Luka 17:1-37

  • Stvari koje navode na greh; opraštanje i vera (1-6)

  • „Mi ne zaslužujemo hvalu“ (7-10)

  • Isus leči deset gubavaca (11-19)

  • Dolazak Božjeg Kraljevstva (20-37)

    • „Božje Kraljevstvo je među vama“ (21)

    • „Setite se Lotove žene“ (32)

17  Tada je Isus rekao svojim učenicima: „Neizbežno je da se pojave stvari koje navode ljude na greh*. Ali teško onome ko nekoga navede na greh!  Bolje bi mu bilo da mu se oko vrata obesi mlinski kamen i da bude bačen u more nego da pokoleba u veri* jednog od ovih malih.+  Pazite na sebe. Ako tvoj brat počini greh, ukori ga.+ Ako se pokaje, oprosti mu.+  Ako i sedam puta na dan zgreši protiv tebe i sedam puta dođe kod tebe i kaže: ’Kajem se‘, oprosti mu.“+  Apostoli su rekli Gospodu: „Daj nam više vere.“+  Tada je Gospod rekao: „Kad biste imali veru veliku samo kao zrno gorušice, rekli biste ovom dudu: ’Iščupaj se s korenom i presadi se u more!‘ i poslušao bi vas.+  „Ko će od vas svom robu koji ore ili čuva stado reći kad se on vrati s polja: ’Dođi odmah i sedi da jedeš‘?  Zar mu umesto toga neće reći: ’Pripremi mi nešto za večeru, pa stavi kecelju i poslužuj me dok jedem i pijem, a posle ćeš ti jesti i piti‘?  Treba li gospodar da zahvali robu zato što je uradio ono što mu je rečeno? 10  Tako i vi, kad izvršite sve svoje dužnosti, recite: ’Mi ne zaslužujemo hvalu. Uradili smo ono što smo kao robovi bili dužni da uradimo.‘ “+ 11  Dok je putovao u Jerusalim, prolazio je duž granice Samarije i Galileje. 12  Kad je ulazio u jedno selo, ugledalo ga je deset gubavaca, ali su ostali podalje.+ 13  I povikali su: „Isuse, Učitelju, smiluj nam se!“ 14  Kad ih je ugledao, rekao im je: „Idite i pokažite se sveštenicima.“+ I dok su odlazili, očistili su se od gube.+ 15  Jedan od njih, videvši da je izlečen, vratio se slaveći Boga na sav glas. 16  Kleknuo je pred Isusa, poklonio mu se licem do zemlje i zahvalio mu. A taj čovek je bio Samarićanin.+ 17  Tada je Isus rekao: „Zar se nisu očistila desetorica? Gde su onda ostala devetorica? 18  Zar se nijedan od njih nije vratio da bi iskazao čast Bogu, osim ovog čoveka iz drugog naroda?“ 19  I rekao mu je: „Ustani i idi. Tvoja vera te je izlečila.“+ 20  Fariseji su ga pitali kada će doći Božje Kraljevstvo,+ a on im je odgovorio: „Božje Kraljevstvo ne dolazi tako da to svi jasno vide. 21  Ljudi neće reći: ’Evo, ovde je!‘ ili ’Tamo je!‘ Jer Božje Kraljevstvo je među vama.“+ 22  Tada je rekao učenicima: „Doći će vreme kad ćete poželeti da vidite jedan od dana Sina čovečjeg, ali ga nećete videti. 23  I ljudi će vam govoriti: ’Eno, tamo je!‘ ili ’Evo, ovde je!‘ Ali ne izlazite i ne idite za njima.+ 24  Jer kao što munja svojim bleskom zasvetli s jednog do drugog kraja neba, tako će biti i sa Sinom čovečjim+ u njegov dan.+ 25  Ali on prvo mora mnogo da pretrpi i ovaj naraštaj će ga odbaciti.+ 26  I kao što je bilo u Nojevim danima,+ tako će biti i u danima Sina čovečjeg:+ 27  jeli su, pili, ženili se i udavali sve do dana kad je Noje ušao u arku.+ I došao je Potop i sve ih uništio.+ 28  Isto tako, biće kao i u Lotovim danima:+ jeli su, pili, kupovali, prodavali, sadili i gradili. 29  Ali onog dana kad je Lot izašao iz Sodoma, s neba su zapljuštali vatra i sumpor i sve ih uništili.+ 30  Isto tako će biti i onog dana kad se pojavi Sin čovečji.+ 31  „Ako tog dana neko bude na krovu, a stvari mu budu u kući, neka ne silazi da ih uzme. Ako neko bude na njivi, neka se ne vraća u kuću. 32  Setite se Lotove žene.+ 33  Ko se trudi da sačuva svoj život*, izgubiće ga, a ko ga izgubi, sačuvaće ga.+ 34  Kažem vam, te noći dvoje će biti u jednom krevetu: jedno će se uzeti, a drugo će biti ostavljeno.+ 35  Dve žene će mleti na istom mlinu: jedna će biti uzeta, a druga ostavljena.“ 36  * —— 37  Tada su ga pitali: „A gde, Gospode?“ On im je odgovorio: „Gde bude telo*, tamo će se i orlovi sakupljati.“+

Fusnote

Doslovno: „na spoticanje“.
Doslovno: „navede na spoticanje“.
Ili: „dušu“.
Ili: „leš“.