Levitska 26:1-46

  • Čuvati se idolopoklonstva (1, 2)

  • Blagoslovi za poslušnost (3-13)

  • Kazna za neposlušnost (14-46)

26  „’Ne pravite sebi bezvredne bogove,+ ne podižite sebi rezbarene kipove+ ni obredne stubove i ne postavljajte u svojoj zemlji kamenove s rezbarenim slikama+ da se pred njima klanjate,+ jer ja sam Jehova, vaš Bog.  Držite moje sabate i poštujte* moje svetilište. Ja sam Jehova.  „’Ako budete živeli po mojim odredbama, držali se mojih zapovesti i postupali po njima,+  davaću vam kišu u pravo vreme,+ pa će zemlja davati svoj rod,+ a voćke će donositi plodove.  Vršidba će vam stizati berbu grožđa, a berba grožđa setvu. Ješćete svoj hleb do sitosti i živećete bez straha u svojoj zemlji.+  Daću mir vašoj zemlji,+ tako da ćete ići na spavanje ne strahujući ni od koga.+ Ukloniću iz zemlje opasne zveri i niko neće s mačem dolaziti u vašu zemlju da ratuje s vama.  Gonićete svoje neprijatelje i oni će pred vama padati od mača.  Petorica vas goniće stotinu neprijatelja, a stotina vas goniće 10 000 neprijatelja i oni će pred vama padati od mača.+  „’Blagosloviću vas*, daću vam mnogo dece i umnožiću vaše potomstvo.+ Držaću se saveza koji sam sklopio s vama.+ 10  Dok još budete jeli rod od prethodne godine, pristići će novi, pa ćete morati da bacite stari rod da biste napravili mesta za novi. 11  Postaviću svoj sveti šator među vama+ i neću vas odbaciti. 12  Biću među vama i biću vaš Bog,+ a vi ćete biti moj narod.+ 13  Ja sam Jehova, vaš Bog, ja sam vas izveo iz Egipta da više ne budete robovi Egipćanima. Slomio sam jaram vašeg ropstva i dao vam da idete uzdignute glave*. 14  „’Ali ako me ne budete slušali i ne budete izvršavali sve ove zapovesti,+ 15  ako odbacite moje odredbe+ i ako vam postanu mrski moji zakoni pa prestanete da se držite svih mojih zapovesti i prekršite moj savez,+ 16  evo šta ću učiniti s vama: kazniću vas nevoljom, tuberkulozom i jakom groznicom, od kojih će vam oči slabiti i snaga nestajati. Uzalud ćete sejati seme, jer će vam neprijatelji pojesti rod.+ 17  Okrenuću se protiv vas, pa će vas vaši neprijatelji poraziti.+ Gaziće vas oni koji vas mrze+ i vi ćete bežati i onda kad vas niko ne bude gonio.+ 18  „’Ako me ni tada ne budete slušali, onda ću vas sedam puta više kazniti za vaše grehe. 19  Slomiću vaš ponos i tvrdoglavost i učiniću da vam nebo bude poput gvožđa,+ a zemlja poput bakra. 20  Uzalud ćete trošiti snagu, jer vam zemlja neće davati rod+ niti će drveće donositi plod. 21  „’Ali ako mi se i dalje budete suprotstavljali i ne budete hteli da me slušate, kazniću vas sedam puta više za vaše grehe. 22  Poslaću na vas divlje životinje+ koje će vam pobiti decu+ i poklati stoku, pa će vas biti malo i putevi će vam opusteti.+ 23  „’Ali ako ni tada ne prihvatite moj ukor+ i ne promenite se nego mi se i dalje budete suprotstavljali, 24  onda ću se i ja suprotstaviti vama i kazniću vas sedam puta više za vaše grehe. 25  Poslaću na vas neprijateljski mač da vam se osvetim jer ste prekršili savez sa mnom.+ Ako se sklonite u svoje gradove, poslaću na vas bolesti+ i predaću vas u ruke neprijatelju.+ 26  Kad vam uništim zalihe hleba*,+ deset žena će peći hleb u samo jednoj peći i davaće vam hleb na meru,+ a vi ćete jesti, ali se nećete nasititi.+ 27  „’Ali ako me ni posle toga ne budete slušali nego mi se i dalje budete suprotstavljali, 28  ja ću vam se još snažnije suprotstaviti+ i kazniću vas sedam puta više za vaše grehe. 29  Ješćete meso svojih sinova i svojih ćerki.+ 30  Uništiću vaše svete uzvišice,+ oboriću vaše kadione stalke i nabacaću vaše leševe na vaše beživotne, odvratne idole*+ i s gađenjem ću se okrenuti od vas.+ 31  Dopustiću da mač uništi vaše gradove,+ opustošiću vaša svetilišta, a ugodan* miris vaših žrtava postaće mi odbojan. 32  Ja ću opustošiti zemlju,+ tako da će se vaši neprijatelji koji budu došli da se nastane u njoj zaprepastiti kad je vide.+ 33  Rasejaću vas po narodima+ i dovešću na vas neprijateljski mač*.+ Vaša zemlja će postati pustoš,+ a vaši gradovi ruševine. 34  „’Dok vi budete u zemlji svojih neprijatelja, zemlja će ležati pusta i nadoknadiće svoje sabate. Tada će se zemlja odmoriti, jer mora da nadoknadi svoje sabate.+ 35  Dokle god bude ležala pusta, imaće odmor koji nije imala jer vi niste držali sabate dok ste živeli u njoj. 36  „’Onima koji ostanu u životu+ ispuniću srce beznađem dok budu živeli u zemljama svojih neprijatelja. Uplašiće se i kad zašušti list na vetru, pa će bežati kao da beže od mača i padaće iako ih niko ne goni.+ 37  Spoticaće se jedan o drugog kao da beže ispred mača, iako ih niko neće goniti. Nećete moći da se oduprete svojim neprijateljima.+ 38  Izginućete među narodima,+ proždreće vas zemlja vaših neprijatelja. 39  Oni od vas koji još uvek budu živi trunuće u zemljama svojih neprijatelja+ zbog svojih prestupa. Trunuće zbog prestupa svojih očeva.+ 40  Tada će priznati svoj prestup,+ kao i prestup i neverstvo svojih očeva. Priznaće da su mi bili neverni kad su mi se suprotstavljali,+ 41  zbog čega sam se i ja suprotstavio njima+ i odveo ih u zemlju njihovih neprijatelja.+ „’Možda će se tada njihovo okorelo* srce poniziti+ i oni će namiriti dug za svoj prestup. 42  I ja ću se setiti svog saveza s Jakovom,+ svog saveza sa Isakom+ i svog saveza sa Avrahamom,+ a setiću se i zemlje koju sam vam obećao. 43  Sve vreme dok oni* ne budu živeli u zemlji, ona će nadoknađivati svoje sabate+ i ležaće pusta, a oni će plaćati za svoj prestup zato što su odbacili moje zakone i zato što su im moje odredbe postale mrske.+ 44  Ali i pored svega toga, dok budu u zemlji svojih neprijatelja, ja ih neću odbaciti+ i oni mi neće biti toliko mrski da ih istrebim i tako prekršim svoj savez s njima,+ jer ja sam Jehova, njihov Bog. 45  Radi njih ću se setiti saveza s njihovim precima,+ koje sam izveo iz Egipta naočigled drugih naroda+ da im budem Bog. Ja sam Jehova.‘ “ 46  To su propisi, zapovesti i zakoni koje je Jehova preko Mojsija dao Izraelcima na gori Sinaj.+

Fusnote

Ili: „pokazujte strahopoštovanje“. Doslovno: „imajte strah“.
Doslovno: „Pogledaću na vas“.
Doslovno: „da hodate uspravno“.
Doslovno: „štapove s hlebom“. Verovatno je reč o štapovima na koje su se slagali okrugli hlebovi.
Moguće je da je hebrejski izraz srodan reči koja znači „izmet“. Njime se izražavao prezir.
Ili: „umirujuć“.
Ili: „i protiv vas ću izvući mač iz korica“.
Doslovno: „neobrezano“.
To jest izraelski narod.