Luka 12:1-59

 • Farisejski kvasac (1-3)

 • Bojati se Boga, a ne ljudi (4-7)

 • „Ko pred ljudima prizna da veruje u mene“ (8-12)

 • Poređenje o nerazumnom bogatašu (13-21)

 • „Ne brinite se više“ (22-34)

  • Malo stado (32)

 • „Budite spremni“ (35-40)

 • Verni nastojnik i zli nastojnik (41-48)

 • Isus nije došao da donese mir, nego razdor (49-53)

 • „Kako onda ne znate da protumačite ovo vreme?“ (54-56)

 • Rešiti spor (57-59)

12  U međuvremenu se okupilo toliko mnogo naroda, na hiljade ljudi, da su gazili jedni druge. Isus je rekao svojim učenicima: „Čuvajte se farisejskog kvasca, to jest licemerja.+  Ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće saznati.+  Prema tome, ono što kažete u tami čuće se na svetlosti i ono što šapućete iza zatvorenih vrata propovedaće se s krovova.  Kažem vam, prijatelji moji,+ ne bojte se onih koji ubijaju telo, a posle toga ništa više ne mogu da učine.+  Reći ću vam koga se treba bojati: Bojte se onoga koji, pošto ubije, ima vlast da baci u gehenu*.+ Da, kažem vam, njega se bojte.+  Zar se pet vrabaca ne prodaju za dva novčića*? Ipak, Bog ne zaboravlja nijednog od njih.+  A vama su i sve vlasi na glavi izbrojane.+ Ne bojte se, vi ste vredniji od mnogo vrabaca.+  „Kažem vam, svakog ko pred ljudima prizna da veruje u mene,+ Sin čovečji će priznati za svog učenika pred Božjim anđelima.+  Ali ko god se odrekne mene pred ljudima, i ja ću se odreći njega pred Božjim anđelima.+ 10  Svakome ko kaže nešto protiv Sina čovečjeg biće oprošteno, ali onome ko huli na sveti duh neće biti oprošteno.+ 11  Kad vas dovedu na saslušanje* ili pred namesnike i vladare, ne brinite se kako ćete se braniti ili šta ćete reći,+ 12  jer će vas u tom času sveti duh poučiti šta treba da kažete.“+ 13  Tada mu je jedan čovek iz okupljenog naroda rekao: „Učitelju, reci mom bratu da podeli sa mnom nasledstvo.“ 14  A on mu je odgovorio: „Čoveče, ko je mene postavio da sudim među vama ili da vam delim nasledstvo?“ 15  Zatim im je rekao: „Budite oprezni, čuvajte se svake vrste lakomstva,+ jer čak i kad neko ima obilje, njegov život ne zavisi od onoga što ima.“+ 16  Tada im je ispričao jedno poređenje: „Nekom bogatom čoveku zemlja je dobro rodila, 17  pa je razmišljao: ’Šta da radim? Nemam gde da sakupim letinu.‘ 18  I rekao je: ’Evo šta ću uraditi:+ srušiću svoje žitnice i sagradiću veće, pa ću tamo staviti sve svoje žito i sva svoja dobra. 19  I reći ću sebi: „Imaš mnogo dobara na zalihi za mnogo godina. Odmaraj se, jedi, pij, uživaj.“ ‘ 20  Ali Bog mu je rekao: ’Bezumniče, ove noći ćeš umreti*. Čije će onda biti ono što si sakupio?‘+ 21  Tako prolazi onaj ko sakuplja blago za sebe, a nije bogat pred Bogom.“+ 22  Tada je rekao svojim učenicima: „Zato vam kažem: Ne brinite se više* za svoj život*, šta ćete jesti, ili za svoje telo, šta ćete obući.+ 23  Jer život je vredniji od hrane i telo od odeće. 24  Pogledajte gavrane – oni ne seju niti žanju, nemaju skladišta ni žitnice, a ipak ih Bog hrani.+ Zar vi niste mnogo vredniji od ptica?+ 25  Ko od vas može time što se brine da i malo* produži svoj životni vek? 26  Dakle, ako ne možete ni nešto tako malo da učinite, zašto se onda brinete za ostalo?+ 27  Pogledajte ljiljane kako rastu. Ne muče se niti predu, ali kažem vam da ni Solomon u svoj svojoj slavi nije bio odeven kao jedan od njih.+ 28  Ako Bog tako odeva poljsko bilje, koje je danas u polju, a sutra se baca u peć, koliko će pre odenuti vas, maloverni! 29  Zato se nemojte opterećivati time šta ćete jesti i šta ćete piti i ne brinite se oko toga!+ 30  Jer svim tim su zaokupljeni ljudi iz drugih naroda, ali vaš Otac zna da vam sve to treba.+ 31  Nego, tražite njegovo Kraljevstvo, a ostalo će vam se dodati.+ 32  „Ne boj se, malo stado,+ jer je volja vašeg Oca da vam da Kraljevstvo.+ 33  Prodajte ono što imate i novac dajte kao milostinju*.+ Načinite sebi vreće za novac koje se neće pohabati – stecite neiscrpno blago na nebesima+ kojem se lopov ne može približiti niti ga moljac može uništiti. 34  Jer gde je vaše blago, tamo će biti i vaše srce. 35  „Budite spremni, obucite se+ i neka vam svetiljke budu upaljene.*+ 36  I budite poput robova koji čekaju da im se gospodar vrati+ sa svadbe,+ da mu odmah otvore kad stigne i pokuca. 37  Srećni su oni robovi koje gospodar, kad stigne, nađe da bdiju! Verujte mi, on će opasati kecelju, smestiće ih za sto i posluživaće ih. 38  I ako stigne tokom druge straže* ili čak treće*, srećni su ako ih nađe spremne! 39  Ali znajte ovo: kad bi domaćin znao u koji će čas doći lopov, ne bi dozvolio da mu provali u kuću.+ 40  Tako i vi budite spremni, jer će Sin čovečji doći u čas kad se ne nadate.“+ 41  Tada je Petar upitao: „Gospode, govoriš li ovo poređenje samo nama ili svima?“ 42  A Gospod je odgovorio: „Ko je zapravo verni i razboriti* nastojnik* koga će njegov gospodar postaviti nad svojim slugama da im daje hranu u pravo vreme?+ 43  Srećan je taj rob ako ga njegov gospodar, kad dođe, nađe da tako radi! 44  Kažem vam, postaviće ga nad svim svojim imanjem. 45  Ali ako bi taj rob rekao u svom srcu: ’Moj gospodar kasni s dolaskom‘, pa bi počeo da tuče sluge i sluškinje i da jede, pije i opija se,+ 46  gospodar tog roba doći će u dan kad ga ne očekuje i u čas kad ne sluti. On će ga najstrože kazniti i staviće ga s nevernima. 47  Tada će onaj rob koji je razumeo volju svog gospodara, ali se nije pripremio za njegov dolazak niti je učinio ono što je gospodar tražio, dobiti mnogo udaraca.+ 48  A rob koji to nije razumeo, pa je uradio nešto što zaslužuje udarce, dobiće ih malo. Od svakoga kome je mnogo dato, mnogo će se i tražiti. Kome je mnogo povereno, od njega će se mnogo više tražiti.+ 49  „Došao sam da zapalim vatru na zemlji i kad je već zapaljena, šta još da poželim? 50  Jer čeka me jedno krštenje i tako mi je teško dok se ono ne završi!+ 51  Mislite li da sam došao da donesem mir na zemlju? Ne, kažem vam, nego razdor.+ 52  Jer će od sada petoro u jednoj kući biti razdeljeno: troje protiv dvoje i dvoje protiv troje. 53  Biće razdeljeni: otac protiv sina i sin protiv oca, majka protiv ćerke i ćerka protiv majke, svekrva protiv snahe i snaha protiv svekrve.“+ 54  Zatim je rekao narodu: „Kad vidite da se oblak diže na zapadu, odmah kažete: ’Dolazi oluja.‘ I tako bude. 55  A kad dune vetar s juga, kažete: ’Biće vrućine.‘ I tako bude. 56  Licemeri, znate da tumačite pojave na zemlji i nebu. Kako onda ne znate da protumačite ovo vreme?+ 57  Zašto sami ne prosudite šta je pravedno? 58  Na primer, kad sa onim ko te tuži ideš pred poglavara, potrudi se da rešiš spor s njim dok si još na putu. Inače će te on odvesti pred sudiju, sudija će te predati stražaru, a stražar će te baciti u zatvor.+ 59  Kažem ti, nećeš izaći odande dok ne isplatiš i poslednji novčić*.“

Fusnote

Doslovno: „za dva asariona“. Videti Dodatak B14.
Ili možda: „u sinagoge“.
Ili: „ove noći tražiće se tvoja duša“.
Ili: „Prestanite da se brinete“.
Ili: „dušu“.
Doslovno: „za jedan lakat“. Videti Dodatak B14.
Ili: „Neka vam bedra budu opasana i svetiljke upaljene“.
Od ponoći do otprilike 3 sata ujutru.
Otprilike između 9 sati uveče i ponoći.
Ili: „mudri“.
Ili: „upravitelj kuće“.
Doslovno: „i poslednju leptu“. Videti Dodatak B14.