrist“ (27-30)

  • Isus govori o svojoj smrti (31-33)

  • Šta znači biti pravi učenik (34-38)

 • 9

  • Isusovo preobraženje (1-13)

  • Izlečenje dečaka opsednutog demonom (14-29)

   • „Sve je moguće onome ko veruje“ (23)

  • Isus ponovo govori o svojoj smrti (30-32)

  • Učenici raspravljaju o tome ko je najveći među njima (33-37)

  • „Ko nije protiv nas, za nas je“ (38-41)

  • Osuda onih koji druge navode na greh (42-48)

  • „Imajte soli u sebi“ (49, 50)

 • 10

  • Brak i razvod (1-12)

  • Isus blagosilja decu (13-16)

  • Pitanje bogatog čoveka (17-25)

  • Odricanja radi Kraljevstva (26-31)

  • Isus ponovo govori o svojoj smrti (32-34)

  • Jakovljeva i Jovanova molba (35-45)

   • Isus – otkupnina za mnoge (45)

  • Isus vraća vid Vartimeju (46-52)

 • 11

  • Isusov ulazak u Jerusalim (1-11)

  • Isus proklinje smokvu (12-14)

  • Isus čisti hram (15-18)

  • Pouka na primeru osušene smokve (19-26)

  • „Odakle ti vlast da to činiš?“ (27-33)

 • 12

  • Poređenje o zlim vinogradarima (1-12)

  • „Caru carevo, a Bogu Božje“ (13-17)

  • Pitanje o uskrsenju (18-27)

  • Dve najveće zapovesti (28-34)

  • Da li je Hrist Davidov sin? (35-37a)

  • „Čuvajte se poznavalaca Zakona“ (37b-40)

  • Prilog siromašne udovice (41-44)

 • 13

  • ZNAK POSLEDNJIH DANA (1-37)

   • Ratovi, zemljotresi, glad (8)

   • Propovedanje dobre vesti (10)

   • Velika nevolja (19)

   • Dolazak Sina čovečjeg (26)

   • Poređenje o smokvi (28-31)

   • „Bdite“ (32-37)

 • 14

  • Sveštenici kuju zaveru da ubiju Isusa (1, 2)

  • Mirisno ulje izliveno na Isusovu glavu (3-9)

  • Juda izdaje Isusa (10, 11)

  • Poslednja Pasha (12-21)

  • Gospodova večera (22-26)

  • Petar će se odreći Isusa (27-31)

  • Isus se moli u Getsimaniji (32-42)

  • Isus uhapšen (43-52)

  • Isus pred Sinedrionom (53-65)

  • Petar se odriče Isusa (66-72)

 • 15

  • Isus pred Pilatom (1-15)

  • Vojnici se rugaju Isusu (16-20)

  • Isus pribijen na stub (21-32)

  • Isusova smrt (33-41)

  • Isusova sahrana (42-47)

 • 16

  • Isusovo uskrsenje (1-8)