Luka 18:1-43

  • Poređenje o upornoj udovici (1-8)

  • Farisej i poreznik (9-14)

  • Isus i deca (15-17)

  • Pitanje bogatog poglavara (18-30)

  • Isus ponovo govori o svojoj smrti (31-34)

  • Isus vraća vid slepom čoveku (35-43)

18  Tada im je ispričao jedno poređenje kako bi ih poučio tome da uvek treba da se mole i da ne odustaju:+  „U jednom gradu živeo je sudija koji se nije bojao Boga niti je mario za ljude.  U tom gradu je bila i jedna udovica koja je stalno dolazila kod njega i molila ga: ’Pomozi mi da dobijem pravdu u sporu sa onim s kojim se sudim.‘  On neko vreme nije hteo da joj pomogne, ali na kraju je rekao sebi: ’Ne bojim se Boga niti marim za ljude,  ali ova udovica mi toliko dosađuje da ću joj ipak pomoći da dobije pravdu, tako da više ne dolazi i da me ne zamara svojim molbama.‘ “+  Tada je Gospod pitao: „Jeste li čuli šta je rekao nepravedni sudija?  Zar se onda Bog neće pobrinuti da pravdu dobiju njegovi izabrani, koji mu vape dan i noć?+ A uz to je strpljiv s njima.+  Kažem vam, pobrinuće se da brzo dobiju pravdu. Ali kad Sin čovečji dođe, hoće li naći takvu veru na zemlji?“  A nekima koji su bili uvereni u svoju pravednost, a druge su potcenjivali, ispričao je ovo poređenje: 10  „Dva čoveka su otišla u hram da se mole. Jedan je bio farisej, a drugi poreznik. 11  Farisej je stajao i ovako se molio u sebi: ’Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi: iznuđivači, nepravednici, preljubnici ili kao ovaj poreznik. 12  Postim dvaput nedeljno i dajem desetinu od svega što steknem.‘+ 13  A poreznik je stajao podalje i nije se usuđivao ni da podigne pogled prema nebu, nego se udarao u grudi, govoreći: ’Bože, budi milostiv* meni grešniku.‘+ 14  Kažem vam, ovaj čovek je otišao kući pravedniji od onog fariseja.+ Jer ko se uzvisuje, biće ponižen, a ko je ponizan, biće uzvišen.“+ 15  Ljudi su mu dovodili i malu decu da ih dotakne*. Kad su učenici to videli, prekoravali su ih.+ 16  Ali Isus je pozvao decu k sebi i rekao: „Pustite decu da dođu kod mene i ne branite im, jer takvima pripada Božje Kraljevstvo.+ 17  Verujte mi, ko ne primi Božje Kraljevstvo poput deteta, neće ući u njega.“+ 18  Jedan poglavar ga je upitao: „Učitelju dobri, šta moram da radim da dobijem večni život?“+ 19  Isus mu je rekao: „Zašto me zoveš dobrim? Niko nije dobar, osim jednoga, Boga.+ 20  Zapovesti znaš: ’Ne učini preljubu‘,+ ’Ne ubij‘,+ ’Ne ukradi‘,+ ’Ne svedoči lažno‘,+ ’Poštuj svog oca i svoju majku‘.“+ 21  Tada je on rekao: „Držim se svega toga još od mladosti.“ 22  Kad je Isus to čuo, rekao mu je: „Još jedno ti nedostaje: Prodaj sve što imaš i razdeli novac siromašnima pa ćeš imati blago na nebesima. A onda pođi za mnom*.“+ 23  Kad je to čuo, veoma se rastužio, jer je bio vrlo bogat.+ 24  Isus ga je pogledao i rekao: „Kako će bogatima biti teško da uđu u Božje Kraljevstvo!+ 25  Lakše je kamili da prođe kroz uši šivaće igle nego bogatašu da uđe u Božje Kraljevstvo.“+ 26  Oni koji su to čuli upitali su: „Ko se onda može spasti?“+ 27  A on je rekao: „Ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće.“+ 28  Petar je rekao: „Mi smo sve ostavili i pošli smo za tobom.“+ 29  Tada im je Isus rekao: „Verujte mi, nema nikoga ko je ostavio kuću ili ženu ili braću ili roditelje ili decu radi Božjeg Kraljevstva,+ 30  a da neće u ovom vremenu primiti mnogo više, a u poretku* koji dolazi večni život.“+ 31  Tada je poveo dvanaestoricu na stranu i rekao im: „Evo, idemo u Jerusalim i ispuniće se sve što su proroci napisali za Sina čovečjeg.+ 32  Predaće ga ljudima iz drugih naroda,+ a oni će mu se rugati,+ zlostavljaće ga i pljuvaće ga.+ 33  Izbičevaće ga i zatim ubiti,+ ali on će trećeg dana uskrsnuti.“+ 34  Ali oni nisu shvatili ništa od toga. Značenje njegovih reči bilo im je sakriveno i nisu razumeli ono što je rekao. 35  Dok se Isus približavao Jerihonu, jedan slep čovek je sedeo pored puta i prosio.+ 36  Kad je čuo da prolazi mnoštvo ljudi, počeo je da se raspituje šta se događa. 37  Rekli su mu: „Prolazi Isus Nazarećanin!“ 38  Tada je povikao: „Isuse, Sine Davidov, smiluj mi se!“ 39  Oni koji su išli napred ućutkivali su ga, ali on je još glasnije vikao: „Sine Davidov, smiluj mi se!“ 40  Tada je Isus zastao i zapovedio da mu ga dovedu. Kad se on približio, Isus ga je upitao: 41  „Šta hoćeš da učinim za tebe?“ On je odgovorio: „Gospode, učini da progledam.“ 42  A Isus mu je rekao: „Progledaj! Tvoja vera te je izlečila.“+ 43  I odmah je progledao i pošao za njim,+ slaveći Boga. A svi koji su to videli hvalili su Boga.+

Fusnote

Ili: „smiluj se“.
To jest da ih blagoslovi.
Izraz „poći za Isusom“ koristi se u prenesenom smislu i znači postati Isusov sledbenik.
Ili: „svetu; veku“. Videti Rečnik pojmova, „Poredak“.