Levitska 6:1-30

  • Dodatne smernice u vezi sa žrtvama za prestup (1-7)

  • Propisi o žrtvama i prinosima (8-30)

    • Žrtva paljenica (8-13)

    • Prinos od žita (14-23)

    • Žrtva za greh (24-30)

6  Jehova je još rekao Mojsiju:  „Ako neko zgreši i bude neveran Jehovi+ tako što prevari svog bližnjeg koji mu je nešto poverio na čuvanje+ ili ostavio kao zalog ili tako što svom bližnjem nešto ukrade ili uzme na prevaru,  ili ako nađe nešto što je izgubljeno pa to zataji, i ako se lažno zakune za bilo koji od tih greha koji je počinio,+ treba da postupi ovako:  Ako je zgrešio i ako je kriv, onda neka vrati ono što je ukrao, ono što je iznudio, što je uzeo na prevaru, ono što mu je bilo povereno na čuvanje ili ono što je našao,  ili bilo šta drugo za šta se lažno zakleo. Neka to nadoknadi u punom iznosu+ i neka doda još petinu vrednosti. Neka to da vlasniku istog dana kad se dokaže da je kriv.  Neka uzme iz stada ovna bez mane, prema utvrđenoj vrednosti, i dovede ga svešteniku kao žrtvu za prestup* koja će se prineti Jehovi.+  Neka sveštenik za njega izvrši obred očišćenja pred Jehovom, pa će mu biti oprošteno sve što je učinio i zbog čega je postao kriv.“+  Jehova je još rekao Mojsiju:  „Zapovedi Aronu i njegovim sinovima: ’Ovo je zakon o žrtvama paljenicama:+ Žrtva paljenica neka bude na oltaru celu noć do jutra i neka na oltaru stalno gori vatra. 10  Neka sveštenik obuče svoju lanenu haljinu+ za službu i neka obuče lanene gaće.+ Zatim neka skloni pepeo*+ od žrtve paljenice koja je spaljena na oltaru i stavi ga pored oltara. 11  Neka potom skine svoju odeću+ i obuče drugu, pa neka odnese pepeo na čisto mesto izvan logora.+ 12  Vatra na oltaru neka stalno gori. Ne sme da se ugasi. Neka sveštenik svakog jutra doda drva+ na vatru i preko toga stavi žrtvu paljenicu, pa neka na njoj spaljuje salo žrtava zajedništva.+ 13  Vatra na oltaru neka stalno gori. Ne sme da se ugasi. 14  „’Ovo je zakon o prinosima od žita:+ Neka ih Aronovi sinovi prinose pred Jehovom ispred oltara. 15  Neka jedan od njih uzme od prinosa od žita šaku finog brašna prelivenog uljem i sav tamjan koji je na prinosu od žita. To predstavlja* celu žrtvu i spaljuje se pred Jehovom kako bi on osetio ugodan* miris.+ 16  Aron i njegovi sinovi neka jedu ono što ostane od prinosa od žita.+ Neka od toga naprave beskvasni hleb i jedu ga na svetom mestu. Neka to jedu u dvorištu šatora sastanka.+ 17  To ne sme da se priprema s kvascem.+ Dajem im to brašno kao njihov deo od mojih žrtava koje se spaljuju.+ Ono je posebno sveto,+ isto kao žrtva za greh i kao žrtva za prestup. 18  Neka to jedu samo Aronovi muški potomci.+ To je njihov deo od žrtava koje se spaljuju pred Jehovom,+ iz naraštaja u naraštaj. Sve što dođe u dodir s tim žrtvama, neka bude sveto.‘ “ 19  Jehova je još rekao Mojsiju: 20  „Ovo je prinos koji Aron i njegovi sinovi treba da prinesu Jehovi na dan Aronovog pomazanja:+ desetina efe*+ finog brašna kao redovan prinos od žita,+ pola toga ujutru, a pola uveče. 21  To neka bude pripremljeno sa uljem i pečeno u tepsiji.+ Neka se potom prelije s dosta ulja i izlomi na komade, pa neka se prinese kao pečen prinos od žita kako bi Jehova osetio ugodan miris. 22  Neka taj prinos tako pripremi svaki njegov potomak+ koji posle njega bude pomazan za sveštenika. Ovo je trajan propis: Neka se ceo taj prinos spali Jehovi. 23  Svaki sveštenikov prinos od žita neka bude ceo spaljen. Niko ne sme da ga jede.“ 24  Jehova je još rekao Mojsiju: 25  „Kaži Aronu i njegovim sinovima: ’Ovo je zakon o žrtvama za greh:+ Na mestu gde se kolje žrtva paljenica,+ neka se pred Jehovom kolje i žrtva za greh. Ona je posebno sveta. 26  Neka žrtvu za greh jede sveštenik koji je prinosi.+ Neka se jede na svetom mestu, u dvorištu šatora sastanka.+ 27  „’Šta god dođe u dodir s njenim mesom postaće sveto. Ako njena krv poprska nečiju odeću, tu odeću treba oprati na svetom mestu. 28  Zemljana posuda u kojoj se meso kuvalo neka se razbije. Ako se kuvalo u bakarnoj posudi, neka se posuda oriba i ispere vodom. 29  „’Neka meso te žrtve jedu samo muškarci koji su sveštenici.+ Ona je posebno sveta.+ 30  Ali nijedna žrtva za greh čija se krv unese u šator sastanka da se na svetom mestu izvrši obred očišćenja ne sme da se jede.+ Neka se spali.

Fusnote

Ili: „za krivicu“. Videti Rečnik pojmova.
Ili: „masni pepeo“, to jest pepeo natopljen mašću životinja koje su prinošene na žrtvu.
Ili: „umirujuć“.
Ili: „podseća Boga na“.
Desetina efe je iznosila 2,2 litra. Videti Dodatak B14.