Levitska 8:1-36

  • Aron i njegovi sinovi pomazani za sveštenike (1-36)

8  Jehova je rekao Mojsiju:  „Povedi Arona i njegove sinove,+ uzmi njihovu odeću za službu,+ ulje za pomazanje,+ junca za žrtvu za greh, dva ovna i korpu s beskvasnim hlebovima,+  pa sakupi ceo narod pred ulazom u šator sastanka.“  Mojsije je učinio kao što mu je Jehova zapovedio i narod se sakupio pred ulazom u šator sastanka.  Mojsije je rekao narodu: „Ovo nam je Jehova zapovedio da učinimo.“  Mojsije je zatim doveo Arona i njegove sinove i oprao ih vodom*.+  Posle toga je Aronu obukao dugu haljinu,+ opasao ga pojasom,+ obukao mu tuniku bez rukava,+ stavio na njega efod,+ pa mu je pritegao i svezao istkani pojas+ koji je na efodu.  Zatim mu je pričvrstio naprsnik,+ a u naprsnik je stavio Urim i Tumim.+  Na glavu mu je stavio turban,+ a na prednju stranu turbana pričvrstio je sjajnu pločicu od zlata, sveti znak predanja,+ kao što je Jehova zapovedio Mojsiju. 10  Mojsije je tada uzeo ulje za pomazanje i pomazao sveti šator i sve što je bilo u njemu+ i posvetio ih. 11  Posle toga je uljem sedam puta poškropio* oltar i pomazao oltar i sav njegov pribor, umivaonik i njegovo postolje, da bi ih posvetio. 12  Na kraju je malo ulja za pomazanje izlio Aronu na glavu i pomazao ga, da bi ga posvetio.+ 13  Zatim je Mojsije doveo Aronove sinove, obukao im duge haljine, opasao ih pojasevima i stavio im turbane,+ kao što mu je Jehova zapovedio. 14  Onda je doveo junca određenog za žrtvu za greh, pa su Aron i njegovi sinovi položili ruke na glavu junca, žrtve za greh.+ 15  Mojsije ga je zatim zaklao, uzeo krv+ i prstom je stavio na sve rogove oltara i tako je očistio oltar od greha, a ostalu krv je izlio na podnožje oltara. Tako ga je posvetio da bi se na njemu prinosile žrtve za očišćenje od greha. 16  Posle toga je uzeo sve salo koje je bilo na crevima, salo s jetre, oba bubrega i njihovo salo, pa je to spalio na oltaru.+ 17  A sve što je preostalo od junca – njegovu kožu, meso i balegu – dao je da spale izvan logora,+ kao što mu je Jehova zapovedio. 18  Onda je doveo ovna za žrtvu paljenicu, pa su Aron i njegovi sinovi položili ruke na glavu ovna.+ 19  Mojsije ga je zaklao i krvlju poškropio oltar sa svih strana. 20  Mojsije je isekao ovna na komade, koje je zatim spalio zajedno s glavom i lojem*. 21  Creva i potkolenice oprao je vodom, a onda je celog ovna spalio na oltaru. To je bila žrtva paljenica prinesena Bogu kako bi on osetio ugodan* miris. To je bila žrtva koja se spaljuje pred Jehovom, kao što je Jehova zapovedio Mojsiju. 22  Zatim je doveo drugog ovna, ovna koji se prinosi prilikom uvođenja u svešteničku službu,+ pa su Aron i njegovi sinovi položili ruke na glavu ovna.+ 23  Mojsije ga je zaklao, uzeo malo njegove krvi i stavio je Aronu na resu desnog uha, na palac desne ruke i na palac desne noge. 24  Zatim je rekao Aronovim sinovima da priđu pa im je stavio malo krvi na resu desnog uha, na palac desne ruke i na palac desne noge. Preostalom krvlju poškropio je oltar sa svih strana.+ 25  Onda je uzeo salo, rep s njegovim salom, sve salo na crevima, salo s jetre, oba bubrega s njihovim salom i desni but.+ 26  Iz korpe s beskvasnim hlebovima koja je bila pred Jehovom uzeo je jedan okrugli beskvasni hleb,+ jedan okrugli hleb sa uljem+ i jednu pogaču. Zatim ih je stavio na salo i na desni but. 27  Posle toga je sve to stavio na ruke Aronu i njegovim sinovima pa su zajedno sve to pomerali napred-nazad kao podizanu žrtvu Jehovi*. 28  Mojsije je zatim uzeo to iz njihovih ruku i spalio na oltaru zajedno sa žrtvom paljenicom. Bila je to žrtva koja se prilikom uvođenja u svešteničku službu prinosila Bogu kako bi on osetio ugodan miris. To je bila žrtva koja se spaljivala pred Jehovom. 29  Mojsije je uzeo grudi i pomerao ih napred-nazad kao podizanu žrtvu Jehovi.+ To je bio Mojsijev deo od ovna prinesenog za uvođenje u svešteničku službu, kao što mu je Jehova zapovedio.+ 30  Mojsije je uzeo malo ulja za pomazanje+ i malo krvi koja je bila na oltaru pa je time poškropio Arona i njegovu odeću, kao i njegove sinove i njihovu odeću. Tako je posvetio Arona i njegovu odeću, njegove sinove+ i njihovu odeću.+ 31  Zatim je Mojsije rekao Aronu i njegovim sinovima: „Skuvajte+ meso pred ulazom u šator sastanka i tamo jedite meso i hleb iz korpe koja se koristi prilikom uvođenja u svešteničku službu, jer mi je Bog zapovedio: ’Neka to jedu Aron i njegovi sinovi.‘+ 32  Ono što ostane od mesa i hleba spalite.+ 33  Sedam dana ostanite na ulazu u šator sastanka, dok se ne navrše dani vašeg uvođenja u svešteničku službu, jer će biti potrebno sedam dana da budete postavljeni* da služite kao sveštenici.+ 34  Jehova je zapovedio da učinimo ovo što smo danas učinili da bi se za vas izvršio obred očišćenja.+ 35  Ostanite na ulazu u šator sastanka sedam dana,+ budite tamo i danju i noću, i izvršavajte dužnosti koje vam je Jehova dao,+ da ne poginete. Tako mi je zapoveđeno.“ 36  Aron i njegovi sinovi učinili su sve što je Jehova zapovedio preko Mojsija.

Fusnote

Moguće je da im je Mojsije rekao da se operu vodom.
Ili: „kapima ulja sedam puta poprskao“.
Ili: „lojem oko bubrega“.
Ili: „umirujuć“.
Ili: „kao obrtani prinos pred Jehovom“.
Ili: „da vam se ruke napune vlašću“.