Luka 13:1-35

  • „Ako se ne pokajete, svi ćete tako izginuti“ (1-5)

  • Poređenje o smokvi bez ploda (6-9)

  • Isus na sabat leči zgrčenu ženu (10-17)

  • Poređenja o zrnu gorušice i kvascu (18-21)

  • „Snažno se naprežite da uđete na uska vrata“ (22-30)

  • Isus naziva Iroda lisicom (31-33)

  • Isus oplakuje Jerusalim (34, 35)

13  U to vreme tamo su bili neki ljudi koji su ispričali Isusu da je Pilat pogubio neke Galilejce dok su prinosili žrtve i tako pomešao njihovu krv s krvlju žrtava.  Isus im je rekao: „Mislite li da su ti Galilejci tako stradali jer su bili veći grešnici od svih ostalih Galilejaca?  Kažem vam da nisu. Ali ako se ne pokajete, svi ćete izginuti, kao i oni.+  Ili onih 18 ljudi na koje je pala kula u Siloamu i ubila ih – mislite li da su oni bili veći grešnici od svih ostalih koji žive u Jerusalimu?  Kažem vam da nisu. Ali ako se ne pokajete, svi ćete izginuti, kao i oni.“  Tada im je ispričao ovo poređenje: „Jedan čovek je u svom vinogradu imao zasađenu smokvu. Došao je da vidi ima li plodova na njoj, ali nije našao ništa.+  I rekao je vinogradaru: ’Evo, već tri godine dolazim i tražim plodove na ovoj smokvi, ali ništa nisam našao. Poseci je! Zašto da nepotrebno zauzima zemlju?‘  On mu je na to rekao: ’Gospodaru, ostavi je još ovu godinu, da je okopam i nađubrim.  Možda će ubuduće biti plodova na njoj. A ako ih ne bude, poseći ćeš je.‘ “+ 10  Jednom je na sabat poučavao u jednoj sinagogi. 11  Tamo je bila žena opsednuta duhom zbog kog je već 18 godina bila bolesna. Bila je zgrčena i nikako nije mogla da se uspravi. 12  Kad ju je Isus video, rekao joj je: „Ženo, oslobođena si svoje bolesti.“+ 13  Potom je položio ruke na nju, a ona se odmah uspravila i počela je da slavi Boga. 14  Tada je starešina sinagoge, ljut što je Isus lečio na sabat, rekao narodu: „Ima šest dana kad se radi.+ U te dane dolazite da se lečite, a ne na sabatni dan.“+ 15  Gospod mu je na to rekao: „Licemeri,+ zar na sabat svako od vas ne odvezuje svog bika ili magarca od jasli i odvodi ga da ga napoji?+ 16  Zar nije onda trebalo ovu Avrahamovu ćerku, koju je Satana 18 godina držao svezanu, osloboditi tih okova na sabatni dan?“ 17  Kad je to rekao, svi njegovi protivnici su se postideli, a sav narod se radovao svim divnim delima koja je učinio.+ 18  Zatim je rekao: „Čemu je slično Božje Kraljevstvo? Sa čim da ga uporedim? 19  Moglo bi se uporediti sa zrnom gorušice koje je čovek posejao u svom vrtu. Ono je poraslo i postalo drvo i ptice su se gnezdile na njegovim granama.“+ 20  Opet je rekao: „Sa čim da uporedim Božje Kraljevstvo? 21  Moglo bi se uporediti s kvascem koji je žena stavila u tri velike mere* brašna, tako da je celo testo uskislo.“+ 22  Putujući u Jerusalim, prolazio je kroz gradove i sela i poučavao ljude. 23  Jedan čovek ga je upitao: „Gospode, da li je istina da će samo malo njih biti spaseno?“ Isus je na to rekao narodu: 24  „Snažno se naprežite da uđete na uska vrata,+ jer kažem vam, mnogi će tražiti da uđu, ali neće moći. 25  Kad domaćin ustane i zaključa vrata, vi ćete stajati napolju i kucaćete na vrata, govoreći: ’Gospode, otvori nam.‘+ A on će vam reći: ’Ne poznajem vas.‘ 26  Tada ćete govoriti: ’Jeli smo i pili s tobom, a ti si poučavao na našim ulicama.‘+ 27  A on će vam reći: ’Ne poznajem vas. Odlazite od mene, svi vi koji činite nepravdu!‘ 28  Plakaćete i škrgutati zubima kad vidite da su Avraham, Isak, Jakov i svi proroci u Božjem Kraljevstvu, a da ste vi izbačeni napolje.+ 29  Doći će ljudi sa istoka i zapada, sa severa i juga, i biće za stolom u Božjem Kraljevstvu. 30  Neki od poslednjih biće prvi, a neki od prvih biće poslednji.“+ 31  Tada su mu prišli neki fariseji i rekli: „Idi odavde jer Irod hoće da te ubije.“ 32  A on im je rekao: „Idite i kažite toj lisici: ’Evo, danas i sutra isterujem demone i lečim bolesne, a trećeg dana završiću što imam.‘ 33  Ali danas, sutra i prekosutra moram da nastavim put, jer je nedopustivo* da prorok bude pogubljen van Jerusalima.+ 34  Jerusalime, Jerusalime, ti koji ubijaš proroke i kamenuješ one koji su poslati k tebi!+ Koliko sam puta hteo da sakupim tvoju decu, kao što kvočka sakuplja svoje piliće pod krila! A vi niste hteli.+ 35  Evo, ovaj dom* će biti napušten i prepušten vama.+ Kažem vam, nećete me videti dok ne budete rekli: ’Blagoslovljen je onaj koji dolazi u Jehovino* ime!‘ “+

Fusnote

Reč je o jedinici za meru koja se zvala „sea“ i iznosila je 7,33 litra. Videti Dodatak B14.
Ili: „nezamislivo“.
Doslovno: „vaš dom“, to jest hram.