Luka 19:1-48

  • Isus kod Zakheja (1-10)

  • Poređenje o deset mina (11-27)

  • Isusov ulazak u Jerusalim (28-40)

  • Isus oplakuje Jerusalim (41-44)

  • Isus isteruje trgovce iz hrama (45-48)

19  Isus je ušao u Jerihon i prolazio je kroz grad.  Tamo je bio čovek koji se zvao Zakhej. On je bio glavni poreznik i bio je bogat.  Želeo je da vidi Isusa, ali nije mogao od naroda, jer je bio nizak.  Zato je otrčao napred, do mesta gde je trebalo da Isus prođe, i popeo se na divlju smokvu da bi ga video.  Kad je Isus stigao na to mesto, pogledao je gore i rekao mu: „Zakheju, siđi brzo, jer danas treba da budem gost u tvojoj kući.“  I on je brzo sišao i radosno ga ugostio.  A svi koji su to videli, počeli su da gunđaju: „Otišao je u goste kod čoveka koji je grešnik.“+  Zakhej je ustao i rekao Gospodu: „Evo, Gospode, pola svoje imovine daću siromašnima, a svima od kojih sam iznudio* novac vratiću četvorostruko.“+  Na to je Isus rekao: „Danas je spasenje došlo u ovaj dom, jer je i ovo Avrahamov sin. 10  Jer je Sin čovečji došao da traži i da spase ono što je izgubljeno.“+ 11  Dok su njegovi učenici to slušali, ispričao im je još jedno poređenje, jer je bio blizu Jerusalima, a oni su mislili da će Božje Kraljevstvo odmah biti uspostavljeno.+ 12  Zato je rekao: „Jedan čovek plemenitog roda otputovao je u daleku zemlju+ da primi kraljevsku vlast i da se zatim vrati. 13  Pozvao je deset svojih robova, dao im deset mina* i rekao: ’Trgujte njima dok ne dođem.‘+ 14  Ali njegovi sunarodnici su ga mrzeli i poslali su za njim izaslanike s porukom: ’Ne želimo da nam on bude kralj.‘ 15  „Kad je primio kraljevsku vlast i vratio se, zapovedio je da mu pozovu robove kojima je dao novac*, da bi utvrdio šta su zaradili.+ 16  Tada je prišao prvi i rekao: ’Gospodaru, tvoja mina je donela deset mina.‘+ 17  A on mu je rekao: ’Odlično, dobri robe! Zato što si bio veran u najmanjem, vladaj nad deset gradova.‘+ 18  Zatim je došao drugi i rekao: ’Tvoja mina, gospodaru, donela je pet mina.‘+ 19  I njemu je rekao: ’Ti vladaj nad pet gradova.‘ 20  A treći je došao i rekao: ’Gospodaru, evo tvoje mine! Čuvao sam je zamotanu u marami. 21  Bojao sam te se jer si težak čovek, uzimaš što nisi uložio i žanješ što nisi posejao.‘+ 22  A on mu je rekao: ’Sudiću ti po tvojim rečima, zli robe. Znao si da sam težak čovek, da uzimam što nisam uložio i žanjem što nisam posejao?+ 23  Zašto onda nisi moj novac odneo u banku? Tada bih ga po dolasku podigao s kamatom.‘ 24  „Onima koji su tamo stajali rekao je: ’Uzmite od njega minu i dajte je onome ko ima deset mina.‘+ 25  Oni su na to rekli: ’Gospodaru, on već ima deset mina!‘ 26  Ali on je odgovorio: ’Kažem vam, svakome ko ima daće se još, a onome ko nema oduzeće se i ono što ima.+ 27  A one moje neprijatelje koji nisu hteli da im budem kralj dovedite ovamo i pogubite ih preda mnom.‘ “ 28  Nakon što je ovo ispričao, nastavio je put, idući prema Jerusalimu. 29  Kad se približio Vitfagi i Vitaniji, koje su na Maslinskoj gori,+ poslao je dvojicu učenika+ 30  i rekao im: „Idite u selo koje vidite pred sobom. Kad budete ušli u selo, naći ćete privezano magare na kom još niko nije jahao. Odvežite ga i dovedite ovamo. 31  Ako vas neko upita: ’Zašto ga odvezujete?‘, recite: ’Gospodu treba.‘ “ 32  Tako su oni koji su bili poslati otišli i našli sve kako im je rekao.+ 33  Dok su odvezivali magare, njegovi vlasnici su ih upitali: „Zašto odvezujete magare?“ 34  Oni su odgovorili: „Gospodu treba.“ 35  Zatim su Isusu doveli magare, prebacili preko njega svoje ogrtače i Isus je seo na njega.+ 36  Dok je prolazio, ljudi su prostirali svoje ogrtače po putu.+ 37  I čim se približio putu koji se spušta s Maslinske gore, sve mnoštvo učenika počelo je da se raduje i da na sav glas hvali Boga zbog svih čuda* koja su videli: 38  „Blagoslovljen je onaj koji dolazi kao Kralj u Jehovino* ime! Mir na nebu i slava Bogu na visinama!“+ 39  A neki fariseji, koji su bili među narodom, rekli su mu: „Učitelju, prekori svoje učenike.“+ 40  On im je odgovorio: „Kažem vam, ako oni ućute, kamenje će povikati.“ 41  Kad se približio gradu i video ga, zaplakao je zbog njega+ 42  i rekao: „Kad bi barem danas shvatio šta bi ti donelo mir! Ali to je sada skriveno od tvojih očiju.+ 43  Jer doći će dani kad će tvoji neprijatelji podići oko tebe ogradu od zašiljenih kolaca, opkoliće te i držaće te pod opsadom*.+ 44  Sravniće te sa zemljom i uništiće tvoje stanovnike*.+ Neće ti ostaviti ni kamen na kamenu,+ jer nisi prepoznao vreme u koje je Bog došao da ispita tvoja dela.“ 45  Zatim je ušao u hram i počeo da isteruje prodavce,+ 46  govoreći im: „Pisano je: ’Moj dom biće dom molitve‘,+ a vi ste od njega napravili razbojničku pećinu.“+ 47  Svakog dana poučavao je u hramu. A sveštenički poglavari, poznavaoci Zakona i vodeći ljudi u narodu tražili su priliku da ga ubiju,+ 48  ali nisu mogli ništa da učine, jer je sav narod stalno bio uz njega i slušao ga.+

Fusnote

Ili: „iznudio lažnom optužbom“.
Grčka mina težila je 340 grama i vredela je 100 drahmi. Videti Dodatak B14.
Doslovno: „srebro“.
Ili: „moćnih dela“.
Ili: „pritisnuće te sa svih strana“.
Doslovno: „tvoju decu“.