Luka 6:1-49

  • Isus – Gospodar sabata (1-5)

  • Izlečenje čoveka sa oduzetom rukom (6-11)

  • Dvanaestorica apostola (12-16)

  • Isus poučava i leči (17-19)

  • Razlozi za sreću i razlozi za žalost (20-26)

  • „Volite svoje neprijatelje“ (27-36)

  • „Nemojte suditi“ (37-42)

  • „Drvo se poznaje po svom plodu“ (43-45)

  • Dobro sagrađena kuća; kuća bez temelja (46-49)

6  Jednog sabata je prolazio kroz žitna polja, a njegovi učenici su kidali klasje,+ trljali ga rukama i jeli.+  Na to su neki od fariseja rekli: „Zašto radite ono što se ne sme raditi na sabat?“+  Isus im je odgovorio: „Zar nikad niste čitali šta je David učinio kad su on i njegovi ljudi ogladneli?+  Ušao je u Božji dom i dobio hlebove koji su bili stavljeni pred Boga, pa su ih on i njegovi ljudi jeli iako te hlebove nije smeo da jede niko osim sveštenika.“+  Potom im je rekao: „Sin čovečji je Gospodar sabata.“+  Jednog drugog sabata+ ušao je u sinagogu i počeo da poučava. Tamo je bio neki čovek kome je desna ruka bila oduzeta*.+  Poznavaoci Zakona i fariseji su posmatrali Isusa da vide hoće li izlečiti tog čoveka na sabat, da bi našli nešto za šta bi ga optužili.  On je znao o čemu razmišljaju,+ pa je rekao čoveku sa oduzetom rukom: „Ustani i stani na sredinu.“ I on je ustao i stao tamo.  Tada im je Isus rekao: „Pitam vas: Šta se na sabat sme činiti? Dobro ili zlo? Spasti ili oduzeti život*?“+ 10  Pogledao ih je sve unaokolo i rekao čoveku: „Ispruži ruku.“ Čovek je to učinio i ruka mu je postala zdrava. 11  A oni su se razbesneli i počeli da se dogovaraju šta da urade Isusu. 12  Tih dana otišao je na goru da se moli+ i celu noć je proveo u molitvi Bogu.+ 13  Kad je svanulo, pozvao je svoje učenike i između njih izabrao dvanaestoricu, koje je nazvao apostolima:+ 14  Simona kome je dao ime Petar, njegovog brata Andriju, zatim Jakova, Jovana, Filipa,+ Vartolomeja, 15  Mateja, Tomu,+ Alfejevog sina Jakova, Simona zvanog Revni, 16  Jakovljevog sina Judu i Judu Iskariotskog, koji ga je posle izdao. 17  On je s njima sišao s gore i stao je na jednoj zaravni. Tamo je bilo veliko mnoštvo njegovih učenika, kao i mnoštvo ljudi iz cele Judeje i Jerusalima i iz tirskog i sidonskog primorja, koji su došli da ga čuju i da budu izlečeni od svojih bolesti. 18  Bili su izlečeni čak i oni koje su mučili nečisti duhovi. 19  Svi su želeli da ga dotaknu, jer je iz njega izlazila sila+ i sve ih lečila. 20  On je pogledao svoje učenike i rekao: „Srećni ste vi siromašni, jer vama pripada Božje Kraljevstvo.+ 21  „Srećni ste vi koji sada gladujete, jer ćete se nasititi.+ „Srećni ste vi koji sada plačete, jer ćete se smejati.+ 22  „Srećni ste kad vas ljudi mrze+ i kad vas odbacuju+ i vređaju i kad vas* proglase zlima zbog Sina čovečjeg. 23  Radujte se u taj dan i kličite, jer je vaša nagrada na nebu velika. To isto su i njihovi preci činili prorocima.+ 24  „Ali teško vama koji ste bogati,+ jer je to sva uteha koju ćete dobiti.+ 25  „Teško vama koji ste sada siti, jer ćete gladovati. „Teško vama koji se sada smejete, jer ćete tugovati i plakati.+ 26  „Teško vama kad vas svi ljudi hvale,+ jer su to isto njihovi preci činili lažnim prorocima. 27  „Ali vama koji me slušate kažem: Volite svoje neprijatelje, činite dobro onima koji vas mrze,+ 28  blagosiljajte one koji vas proklinju, molite se za one koji vas vređaju.+ 29  Onome ko te udari po jednom obrazu, okreni i drugi, i onome ko hoće da ti uzme ogrtač daj i haljinu.+ 30  Daj svakome ono što traži od tebe,+ i od onoga ko ti je nešto uzeo nemoj tražiti da ti to vrati. 31  „Kako želite da ljudi čine vama, tako činite i vi njima.+ 32  „Ako volite samo one koji vas vole, kakvu zaslugu imate za to? Jer i grešnici vole one koji njih vole.+ 33  I ako činite dobro samo onima koji vama čine dobro, kakvu zaslugu imate za to? To isto čine i grešnici. 34  Ako pozajmljujete* samo onima od kojih očekujete da će vam vratiti, kakvu zaslugu imate za to?+ I grešnici pozajmljuju grešnicima da bi im se isto toliko vratilo. 35  Nego volite svoje neprijatelje, činite dobro i pozajmljujte ne nadajući se ničemu,+ pa će vaša nagrada biti velika i bićete sinovi Svevišnjeg, jer je on dobar i prema nezahvalnima i zlima.+ 36  Budite milosrdni, kao što je vaš Otac milosrdan.+ 37  „Nemojte suditi* pa vam se neće suditi.+ Nemojte osuđivati pa nećete biti osuđeni. Opraštajte i biće vam oprošteno.+ 38  Dajte i daće vam se.+ Sipaće vam u krilo dobru meru, nabijenu, stresenu i prepunu. Jer kakvom merom merite, takvom će vam se meriti.“ 39  Tada im je ispričao neka poređenja: „Može li slep voditi slepog? Zar neće obojica upasti u jamu?+ 40  Učenik nije iznad svog učitelja, nego će svako ko je temeljno poučen biti poput svog učitelja. 41  Zašto gledaš trun u oku svog brata, a ne primećuješ gredu u svom oku?+ 42  Kako možeš reći svom bratu: ’Brate, daj da ti izvadim trun iz oka‘, a ne vidiš gredu u svom oku? Licemeru! Izvadi prvo gredu iz svog oka, pa ćeš onda jasno videti kako da izvadiš trun iz oka svog brata. 43  „Nema dobrog drveta koje donosi loš plod, a nema ni lošeg drveta koje donosi dobar plod.+ 44  Jer svako drvo se poznaje po svom plodu.+ Ne beru se smokve s trnja, niti se grožđe bere s trnovitog grma. 45  Dobar čovek iz riznice svog srca iznosi ono što je dobro, a zao čovek iz riznice svog srca iznosi ono što je zlo, jer njegova usta govore ono čega mu je srce puno.+ 46  „Zašto me zovete: ’Gospode, Gospode‘, a ne radite ono što govorim?+ 47  Reći ću vam s kim se može uporediti svako ko dolazi k meni i sluša moje reči i izvršava ih:+ 48  On je kao čovek koji je gradio kuću i kopao duboko da bi postavio temelj na steni. Kad je naišla poplava, vode su udarile na tu kuću, ali nisu mogle da je uzdrmaju, jer je bila dobro sagrađena.+ 49  A onaj ko sluša moje reči, ali ih ne izvršava,+ sličan je čoveku koji je sagradio kuću na zemlji, bez temelja. Kad su vode udarile na tu kuću, ona se odmah srušila i sasvim se raspala.“

Fusnote

Ili: „paralizovana“.
Ili: „pogubiti dušu“.
Doslovno: „vaše ime“.
To jest bez kamate.
Ili: „Prestanite da sudite“.