Levitska 9:1-24

  • Aron prinosi žrtve (1-24)

9  Osmog dana+ Mojsije je pozvao Arona, njegove sinove i izraelske starešine.  Rekao je Aronu: „Uzmi za sebe tele kao žrtvu za greh+ i ovna kao žrtvu paljenicu, oboje bez mane, i dovedi ih pred Jehovu.  A Izraelcima reci: ’Uzmite jarca kao žrtvu za greh, a tele i mladog ovna – oboje od godinu dana i bez mane – kao žrtvu paljenicu.  Uzmite junca i ovna kao žrtve zajedništva,+ da ih žrtvujete pred Jehovom, i prinos od žita+ pripremljen sa uljem, jer će vam se danas pojaviti Jehova.‘ “+  Tako su oni doveli pred šator sastanka sve što je Mojsije zapovedio. Onda je pristupio ceo narod i stao pred Jehovu.  Mojsije je rekao: „Ovo je Jehova zapovedio da učinite da bi vam se pojavila Jehovina slava.“+  Zatim je Mojsije rekao Aronu: „Pristupi oltaru i prinesi svoju žrtvu za greh+ i svoju žrtvu paljenicu pa izvrši obred očišćenja za sebe+ i za svoj dom. Onda prinesi žrtvu za narod+ i izvrši obred očišćenja za njega,+ kao što je Jehova zapovedio.“  Aron je odmah prišao oltaru i zaklao tele koje je bilo određeno kao njegova žrtva za greh.+  Njegovi sinovi su mu doneli krv+ i on je umočio prst u krv i stavio je na rogove oltara, a ostalu krv je izlio na podnožje oltara.+ 10  Salo, bubrege i salo s jetre žrtve za greh spalio je na oltaru, kao što je Jehova zapovedio Mojsiju.+ 11  Meso i kožu spalio je izvan logora.+ 12  Onda je Aron zaklao ovna koji je bio određen za žrtvu paljenicu, a njegovi sinovi su mu dodali krv, pa je njom poškropio* oltar sa svih strana.+ 13  Dodali su mu isečene komade i glavu žrtve paljenice, a on je to spalio na oltaru. 14  Creva i potkolenice je oprao pa je i njih spalio na oltaru zajedno sa žrtvom paljenicom. 15  Zatim je prineo žrtvu za narod. Uzeo je jarca koji je bio određen za narod kao žrtva za greh, zaklao ga i prineo kao žrtvu za greh, isto kao što je prineo i prvu žrtvu. 16  Onda je prineo žrtvu paljenicu onako kako je propisano.+ 17  Zatim je doneo prinos od žita,+ uzeo od njega punu šaku i to spalio na oltaru, na kom je već bila prinesena jutarnja žrtva paljenica.+ 18  Aron je posle toga zaklao junca i ovna koji su bili određeni za narod kao žrtva zajedništva. Onda su mu njegovi sinovi doneli krv i on je njom poškropio oltar sa svih strana.+ 19  A salo junca, rep ovna s njegovim salom,+ naslage sala na crevima, bubrege i salo s jetre,+ 20  stavili su na grudi žrtvovanih životinja, a zatim je on sve to salo spalio na oltaru.+ 21  A grudi i desni but Aron je pomerao napred-nazad kao podizanu žrtvu Jehovi*, kao što je zapovedio Mojsije.+ 22  Nakon što je prineo žrtvu za greh, žrtvu paljenicu i žrtve zajedništva, Aron je podigao ruke prema narodu i blagoslovio ga.+ Zatim se udaljio od oltara.* 23  Na kraju su Mojsije i Aron ušli u šator sastanka, a kad su izašli, blagoslovili su narod.+ Tada se Jehovina slava pojavila pred celim narodom+ 24  i Jehova je poslao vatru+ koja je spalila žrtvu paljenicu i salo na oltaru. Kad je narod to video, svi su počeli da kliču od radosti i poklonili su se licem do zemlje.+

Fusnote

Ili: „kapima krvi poprskao“.
Ili: „kao obrtani prinos pred Jehovom“.
Doslovno: „I sišao je“.