Luka 10:1-42

  • Isus šalje 70 učenika (1-12)

  • Teško gradovima koji se nisu pokajali (13-16)

  • Povratak 70 učenika (17-20)

  • Isus slavi Oca, jer je otkrio istinu poniznima (21-24)

  • Poređenje o milosrdnom Samarićaninu (25-37)

  • Isus kod Marte i Marije (38-42)

10  Posle toga Gospod je odredio još 70 učenika i poslao ih po dvojicu+ u svaki grad i mesto u koje je i sam nameravao da dođe.  I rekao im je: „Žetva je velika, a radnika je malo. Zato molite Gospodara žetve da pošalje radnike na svoju žetvu.+  Idite! Evo, šaljem vas kao jaganjce među vukove.+  Ne nosite sa sobom vreću za novac, ni torbu, ni sandale+ i putem nikoga ne pozdravljajte*.  U koju god kuću uđete, prvo recite: ’Mir ovoj kući!‘+  I ako tamo bude miroljubiv čovek, mir koji ste mu poželeli ostaće na njemu. A ako ne bude, vratiće se vama.  Zato ostanite u toj kući+ i jedite i pijte ono što vam se ponudi,+ jer je radnik dostojan svoje plate.+ Ne prelazite iz kuće u kuću.  „Kad dođete u neki grad i tamo vas prime, jedite ono što se iznese pred vas.  Lečite bolesne u tom gradu i govorite: ’Približilo vam se Božje Kraljevstvo.‘+ 10  Ali kad dođete u neki grad pa vas ne prime, izađite na njegove ulice i recite: 11  ’Otresamo sa svojih nogu i prašinu vašeg grada za svedočanstvo protiv vas.+ Ali znajte ovo: Približilo se Božje Kraljevstvo.‘ 12  Kažem vam da će u Sudnji dan biti lakše Sodomu nego tom gradu.+ 13  „Teško tebi, Horazine! Teško tebi, Vitsaido! Jer da su se u Tiru i Sidonu dogodila čuda* koja su se dogodila u vama, već bi se odavno pokajali sedeći u kostreti i pepelu.+ 14  Zato će Tiru i Sidonu biti lakše na sudu* nego vama. 15  A ti, Kapernaume, zar ćeš se do neba uzvisiti? U grob* ćeš pasti! 16  „Ko sluša vas, sluša i mene.+ Ko odbacuje vas, odbacuje i mene. A ko odbacuje mene, odbacuje i onoga koji me je poslao.“+ 17  Zatim su se sedamdesetorica vratila radosna, govoreći: „Gospode, čak nam se i demoni pokoravaju kad se služimo tvojim imenom.“+ 18  A on im je rekao: „Vidim da je Satana već pao+ s neba kao munja. 19  Evo, dao sam vam vlast da gazite zmije i škorpije i da nadvladate svu neprijateljsku silu,+ i ništa vam neće nauditi. 20  Ali ne radujte se tome što vam se duhovi pokoravaju, nego se radujte što je vaše ime zapisano na nebesima.“+ 21  U taj čas sveti duh je ispunio Isusa radošću i on je rekao: „Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, jer si ovo sakrio od mudrih i umnih,+ a otkrio si onima koji su kao mala deca. Da, Oče, jer je to bila tvoja volja.+ 22  Sve mi je predao moj Otac. Niko ne zna ko je Sin, osim Oca, i niko ne zna ko je Otac, osim Sina+ i onoga kome Sin hoće da otkrije istinu o Ocu.“+ 23  Potom se okrenuo prema učenicima i rekao im: „Srećne su oči koje gledaju ono što vi gledate.+ 24  Jer kažem vam, mnogi proroci i kraljevi želeli su da vide ono što vi vidite, ali nisu videli,+ i da čuju ono što vi čujete, ali nisu čuli.“ 25  Jedan čovek, koji je bio dobro upućen u Zakon, hteo je da ga iskuša pa ga je upitao: „Učitelju, šta treba da radim da bih dobio* večni život?“+ 26  On mu je rekao: „Šta piše u Zakonu? Šta si tamo pročitao?“ 27  Čovek mu je odgovorio: „’Voli Jehovu*, svog Boga, svim svojim srcem, svom svojom dušom*, svom svojom snagom i svim svojim umom‘+ i ’svog bližnjeg kao samog sebe‘.“+ 28  Isus mu je na to rekao: „Tačno si odgovorio. Čini to i dobićeš život.“+ 29  A čovek je želeo da se pokaže pravednim,+ pa je pitao: „A ko je moj bližnji?“ 30  Isus je na to rekao: „Jedan čovek je silazio iz Jerusalima u Jerihon i pao u ruke razbojnicima, koji su mu skinuli odeću, pretukli ga i otišli ostavivši ga polumrtvog. 31  Desilo se da je tim putem silazio jedan sveštenik, ali kad ga je video, prešao je na drugu stranu. 32  Tuda je prolazio i jedan Levit, ali i on je prešao na drugu stranu kad ga je ugledao. 33  Ali kad je jedan Samarićanin+ prolazeći tim putem došao do njega i video ga, sažalio se na njega. 34  Prišao mu je i previo mu rane, zalivši ih uljem i vinom. Zatim ga je stavio na svog magarca, odveo u gostionicu i pobrinuo se za njega. 35  Sutradan je dao gostioničaru dva denara* i rekao mu: ’Pobrini se za njega, i ako potrošiš više od ovoga, platiću ti kad se vratim.‘ 36  Šta misliš, koji se od ove trojice pokazao kao bližnji+ čoveku koji je pao u ruke razbojnicima?“ 37  On je odgovorio: „Onaj koji se sažalio na njega*.“+ Tada mu je Isus rekao: „Idi pa i ti čini tako.“+ 38  Dok su tako putovali, Isus je ušao u jedno selo. Tamo ga je jedna žena koja se zvala Marta+ pozvala u svoj dom. 39  Ta žena je imala sestru koja se zvala Marija. Ona je sela kod Gospodovih nogu i slušala ono što je govorio. 40  Marta je bila zaokupljena posluživanjem. Zato je prišla i rekla: „Gospode, zar ne vidiš da me je sestra ostavila samu da poslužujem? Reci joj da mi pomogne.“ 41  Gospod joj je na to rekao: „Marta, Marta, brineš se i uznemiravaš zbog mnogo čega. 42  A dovoljno je malo toga ili samo jedno. Marija je izabrala ono što je najbolje*+ i to joj se neće oduzeti.“

Fusnote

Ili: „nikoga nadugačko ne pozdravljajte kako je to običaj“.
Ili: „moćna dela“.
To jest na Sudnji dan.
Ili: „had“. Izraz se odnosi na simbolično mesto gde počivaju umrli. Videti Rečnik pojmova.
Doslovno: „nasledio“.
Ili: „koji mu je iskazao milosrđe“.
Ili: „bolji deo“.