Luka 11:1-54

  • Kako se moliti (1-13)

    • Očenaš (2-4)

  • Isus isteruje demone pomoću Božjeg duha (14-23)

  • Kad se nečisti duh vrati (24-26)

  • „Srećni su oni koji slušaju Božju reč i drže je“ (27, 28)

  • Znak proroka Jone (29-32)

  • „Svetiljka tela je oko“ (33-36)

  • Teško licemernim verskim vođama (37-54)

11  Jednog dana, nakon što se Isus pomolio, jedan od njegovih učenika mu je rekao: „Gospode, nauči nas da se molimo, kao što je i Jovan naučio svoje učenike.“  Tada im je rekao: „Kad se molite, recite: ’Oče, neka se sveti* tvoje ime.+ Neka dođe tvoje Kraljevstvo.+  Daj nam svakog dana hleb koji nam je potreban.+  Oprosti nam naše grehe,+ jer i mi opraštamo svakom svom dužniku.+ I ne daj da podlegnemo iskušenju*.‘ “+  Još im je rekao: „Zamislite da u ponoć odete kod prijatelja i da mu kažete: ’Pozajmi mi tri hleba,  jer mi je upravo došao prijatelj s puta, a nemam čime da ga poslužim.‘  A on vam iz kuće odgovori: ’Nemoj da me uznemiravaš! Vrata su već zaključana, a moja deca i ja već smo u krevetu. Ne mogu da ustanem da ti išta dam.‘  Kažem vam, ako i ne bi ustao da vam da nešto zato što ste prijatelji, ustaće zbog vaše upornosti+ i daće vam ono što vam treba.  Zato vam kažem: Molite+ i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvoriće vam se.+ 10  Jer svako ko moli, dobija.+ Svako ko traži, nalazi. Svakome ko kuca, otvoriće se. 11  Koji bi otac među vama svom sinu dao zmiju ako ga on zamoli za ribu?+ 12  Ili ako ga zamoli za jaje, zar bi mu dao škorpiju? 13  Dakle, ako vi, iako ste grešni, dajete svojoj deci dobre darove, koliko će više Otac koji je na nebu dati svetog duha onima koji ga mole za to!“+ 14  Kasnije je iz jednog čoveka isterao demona koji mu je oduzeo moć govora.+ Kad je demon izašao, nemi čovek je progovorio, a narod je bio zadivljen.+ 15  Ali neki od njih su rekli: „On isteruje demone uz pomoć Velzevula*, vladara demonâ.“+ 16  Drugi su hteli da ga iskušaju, pa su tražili od njega znak+ s neba. 17  Ali on je znao šta misle,+ pa im je rekao: „Svako kraljevstvo u kom zavlada nesloga propašće i kuća u kojoj zavlada nesloga srušiće se. 18  Dakle, ako se i Satana okrenuo protiv samog sebe, kako će njegovo kraljevstvo opstati? Jer kažete da ja isterujem demone uz pomoć Velzevula. 19  Ako ja isterujem demone uz pomoć Velzevula, uz čiju ih pomoć isteruju vaši sinovi? Zato će vam oni biti sudije. 20  Ali ako ja isterujem demone pomoću Božje sile*,+ onda je Božje Kraljevstvo došlo među vas.+ 21  Kad jak, dobro naoružan čovek čuva svoj dom, njegova imovina je bezbedna. 22  Ali kad dođe neko jači od njega i savlada ga, oduzeće mu sve oružje u koje se uzdao i razdeliće ono što mu je oteo. 23  Ko nije na mojoj strani, protiv mene je i ko ne sakuplja sa mnom, rasipa.+ 24  „Kad izađe iz čoveka, nečisti duh luta po bezvodnim mestima tražeći mesto gde bi se smirio, ali ga ne nalazi, pa kaže: ’Vratiću se u kuću iz koje sam izašao.‘+ 25  A kad dođe, nađe je počišćenu i ukrašenu. 26  Onda ode i dovede sedam drugih duhova, gorih od sebe, pa uđu i nastane se tamo. Na kraju tom čoveku bude gore nego ranije.“ 27  Dok je to govorio, jedna žena iz okupljenog naroda je povikala: „Srećna je utroba koja te je nosila i srećne su grudi koje su te dojile!“+ 28  A on je rekao: „Ne, nego srećni su oni koji slušaju Božju reč i postupaju po njoj!“+ 29  Pošto se sakupljalo sve više naroda, on je počeo da ih poučava: „Ovaj naraštaj je zao naraštaj. On traži neki znak, ali neće dobiti drugi znak osim Joninog znaka.+ 30  Jer kao što je Jona+ bio znak Ninivljanima, tako će i Sin čovečji biti znak ovom naraštaju. 31  Kraljica juga+ uskrsnuće u Sudnji dan s ljudima iz ovog naraštaja i osudiće ih, jer je došla s kraja zemlje da čuje Solomonovu mudrost, a ovde je neko veći od Solomona.+ 32  Stanovnici Ninive uskrsnuće u Sudnji dan sa ovim naraštajem i osudiće ga, jer su se pokajali kad im je Jona propovedao,+ a ovde je neko veći od Jone. 33  Niko ne pali svetiljku da je stavi na skriveno mesto ili pod korpu*, nego na svećnjak,+ da bi oni koji ulaze videli svetlost. 34  Svetiljka tela je oko. Kad je tvoje oko usmereno samo na dobro*, tada je i celo tvoje telo svetlo*, a kad je zavidno*, tada je i tvoje telo tamno.+ 35  Zato pazi da svetlost koja je u tebi nije zapravo tama. 36  Dakle, ako je celo tvoje telo svetlo, bez imalo tame, ono će sijati poput svetiljke koja ti daje svetlost.“ 37  Nakon što je to rekao, jedan farisej ga je pozvao kod sebe na obrok. Isus je ušao u njegovu kuću i smestio se za sto. 38  A farisej se začudio kad je video da Isus nije obredno oprao ruke pre jela.+ 39  Tada mu je Gospod rekao: „Vi fariseji čistite čašu i činiju spolja, a iznutra ste puni pohlepe i zlobe.+ 40  Nerazumni! Zar onaj koji je stvorio ono što je spolja nije stvorio i ono što je unutra? 41  Nego, kao milostinju* dajte ono što vam je u srcu, pa ćete biti potpuno čisti. 42  Ali teško vama, fariseji, jer dajete desetinu od nane, rute i od svakog drugog bilja*,+ a zanemarujete pravdu i ljubav prema Bogu! Ono prvo bili ste dužni da činite, a ovo drugo da ne zanemarite.+ 43  Teško vama, fariseji, jer volite prva* mesta u sinagogama i da vas pozdravljaju na trgovima!+ 44  Teško vama, jer ste kao grobovi koji nisu obeleženi*,+ pa ljudi hodaju po njima, a da to i ne znaju!“ 45  Na to je jedan poznavalac Zakona rekao: „Učitelju, tim rečima i nas vređaš.“ 46  A on je rekao: „Teško i vama, poznavaoci Zakona, jer tovarite na ljude teret koji je težak za nošenje, a sami nećete ni prstom da mrdnete da biste im pomogli!+ 47  „Teško vama, jer gradite grobnice prorocima, a vaši su ih preci ubili!+ 48  Zaista, vi dobro znate kakva su dela činili vaši preci, a ipak ih odobravate. Oni su ubijali proroke,+ a vi tim prorocima gradite grobnice. 49  Zato je Bog u svojoj mudrosti* rekao: ’Poslaću im proroke i apostole; oni će neke od njih ubiti, a neke progoniti. 50  Zato će ljudi iz ovog naraštaja snositi krivicu za prolivenu krv* svih proroka od postanka sveta,+ 51  od krvi Avelja+ do krvi Zaharije, koji je ubijen između oltara i Božjeg doma*.‘+ Da, kažem vam, ljudi iz ovog naraštaja snosiće krivicu za njihovu krv. 52  „Teško vama, poznavaoci Zakona, jer ste uzeli ključ znanja. Sami niste ušli*, a one koji bi hteli da uđu sprečavate!“+ 53  Kad je izašao odande, poznavaoci Zakona i fariseji okomili su se na njega i počeli da ga zasipaju mnogim pitanjima, 54  nadajući se da će on reći nešto za šta bi mogli da ga optuže.+

Fusnote

Ili: „smatra svetim“.
Doslovno: „ne uvedi nas u iskušenje“.
Ovim imenom se ukazuje na Satanu.
Doslovno: „Božjim prstom“.
Ili: „mernu korpu“. Reč je o većoj korpi koja se koristila kao mera za žito.
Ili: „ako je tvoje oko bistro“. Doslovno: „ako je tvoje oko jednostavno“.
Ili: „puno svetlosti“.
Doslovno: „pokvareno; zlo“.
Ili: „od svakog povrća“.
Ili: „najbolja“.
Ili: „koji se ne primećuju“.
Doslovno: „Božja mudrost“.
Ili: „Zato će se od ljudi ovog vremena tražiti krv“.
Ili: „hrama“.
To jest nisu ušli u nebesko Kraljevstvo.