Luka 23:1-56

  • Isus pred Pilatom i Irodom (1-25)

  • Isus na stubu između dva zločinca (26-43)

    • „Bićeš sa mnom u raju“ (43)

  • Isusova smrt (44-49)

  • Isusova sahrana (50-56)

23  Zatim su svi oni ustali i odveli Isusa Pilatu.+  Tamo su počeli da ga optužuju:+ „Ovaj čovek zavodi naš narod, zabranjuje da se plaća porez caru+ i govori za sebe da je Hrist, kralj.“+  Pilat ga je upitao: „Jesi li ti judejski kralj?“ On mu je odgovorio: „Ti sam to kažeš.“+  Tada je Pilat rekao svešteničkim poglavarima i narodu: „Ne vidim nikakav razlog da osudim ovog čoveka.“+  Ali oni su uporno govorili: „Svojim učenjem on podstiče na pobunu narod po celoj Judeji. Počeo je u Galileji i stigao čak ovamo.“  Čuvši to, Pilat je upitao da li je on Galilejac.  Kad je saznao da je iz područja kojim vlada Irod,+ poslao ga je kod njega, jer je Irod tih dana takođe bio u Jerusalimu.  Kad su doveli Isusa, Irod se veoma obradovao, jer je već duže vreme želeo da ga vidi. Pošto je mnogo toga čuo o Isusu,+ nadao se da će on pred njim učiniti neko čudo.  Postavljao mu je mnoga pitanja, ali Isus mu ništa nije odgovarao.+ 10  A sveštenički poglavari i poznavaoci Zakona ustajali su jedan za drugim i žestoko ga optuživali. 11  Tada ga je Irod zajedno sa svojim vojnicima ponizio+ i ismejao+ obukavši ga u svečanu odeću, pa ga je poslao nazad Pilatu. 12  Irod i Pilat, koji su ranije bili neprijatelji, tog dana su postali prijatelji. 13  Pilat je tada sazvao svešteničke poglavare, starešine i narod. 14  Rekao im je: „Doveli ste mi ovog čoveka optužujući ga da podstiče narod na pobunu. Ja sam ga ispitao pred vama, ali zaključio sam da optužbe koje ste izneli protiv njega nemaju temelja.+ 15  A isto je zaključio i Irod, jer ga je poslao nazad k nama. On nije učinio ništa zbog čega bi zaslužio smrt. 16  Zato ću ga kazniti+ i pustiti.“ 17  * —— 18  Ali sav narod je povikao: „Pogubi njega*, a pusti nam Varavu!“+ 19  (Taj čovek je bio bačen u zatvor zbog pobune koja je izbila u gradu i zbog ubistva.) 20  Pilat im se ponovo obratio, jer je želeo da pusti Isusa.+ 21  Ali oni su vikali: „Na stub s njim! Na stub s njim!*+ 22  Obratio im se i treći put: „Zašto? Kakvo je zlo učinio? Nisam našao ništa zbog čega bi on zaslužio smrt. Zato ću ga kazniti i pustiti.“ 23  Ali oni su i dalje na sav glas tražili da se Isus pogubi*. Toliko su vikali da je Pilat na kraju popustio.+ 24  Tako je presudio da se udovolji njihovom zahtevu. 25  Pustio je čoveka kog su tražili, koji je bio bačen u zatvor zbog pobune i ubistva, a Isusa im je predao da učine s njim što žele. 26  Dok su ga vodili, zaustavili su nekog Simona iz Kirene, koji se vraćao s polja, i naredili mu da za Isusom nosi stub* na koji će on biti pribijen.+ 27  Za Isusom je išlo veliko mnoštvo ljudi. Među njima su bile i žene koje su se od tuge udarale u grudi i oplakivale ga. 28  Isus se okrenuo prema njima i rekao: „Kćeri jerusalimske, ne plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i nad svojom decom!+ 29  Jer dolaze dani kad će se reći: ’Srećne su nerotkinje i one koje nisu rađale i nisu dojile!‘+ 30  Tada će govoriti gorama: ’Padnite na nas!‘ i bregovima: ’Pokrijte nas!‘+ 31  Jer ako ovo rade dok je drvo zeleno, šta li će tek biti kad bude suvo?“ 32  Vodili su još dvojicu, zločince, da ih pogube s njim.+ 33  Kad su stigli na mesto koje se zove Lobanja,+ pribili su na stub njega i zločince, jednog njemu zdesna, a drugog sleva.+ 34  A Isus je rekao: „Oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine.“ Zatim su bacali žreb da bi razdelili njegovu odeću.+ 35  Narod je stajao i gledao, a starešine su se rugale: „Druge je spasao, pa neka spase i sebe ako je zaista Božji Pomazanik*, onaj kog je on izabrao.“+ 36  Rugali su mu se i vojnici. Prilazili su mu, nudili kiselo vino+ 37  i govorili: „Ako si judejski kralj, spasi sam sebe.“ 38  Iznad njegove glave stajao je natpis: „Ovo je judejski kralj.“+ 39  Jedan od zločinaca koji su bili pribijeni na stub počeo je da ga vređa:+ „Zar ti nisi Hrist? Spasi sebe i nas.“ 40  Tada ga je drugi prekorio: „Zar se ne bojiš Boga? Pa i ti si osuđen na istu kaznu. 41  I ta kazna je pravedna, jer smo dobili ono što smo zaslužili. Ali ovaj čovek nije učinio nikakvo zlo.“ 42  Zatim je rekao: „Isuse, seti me se kad dođeš u svoje Kraljevstvo.“+ 43  A Isus mu je rekao: „Obećavam ti danas, bićeš sa mnom u raju.“+ 44  Oko šestog* sata spustila se tama na celu zemlju i potrajala je sve do devetog* sata,+ 45  jer je nestalo sunčeve svetlosti. Tada se zavesa svetilišta+ rascepila po sredini.+ 46  Isus je glasno zavapio: „Oče, u tvoje ruke poveravam svoj duh*!“+ Nakon što je to rekao, izdahnuo je.+ 47  Kad je stotnik video šta se dogodilo, počeo je da slavi Boga, govoreći: „Ovaj čovek je zaista bio pravedan.“+ 48  I kad su svi ljudi koji su se tamo okupili videli šta se dogodilo, otišli su kući udarajući se u grudi od tuge. 49  Svi njegovi poznanici stajali su podalje. I žene koje su išle za njim iz Galileje stajale su i gledale sve to.+ 50  Tamo je bio jedan član Veća, dobar i pravedan čovek koji se zvao Josif.+ 51  (On nije dao svoj glas za ono što su nameravali da učine.) Bio je iz judejskog grada Arimateje i čekao je Božje Kraljevstvo. 52  On je otišao kod Pilata i zatražio Isusovo telo. 53  Skinuo je njegovo telo sa stuba,+ umotao ga u fino platno i položio u grob isklesan u steni,+ u koji još niko nije bio položen. 54  A bio je dan pripreme*+ i bližio se početak sabata.+ 55  Žene koje su došle sa Isusom iz Galileje takođe su pošle tamo i videle kako je njegovo telo položeno u grob.+ 56  Zatim su se vratile da pripreme mirisna ulja i druge mirise. A na sabat nisu ništa radile,+ kao što je zapoveđeno u Zakonu.

Fusnote

Doslovno: „Uzmi ovoga“.
Ili: „Pribij ga na stub! Pribij ga na stub!“
Ili: „pribije na stub“.
Videti Rečnik pojmova, „Mučenički stub“.
Doslovno: „Hrist“.
To jest oko 12 sati.
To jest oko 15 sati.
Ili: „životnu silu“.