Levitska 4:1-35

  • Žrtva za greh (1-35)

4  Jehova je još rekao Mojsiju:  „Kaži Izraelcima: ’Ako neko nenamerno+ zgreši i učini nešto što je Jehova zabranio, treba postupiti ovako:  „’Ako pomazani sveštenik*+ zgreši+ i tako navuče krivicu na narod, onda neka za greh koji je počinio prinese Jehovi junca bez mane kao žrtvu za greh.+  Neka junca dovede pred Jehovu na ulaz u šator sastanka,+ neka položi ruku juncu na glavu i zakolje ga pred Jehovom.+  Neka pomazani sveštenik+ uzme malo junčeve krvi i unese je u šator sastanka.  Neka sveštenik umoči prst u krv+ i neka tom krvlju sedam puta+ poškropi* ispred zavese svetog mesta, pred Jehovom.  Neka sveštenik stavi malo krvi na rogove oltara za mirisni kâd,+ koji se nalazi pred Jehovom u šatoru sastanka, a svu ostalu junčevu krv neka izlije na podnožje oltara za žrtve paljenice,+ koji se nalazi pred ulazom u šator sastanka.  „’Neka potom iz junca koji je žrtva za greh izvadi sve salo, naime salo koje pokriva creva, sve salo na crevima,  oba bubrega sa salom koje je na njima, uz slabine. Neka s bubrezima izvadi i salo koje je na jetri.+ 10  Neka to izvadi kao što se vadi iz junca za žrtvu zajedništva.+ Neka sveštenik to spali na oltaru za žrtve paljenice. 11  „’Ali kožu junca i sve njegovo meso, zajedno s glavom, potkolenicama, crevima i balegom+ 12  – sve što ostane od junca – daće nekom da iznese van logora na čisto mesto gde se prosipa pepeo* i da to spali na drvima.+ Neka to spali tamo gde se prosipa pepeo. 13  „’Ako ceo izraelski narod nenamerno zgreši+ i tako navuče krivicu na sebe, i narod* ne zna da je učinio nešto što je Jehova zabranio,+ 14  a onda se sazna za počinjeni greh, neka narod* dovede junca pred šator sastanka da se prinese kao žrtva za greh. 15  Neka starešine naroda polože ruke juncu na glavu pred Jehovom i neka se junac zakolje pred Jehovom. 16  „’Onda neka pomazani sveštenik unese malo junčeve krvi u šator sastanka. 17  Neka sveštenik umoči prst u krv i poškropi njom sedam puta ispred zavese,+ pred Jehovom. 18  Neka stavi malo krvi na rogove oltara+ koji se nalazi pred Jehovom u šatoru sastanka, a svu ostalu krv neka izlije na podnožje oltara za žrtve paljenice, koji se nalazi pred ulazom u šator sastanka.+ 19  Neka iz junca izvadi sve salo i spali ga na oltaru.+ 20  Neka s tim juncem učini isto što bi učinio s juncem kog bi žrtvovao za svoj greh. Neka tako učini. Neka sveštenik izvrši obred očišćenja za narod+ i biće im oprošteno. 21  Neka da junca nekome da ga iznese van logora i spali ga, kao što bi spalio i prvog junca.+ To je žrtva za greh naroda*.+ 22  „’Ako neki poglavar+ nenamerno zgreši i učini nešto od onoga što je zabranio Jehova, njegov Bog, i tako postane kriv, 23  ili ako prekrši neku zapovest pa kasnije uvidi da je počinio greh, onda neka kao žrtvu dovede muško jare bez mane. 24  Neka položi ruku jaretu na glavu i zakolje ga na mestu gde se kolje žrtva paljenica pred Jehovom.+ To je žrtva za greh. 25  Neka sveštenik uzme na prst malo krvi od žrtve za greh i stavi je na rogove+ oltara za žrtve paljenice, a ostalu krv neka izlije na podnožje oltara za žrtve paljenice.+ 26  Sve salo neka spali na oltaru kao što se spaljuje salo žrtve zajedništva.+ Neka sveštenik izvrši obred očišćenja za poglavara i greh će mu biti oprošten. 27  „’Ako neko od običnog naroda nenamerno zgreši učinivši nešto od onoga što je Jehova zabranio i tako postane kriv,+ 28  ili ako zgreši pa kasnije uvidi da je počinio greh, onda neka kao žrtvu za greh koji je počinio dovede žensko jare bez mane. 29  Neka položi ruku na glavu žrtve za greh i neka zakolje žrtvu za greh na istom mestu gde se kolje i žrtva paljenica.+ 30  Neka sveštenik uzme na prst malo njene krvi i stavi je na rogove oltara za žrtve paljenice, a svu ostalu krv neka izlije na podnožje oltara.+ 31  Neka iz nje izvadi sve salo,+ kao što se vadi salo iz žrtve zajedništva.+ Neka ga onda sveštenik spali na oltaru kako bi Jehova osetio ugodan* miris. Neka sveštenik izvrši obred očišćenja za tog čoveka i biće mu oprošteno. 32  „’Ali ako želi da prinese jagnje kao žrtvu za greh, neka dovede žensko jagnje bez mane. 33  Neka položi ruku na glavu žrtve za greh i zakolje je kao žrtvu za greh na mestu gde se kolje žrtva paljenica.+ 34  Neka sveštenik uzme na prst malo krvi od žrtve za greh i stavi je na rogove oltara za žrtve paljenice,+ a svu ostalu krv neka izlije na podnožje oltara. 35  Neka iz nje izvadi sve salo kao što se vadi salo iz mladog ovna koji se prinosi kao žrtva zajedništva. Zatim neka sveštenik to spali na oltaru povrh žrtava koje se spaljuju pred Jehovom.+ Neka sveštenik izvrši obred očišćenja za tog čoveka i greh će mu biti oprošten.+

Fusnote

Reč je o prvosvešteniku.
Ili: „kapima te krvi sedam puta poprska“.
Ili: „masni pepeo“, to jest pepeo natopljen mašću životinja koje su prinošene na žrtvu.
Moguće je da se misli na starešine koje su predstavnici naroda. Videti Rečnik pojmova, „Skupština“.
Moguće je da se misli na starešine naroda.
Ili: „skupštine“. Videti Rečnik pojmova.
Ili: „umirujuć“.