Luka 22:1-71

 • Sveštenici kuju zaveru da ubiju Isusa (1-6)

 • Pripreme za poslednju Pashu (7-13)

 • Gospodova večera (14-20)

 • „Moj izdajnik je sa mnom za stolom“ (21-23)

 • Učenici se prepiru ko je najveći među njima (24-27)

 • „Sklapam s vama savez za kraljevstvo“ (28-30)

 • Petar će se odreći Isusa (31-34)

 • Učenici treba da budu spremni; dva mača (35-38)

 • Isusova molitva na Maslinskoj gori (39-46)

 • Isus uhapšen (47-53)

 • Petar se odriče Isusa (54-62)

 • Isusu se rugaju (63-65)

 • Isus pred Sinedrionom (66-71)

22  Približavao se+ Praznik beskvasnih hlebova, koji se zove Pasha.+  Sveštenički poglavari i poznavaoci Zakona tražili su priliku da ubiju Isusa,+ ali bojali su se naroda.+  Tada je Satana ušao u Judu Iskariotskog, koji je bio jedan od dvanaestorice.+  On je otišao i razgovarao sa svešteničkim poglavarima i hramskim zapovednicima o tome kako da izda Isusa.+  Oni su se obradovali i dogovorili se da mu daju novac*.+  Juda je pristao i počeo da traži priliku da ga izda kad ne bude naroda u blizini.  Došao je Praznik beskvasnih hlebova*, kad je trebalo prineti pashalnu žrtvu.+  Isus je poslao Petra i Jovana i rekao im: „Idite i pripremite nam pashalnu večeru.“+  Oni su ga upitali: „Gde hoćeš da je pripremimo?“ 10  Odgovorio im je: „Kad uđete u grad, naići ćete na čoveka koji nosi krčag s vodom. Pođite za njim u kuću u koju uđe.+ 11  I recite domaćinu te kuće: ’Učitelj te pita: „Gde je gostinska soba u kojoj mogu da jedem pashalnu večeru sa svojim učenicima?“ ‘ 12  On će vam pokazati veliku nameštenu sobu na spratu. Tamo je pripremite.“ 13  Oni su otišli i našli sve onako kako im je rekao. I pripremili su sve za Pashu. 14  Kad je došlo vreme, Isus se sa apostolima smestio za sto.+ 15  I rekao im je: „Žarko sam želeo da jedem ovu pashalnu večeru s vama pre svojih patnji. 16  Jer kažem vam, neću je ponovo jesti dok se u Božjem Kraljevstvu ne ispuni sve što ona predstavlja.“ 17  I uzeo je čašu, zahvalio Bogu i rekao: „Uzmite je i dodajte jedan drugom. 18  Jer kažem vam, od sada više neću piti od vinogradskog roda dok ne dođe Božje Kraljevstvo.“ 19  I uzeo je hleb,+ zahvalio Bogu, izlomio ga, dao im i rekao: „Ovo predstavlja moje telo+ koje će se dati za vas.+ Činite ovo meni na spomen.“+ 20  Tako je uzeo i čašu nakon što su večerali i rekao: „Ova čaša predstavlja novi savez+ na osnovu moje krvi+ koja će se proliti za vas.+ 21  „Ali znajte, moj izdajnik je sa mnom za stolom.+ 22  Jer Sin čovečji odlazi kao što je određeno,+ ali teško onom čoveku koji ga izda!“+ 23  Tada su oni počeli da se pitaju među sobom ko bi od njih mogao da učini tako nešto.+ 24  Učenici su počeli i da se prepiru oko toga ko je najveći među njima.+ 25  Tada im je Isus rekao: „Kraljevi gospodare narodima i oni koji vladaju narodima veličaju se kao dobrotvori*.+ 26  Ali vi ne budite takvi.+ Naprotiv, najveći među vama neka bude kao najmanji*,+ a onaj koji predvodi neka bude kao onaj koji služi. 27  Jer ko je veći, onaj koji je za stolom ili onaj koji služi? Zar nije onaj koji je za stolom? A ja sam među vama kao onaj koji služi.+ 28  „Vi ste bili uz mene+ u mojim kušnjama.+ 29  Zato ja sklapam s vama savez za kraljevstvo, kao što je moj Otac sklopio savez sa mnom,+ 30  da jedete i pijete za mojim stolom u mom Kraljevstvu,+ i da sedite na prestolima+ i sudite nad 12 izraelskih plemena.+ 31  „Simone, Simone, evo Satana je zatražio da vas rešeta kao pšenicu.+ 32  Ali ja sam se usrdno molio za tebe da tvoja vera ne oslabi.+ A ti, kad se vratiš, ojačaj svoju braću.“+ 33  Tada mu je Petar rekao: „Gospode, spreman sam da s tobom idem i u zatvor i u smrt.“+ 34  A on je rekao: „Kažem ti, Petre, pre nego što petao danas zapeva, tri puta ćeš poreći da me poznaješ.“+ 35  Još im je rekao: „Kad sam vas poslao da propovedate, bez vreće za novac, bez torbe i bez sandala,+ da li vam je nešto nedostajalo?“ Odgovorili su: „Nije.“ 36  Tada im je rekao: „Ali sada, ko ima vreću za novac, neka je uzme. Isto tako i torbu. I ko nema mač, neka proda svoj ogrtač i neka ga kupi. 37  Jer kažem vam da se na meni mora izvršiti ono što je napisano: ’Bio je ubrojan među bezakonike.‘+ I te reči se ispunjavaju na meni.“+ 38  Tada su rekli: „Gospode, ovde imamo dva mača.“ A on im je rekao: „Dovoljno je.“ 39  Zatim je izašao iz kuće i po svom običaju pošao na Maslinsku goru, a učenici su krenuli s njim.+ 40  Kad su došli tamo, rekao im je: „Molite se da ne dođete u iskušenje.“+ 41  Zatim se udaljio od njih otprilike koliko se može dobaciti kamenom, pa je kleknuo i počeo da se moli: 42  „Oče, ako hoćeš, ukloni ovu čašu od mene. Ali neka ne bude moja volja, nego tvoja.“+ 43  Tada mu se pojavio anđeo s neba i jačao ga.+ 44  Pošto je bio u teškoj duševnoj patnji, molio se još usrdnije.+ Znoj mu je postao kao kapi krvi koje su padale na zemlju. 45  Kad je završio s molitvom, vratio se do učenika i našao ih kako spavaju, iscrpljeni od žalosti.+ 46  I rekao im je: „Zašto spavate? Ustanite i molite se, da ne dođete u iskušenje.“+ 47  Dok je još govorio, došlo je mnoštvo ljudi koje je vodio Juda, jedan od dvanaestorice. On je prišao Isusu i poljubio ga.+ 48  Isus mu je rekao: „Judo, zar poljupcem izdaješ Sina čovečjeg?“ 49  Kad su oni koji su bili s njim videli šta će se desiti, rekli su: „Gospode, da ih napadnemo mačem?“ 50  A jedan od njih je zamahnuo mačem na prvosveštenikovog roba i odsekao mu desno uho.+ 51  Isus je tada rekao: „Prestanite! Dosta je!“ Zatim je dotakao čoveku uho i izlečio ga. 52  A svešteničkim poglavarima, hramskim zapovednicima i starešinama, koji su došli da ga uhvate, rekao je: „Zar sam ja razbojnik, pa ste došli ovde s mačevima i toljagama?+ 53  Svaki dan sam bio s vama u hramu+ i niste me uhvatili.+ Ali ovo je vaš čas i vlast tame.“+ 54  Tada su ga uhvatili i odveli odatle.+ Doveli su ga u prvosveštenikovu kuću. A Petar je izdaleka išao za njim.+ 55  Nasred dvorišta ljudi su naložili vatru i seli oko nje, a i Petar je seo s njima.+ 56  Videvši ga kako sedi pored vatre, jedna sluškinja ga je pažljivo pogledala i rekla: „I ovaj čovek je bio s njim.“ 57  Ali on je to porekao, govoreći: „Ne poznajem ga, ženo.“ 58  Nedugo zatim video ga je neko drugi i rekao: „I ti si jedan od njih.“ A Petar je rekao: „Čoveče, nisam.“+ 59  Kad je prošlo oko sat vremena, jedan drugi čovek je tvrdio: „On je sigurno bio s njim, jer je Galilejac.“ 60  A Petar je rekao: „Čoveče, ne znam o čemu govoriš.“ Istog časa, dok je on još govorio, petao je zapevao. 61  Tada se Gospod okrenuo i pogledao Petra, a Petar se setio da mu je Gospod rekao: „Pre nego što danas petao zapeva, tri puta ćeš me se odreći.“+ 62  I izašao je napolje i gorko plakao. 63  Ljudi koji su čuvali Isusa počeli su da mu se rugaju+ i da ga udaraju.+ 64  Pokrili su mu glavu i govorili: „Ako si prorok, reci ko te je udario!“ 65  I vređali su ga još mnogim pogrdnim rečima*. 66  Kad je svanulo, okupile su se starešine naroda – sveštenički poglavari i poznavaoci Zakona+ – pa su ga doveli u dvoranu Sinedriona i rekli: 67  „Ako si Hrist, kaži nam.“+ On im je rekao: „Čak i ako vam kažem, nećete verovati. 68  A ako ja vas pitam, nećete odgovoriti. 69  Ali od sada će Sin čovečji+ sedeti pored moćne Božje desnice.“+ 70  Na to su svi rekli: „Dakle, ti si Božji Sin?“ On im je odgovorio: „Vi sami kažete da jesam.“ 71  A oni su rekli: „Zar nam treba još nečije svedočenje? Sami smo to čuli iz njegovih usta.“+

Fusnote

Doslovno: „srebro“.
Doslovno: „dan beskvasnih hlebova“.
Reč „dobrotvor“ se koristila kao počasna titula.
Doslovno: „najmlađi“.
Ili: „mnogim hulama“.