Levitska 5:1-19

  • Pojedini gresi i prinosi za njih (1-6)

    • Prijavljivanje tuđih greha (1)

  • Prinosi koje su siromašni mogli da daju (7-13)

  • Žrtva za prestup u slučaju nenamernog greha (14-19)

5  „’Ako neko zgreši tako što odbije da govori kad čuje javni poziv na svedočenje*+ o nečemu što je video ili saznao, odgovaraće za svoj prestup.  „’Ako neko dotakne nešto nečisto, bilo da je to strvina nečiste divlje životinje, strvina nečiste domaće životinje ili strvina drugih nečistih životinja koje vrve po zemlji,+ iako možda nije ni svestan toga, ipak je nečist i kriv je.  Ili ako neko i ne znajući dotakne ljudsku nečistoću+ – bilo šta zbog čega može postati nečist – pa kasnije sazna za to, kriv je.  „’Ako se neko nepromišljeno zakune da će učiniti nešto, bilo da je to dobro bilo zlo, a kasnije shvati da se zakleo nepromišljeno, kriv je.*+  „’Ako bude kriv za nešto od toga, onda neka prizna+ u čemu je zgrešio.  Neka za greh koji je počinio donese Jehovi žrtvu za prestup*,+ ženku od sitne stoke – jagnje ili jare. Neka to bude žrtva za greh. Tada će sveštenik za njega izvršiti obred očišćenja od greha.  „’Ali ako nema novca da prinese nešto od sitne stoke, onda neka za greh koji je počinio donese Jehovi kao žrtvu za prestup dve grlice ili dva mlada goluba+ – jednu pticu kao žrtvu za greh, a drugu kao žrtvu paljenicu.+  Neka ih donese svešteniku, koji će najpre prineti onu pticu koja je žrtva za greh. Neka joj spreda zaseče vrat, ali neka joj ne odvoji glavu.  Neka krvlju žrtve za greh poškropi* oltar sa strane, a ostala krv neka isteče na podnožje oltara.+ To je žrtva za greh. 10  A drugu pticu neka prinese kao žrtvu paljenicu, onako kako je propisano.+ Neka sveštenik izvrši obred očišćenja za tog čoveka i greh će mu biti oprošten.+ 11  „’Ako nema novca za dve grlice ili dva mlada goluba, onda neka kao žrtvu za greh koji je počinio donese desetinu efe*+ finog brašna. Neka to bude žrtva za greh. Neka brašno ne preliva uljem i neka na njega ne stavlja tamjan, jer je to žrtva za greh. 12  Neka to donese svešteniku, a sveštenik neka uzme šaku tog brašna, koja predstavlja* celu žrtvu, i neka to spali na oltaru povrh žrtava koje se spaljuju pred Jehovom. To je žrtva za greh. 13  Neka sveštenik izvrši za tog čoveka obred očišćenja za greh koji je počinio, za bilo koji od tih greha, i biće mu oprošteno.+ Preostalo brašno neka pripadne svešteniku+ kao i kod prinosa od žita.‘ “+ 14  Jehova je još rekao Mojsiju: 15  „Ako neko postupi neverno i nenamerno se ogreši o ono što je posvećeno Jehovi,+ onda neka Jehovi kao žrtvu za prestup dovede iz stada ovna bez mane.+ Vrednost ovna određuje se u siklima* srebra, prema siklu koji se čuva na svetom mestu*.+ 16  Neka da nadoknadu za to što se ogrešio o sveto mesto i tome doda još petinu procenjene vrednosti.+ Neka to da svešteniku zajedno sa ovnom koji se prinosi kao žrtva za prestup da bi sveštenik za njega izvršio obred očišćenja,+ pa će mu biti oprošteno.+ 17  „Ako neko zgreši učinivši nešto od onoga što je Jehova zabranio, a nije ni svestan toga, ipak je kriv i odgovaraće za svoj prestup.+ 18  Neka svešteniku kao žrtvu za prestup dovede iz stada ovna bez mane, prema utvrđenoj vrednosti.+ Neka sveštenik za njega izvrši obred očišćenja za grešku koju je napravio nenamerno i ne znajući, pa će mu biti oprošteno. 19  To je žrtva za prestup. Kriv je za greh protiv Jehove.“

Fusnote

Ili: „javnu kletvu“. Verovatno je reč o objavi o počinjenom prestupu, koja je uključivala kletvu, to jest prizivanje zla na onoga ko je počinio prestup ili na onoga ko može da svedoči, ali to ne želi.
Po svemu sudeći, ukazuje se na to da čovek nije izvršio ono na šta se zavetovao.
Ili: „za krivicu“. Videti Rečnik pojmova.
Ili: „Neka kapima krvi žrtve za greh poprska“.
Desetina efe je iznosila 2,2 litra. Videti Dodatak B14.
Ili: „podseća Boga na“.
Sikal je težio 11,4 grama. Videti Dodatak B14.
Ili: „prema svetom siklu“.