Luka 20:1-47

  • „Odakle ti vlast da to činiš?“ (1-8)

  • Poređenje o zlim vinogradarima (9-19)

  • „Caru carevo, a Bogu Božje“ (20-26)

  • Pitanje o uskrsenju (27-40)

  • Da li je Hrist Davidov sin? (41-44)

  • „Čuvajte se poznavalaca Zakona“ (45-47)

20  Dok je jednog dana poučavao narod u hramu i objavljivao dobru vest, prišli su mu sveštenički poglavari i poznavaoci Zakona sa starešinama  i upitali ga: „Kaži nam, odakle ti vlast da to činiš? Ko ti je dao tu vlast?“+  A on im je odgovorio: „I ja ću vas nešto pitati. Recite mi,  odakle je Jovan dobio vlast da krštava? S neba ili od ljudi?“  Tada su oni počeli da govore među sobom: „Ako kažemo: ’S neba‘, reći će: ’Zašto mu niste verovali?‘  A ako kažemo: ’Od ljudi‘, sav će nas narod kamenovati, jer su uvereni da je Jovan bio prorok.“+  Zato su odgovorili da ne znaju odakle je Jovan dobio vlast.  A Isus im je rekao: „Ni ja vama neću reći odakle mi vlast da ovo činim.“  Zatim je narodu ispričao ovo poređenje: „Jedan čovek je zasadio vinograd.+ Dao ga je u zakup vinogradarima i otputovao u drugu zemlju na duže vreme.+ 10  Kad je došlo vreme berbe, poslao je jednog roba vinogradarima, da mu daju deo vinogradskog roda. Ali vinogradari su ga istukli i poslali nazad praznih ruku.+ 11  On im je poslao i drugog roba. I njega su istukli, ponizili* i poslali nazad praznih ruku. 12  Poslao je i trećeg. I njega su pretukli i izbacili. 13  Tada je vlasnik vinograda rekao: ’Šta da radim? Poslaću svog voljenog sina.+ Valjda će njega poštovati.‘ 14  Ali kad su ga vinogradari ugledali, rekli su jedni drugima: ’Ovo je naslednik. Hajde da ga ubijemo, pa će njegovo nasledstvo pripasti nama.‘ 15  Tada su ga izbacili iz vinograda i ubili.+ Šta će im, dakle, uraditi vlasnik vinograda? 16  Doći će i pogubiće te vinogradare, a vinograd će dati drugima.“ Kad su čuli poređenje, rekli su: „Tako nešto je nezamislivo!“ 17  On ih je pogledao i rekao: „Šta onda znači ono što je napisano: ’Kamen koji su graditelji odbacili postao je glavni ugaoni kamen*‘?+ 18  Ko padne na taj kamen, smrskaće se,+ a na koga on padne, zdrobiće ga.“ 19  Kad su poznavaoci Zakona i sveštenički poglavari shvatili da je to poređenje ispričao imajući njih na umu, hteli su istog časa da ga uhvate, ali su se bojali naroda.+ 20  Tražeći priliku da ga prevare, potplatili su neke ljude da se pretvaraju da su pravedni, kako bi ga naveli da kaže nešto za šta bi mogli da ga optuže.+ Hteli su da ga predaju vlastima i namesniku*. 21  Ti ljudi su ga upitali: „Učitelju, znamo da je to što govoriš i učiš ispravno i da nisi pristrastan, nego da učiš Božjem putu po istini. 22  Da li je dozvoljeno* da plaćamo porez caru* ili nije?“ 23  Ali on je prozreo njihovo lukavstvo i rekao im: 24  „Pokažite mi denar*. Čiji lik i natpis ima?“ Odgovorili su: „Carev.“ 25  Tada im je rekao: „Dajte, dakle, caru carevo,+ a Bogu Božje.“+ 26  I nisu mogli da ga navedu da pred narodom kaže nešto za šta bi mogli da ga optuže. Njegov odgovor ih je zadivio pa su zaćutali. 27  Tada su mu prišli neki od sadukeja, koji ne veruju u uskrsenje,+ i upitali su ga:+ 28  „Učitelju, Mojsije nam je napisao: ’Ako neko umre i ostavi ženu bez dece, njegov brat treba da se oženi tom ženom i produži lozu svog brata.‘+ 29  Tako su bila sedmorica braće. Prvi se oženio, ali je umro bez dece. 30  Tada se drugi brat oženio istom ženom, 31  a zatim i treći. Tako su sva sedmorica pomrla ne ostavivši dece. 32  Na kraju je umrla i žena. 33  Dakle, kad bude uskrsenje, kome će od njih biti žena? Jer bila je udata za svu sedmoricu.“ 34  Isus im je rekao: „Ljudi koji žive u ovom poretku* žene se i udaju, 35  ali oni koji budu dostojni da uskrsnu iz mrtvih i da žive u poretku koji će doći, neće se ženiti ni udavati.+ 36  Oni više neće moći ni umreti, zato što će biti kao anđeli. I budući da će uskrsnuti*, biće Božja deca. 37  A da će mrtvi ustati, pokazao je i Mojsije u zapisu o grmu gde Jehovu* naziva ’Bogom Avrahamovim, Bogom Isakovim i Bogom Jakovljevim‘.+ 38  On nije Bog mrtvih, nego živih, jer su za njega svi oni živi.“+ 39  Neki poznavaoci Zakona su na to rekli: „Učitelju, dobro si rekao.“ 40  I niko se više nije usudio da ga išta pita. 41  Onda je on njih upitao: „Kako to da ljudi kažu da je Hrist Davidov sin?+ 42  Jer sam David kaže u knjizi Psalama: ’Jehova* je rekao mom Gospodu: „Sedi meni s desne strane, 43  dok ne položim tvoje neprijatelje pod* tvoje noge.“ ‘+ 44  Ako ga David naziva ’Gospodom‘, kako mu je onda sin?“ 45  I dok je sav narod slušao, rekao je učenicima: 46  „Čuvajte se poznavalaca Zakona, koji rado nose duge odore i vole da ih pozdravljaju na trgovima i rado zauzimaju prva* mesta u sinagogama i najbolja mesta na večerama.+ 47  Oni otimaju imovinu* udovicama i dugo se mole samo zato da ih drugi vide. Oni će dobiti strožu presudu.“

Fusnote

Ili: „izvređali“.
Doslovno: „glava ugla“.
Doslovno: „vlasti namesnika“.
Ili: „ispravno“.
Ili: „cezaru“.
Ili: „svetu; veku“. Videti Rečnik pojmova, „Poredak“.
Ili: „biti deca uskrsenja“.
Ili: „dok od tvojih neprijatelja ne načinim podnožje za“.
Ili: „najbolja“.
Doslovno: „proždiru kuće“.