Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Jevanđelje po Luki

Poglavlja

Kratak pregled

 • 1

  • Luka se obraća Teofilu (1-4)

  • Anđeo Gavrilo najavljuje rođenje Jovana Krstitelja (5-25)

  • Anđeo Gavrilo najavljuje Isusovo rođenje (26-38)

  • Marija kod Jelisavete (39-45)

  • Marija veliča Jehovu (46-56)

  • Jovanovo rođenje; dobija ime (57-66)

  • Zaharijino proročanstvo (67-80)

 • 2

  • Isusovo rođenje (1-7)

  • Anđeli se pojavljuju pred pastirima (8-20)

  • Obrezanje i obred očišćenja (21-24)

  • Simeonu ukazana čast da vidi Hrista (25-35)

  • Ana govori o Isusu (36-38)

  • Povratak u Nazaret (39, 40)

  • Dvanaestogodišnji Isus u hramu (41-52)

 • 3

  • Početak Jovanove službe (1, 2)

  • Jovan poziva ljude da se krste (3-20)

  • Isusovo krštenje (21, 22)

  • Rodoslov Isusa Hrista (23-38)

 • 4

  • Đavo iskušava Isusa (1-13)

  • Isus započinje službu u Galileji (14, 15)

  • Isusa ne prihvataju u Nazaretu (16-30)

  • U sinagogi u Kapernaumu (31-37)

  • Isus leči Simonovu taštu i druge ljude (38-41)

  • Isus odlazi na pusto mesto; narod ga pronalazi (42-44)

 • 5

  • Mnoštvo riba ulovljeno čudom; prvi učenici (1-11)

  • Izlečenje gubavca (12-16)

  • Isus leči paralizovanog čoveka (17-26)

  • Isus poziva Levija (27-32)

  • Pitanje o postu (33-39)

 • 6

  • Isus – Gospodar sabata (1-5)

  • Izlečenje čoveka sa oduzetom rukom (6-11)

  • Dvanaestorica apostola (12-16)

  • Isus poučava i leči (17-19)

  • Razlozi za sreću i razlozi za žalost (20-26)

  • „Volite svoje neprijatelje“ (27-36)

  • „Nemojte suditi“ (37-42)

  • „Drvo se poznaje po svom plodu“ (43-45)

  • Dobro sagrađena kuća; kuća bez temelja (46-49)

 • 7

  • Vera jednog stotnika (1-10)

  • Isus uskrsava sina udovice iz Naina (11-17)

  • Isus hvali Jovana Krstitelja (18-30)

  • Isus prekorava ljude svog vremena (31-35)

  • Grešnica dobija oproštaj (36-50)

   • Poređenje o dvojici dužnika (41-43)

 • 8

  • Žene koje su pomagale Isusu (1-3)

  • Poređenje o sejaču (4-8)

  • Zašto Isus koristi poređenja (9, 10)

  • Objašnjenje poređenja o sejaču (11-15)

  • Svetiljka se ne pokriva (16-18)

  • Isusova majka i braća (19-21)

  • Isus umiruje oluju (22-25)

  • Isus šalje demone u krdo svinja (26-39)

  • Jairova ćerka; žena dotiče rub Isusove odeće (40-56)

 • 9

  • Dvanaestorica dobijaju smernice za službu (1-6)

  • Irod se pita ko je Isus (7-9)

  • Isus hrani 5 000 ljudi (10-17)

  • Isus je „Hrist Božji“ (18-20)

  • Isus govori o svojoj smrti (21, 22)

  • Šta znači biti pravi učenik (23-27)

  • Isusovo preobraženje (28-36)

  • Izlečenje dečaka opsednutog demonom (37-43a)

  • Isus ponovo govori o svojoj smrti (43b-45)

  • Učenici raspravljaju ko je najveći među njima (46-48)

  • „Ko nije protiv vas, za vas je“ (49, 50)

  • Samarićani ne žele da ukažu gostoprimstvo Isusu (51-56)

  • Šta znači slediti Isusa (57-62)

 • 10

  • Isus šalje 70 učenika (1-12)

  • Teško gradovima koji se nisu pokajali (13-16)

  • Povratak 70 učenika (17-20)

  • Isus slavi Oca, jer je otkrio istinu poniznima (21-24)

  • Poređenje o milosrdnom Samarićaninu (25-37)

  • Isus kod Marte i Marije (38-42)

 • 11

  • Kako se moliti (1-13)

   • Očenaš (2-4)

  • Isus isteruje demone pomoću Božjeg duha (14-23)

  • Kad se nečisti duh vrati (24-26)

  • „Srećni su oni koji slušaju Božju reč i drže je“ (27, 28)

  • Znak proroka Jone (29-32)

  • „Svetiljka tela je oko“ (33-36)

  • Teško licemernim verskim vođama (37-54)

 • 12

  • Farisejski kvasac (1-3)

  • Bojati se Boga, a ne ljudi (4-7)

  • „Ko pred ljudima prizna da veruje u mene“ (8-12)

  • Poređenje o nerazumnom bogatašu (13-21)

  • „Ne brinite se više“ (22-34)

   • Malo stado (32)

  • „Budite spremni“ (35-40)

  • Verni nastojnik i zli nastojnik (41-48)

  • Isus nije došao da donese mir, nego razdor (49-53)

  • „Kako onda ne znate da protumačite ovo vreme?“ (54-56)

  • Rešiti spor (57-59)

 • 13

  • „Ako se ne pokajete, svi ćete tako izginuti“ (1-5)

  • Poređenje o smokvi bez ploda (6-9)

  • Isus na sabat leči zgrčenu ženu (10-17)

  • Poređenja o zrnu gorušice i kvascu (18-21)

  • „Snažno se naprežite da uđete na uska vrata“ (22-30)

  • Isus naziva Iroda lisicom (31-33)

  • Isus oplakuje Jerusalim (34, 35)

 • 14

  • Isus na sabat leči čoveka obolelog od vodene bolesti (1-6)

  • „Nemoj zauzeti najbolje mesto“ (7-11)

  • Pozivati one koji ne mogu da uzvrate (12-14)

  • Poređenje o zvanicama; njihovi izgovori (15-24)

  • Proračunati trošak (25-33)

  • So koja je izgubila ukus (34, 35)

 • 15

  • Poređenje o izgubljenoj ovci (1-7)

  • Poređenje o izgubljenoj drahmi (8-10)

  • Poređenje o izgubljenom sinu (11-32)

 • 16

  • Poređenje o nastojniku koji je postupio nepravedno (1-13)

   • „Ko je veran u najmanjem, veran je i u mnogome“ (10)

  • Zakon i Božje Kraljevstvo (14-18)

  • Poređenje o bogatašu i Lazaru (19-31)

 • 17

  • Stvari koje navode na greh; opraštanje i vera (1-6)

  • „Mi ne zaslužujemo hvalu“ (7-10)

  • Isus leči deset gubavaca (11-19)

  • Dolazak Božjeg Kraljevstva (20-37)

   • „Božje Kraljevstvo je među vama“ (21)

   • „Setite se Lotove žene“ (32)

 • 18

  • Poređenje o upornoj udovici (1-8)

  • Farisej i poreznik (9-14)

  • Isus i deca (15-17)

  • Pitanje bogatog poglavara (18-30)

  • Isus ponovo govori o svojoj smrti (31-34)

  • Isus vraća vid slepom čoveku (35-43)

 • 19

  • Isus kod Zakheja (1-10)

  • Poređenje o deset mina (11-27)

  • Isusov ulazak u Jerusalim (28-40)

  • Isus oplakuje Jerusalim (41-44)

  • Isus isteruje trgovce iz hrama (45-48)

 • 20

  • „Odakle ti vlast da to činiš?“ (1-8)

  • Poređenje o zlim vinogradarima (9-19)

  • „Caru carevo, a Bogu Božje“ (20-26)

  • Pitanje o uskrsenju (27-40)

  • Da li je Hrist Davidov sin? (41-44)

  • „Čuvajte se poznavalaca Zakona“ (45-47)

 • 21

  • Prilog siromašne udovice (1-4)

  • ZNAK POSLEDNJIH DANA (5-36)

   • Ratovi, snažni zemljotresi, pošasti, glad (10, 11)

   • Jerusalim će opkoliti vojska (20)

   • Vremena neznabožaca (24)

   • Dolazak Sina čovečjeg (27)

   • Poređenje o smokvi (29-33)

   • „Budite budni“ (34-36)

  • Isus poučava narod u hramu (37, 38)

 • 22

  • Sveštenici kuju zaveru da ubiju Isusa (1-6)

  • Pripreme za poslednju Pashu (7-13)

  • Gospodova večera (14-20)

  • „Moj izdajnik je sa mnom za stolom“ (21-23)

  • Učenici se prepiru ko je najveći među njima (24-27)

  • „Sklapam s vama savez za kraljevstvo“ (28-30)

  • Petar će se odreći Isusa (31-34)

  • Učenici treba da budu spremni; dva mača (35-38)

  • Isusova molitva na Maslinskoj gori (39-46)

  • Isus uhapšen (47-53)

  • Petar se odriče Isusa (54-62)

  • Isusu se rugaju (63-65)

  • Isus pred Sinedrionom (66-71)

 • 23

  • Isus pred Pilatom i Irodom (1-25)

  • Isus na stubu između dva zločinca (26-43)

   • „Bićeš sa mnom u raju“ (43)

  • Isusova smrt (44-49)

  • Isusova sahrana (50-56)

 • 24

  • Isusovo uskrsenje (1-12)

  • Na putu za Emaus (13-35)

  • Isus se pojavljuje učenicima (36-49)

  • Isus uznesen na nebo (50-53)