Levitska 23:1-44

 • Sveti dani i praznici (1-44)

  • Sabat (3)

  • Pasha (4, 5)

  • Praznik beskvasnih hlebova (6-8)

  • Prinos od prvina žetve (9-14)

  • Pedesetnica (15-21)

  • Žetva (22)

  • Praznik koji se oglašava trubama (23-25)

  • Dan očišćenja (26-32)

  • Praznik senica (33-43)

23  Jehova je još rekao Mojsiju:  „Kaži Izraelcima: ’Praznici+ koje ćete slaviti u čast Jehovi i oglašavati+ u određeno doba godine sveti su skupovi. Ovo su praznici koje ćete slaviti meni u čast:  „’Šest dana neka se radi, a sedmi dan je sabat, dan potpunog odmora,+ sveti skup. Nemojte raditi nikakav posao. To je sabat posvećen Jehovi u svim mestima gde živite.+  „’Ovo su praznici, sveti skupovi, koje ćete slaviti u čast Jehovi i oglašavati u vreme koje je određeno za njih:  U suton* četrnaestog dana prvog meseca+ slavite Pashu+ u čast Jehovi.  „’Petnaestog dana tog meseca počnite da slavite Praznik beskvasnih hlebova u čast Jehovi.+ Sedam dana jedite beskvasne hlebove.+  Prvog dana održite sveti skup.+ Nemojte raditi nikakav težak posao.  Sedam dana prinosite žrtve koje se spaljuju pred Jehovom. Sedmog dana održite sveti skup. Nemojte raditi nikakav težak posao.‘ “  Jehova je još rekao Mojsiju: 10  „Kaži Izraelcima: ’Kad dođete u zemlju koju vam ja dajem i požanjete njen rod, donesite svešteniku snop prvina+ od svoje žetve.+ 11  Neka on pomera taj snop napred-nazad pred Jehovom da bi za vas stekao njegovu naklonost. Neka ga sveštenik tako pomera dan posle sabata. 12  Onog dana kad budete dali snop svešteniku da to učini, prinesite Jehovi kao žrtvu paljenicu mladog ovna bez mane, starog do godinu dana. 13  Uz tu žrtvu donesite kao prinos od žita dve desetine efe* finog brašna pomešanog sa uljem kao žrtvu koja se spaljuje pred Jehovom, kako bi on osetio ugodan* miris. Uz to prinesite i prinos* od četvrtine ina* vina. 14  Ne smete jesti hleb ni pečeno zrnevlje ni novo zrnevlje sve do tog dana, dok ne donesete prinos za svog Boga. To je trajna odredba koju treba da izvršavate iz naraštaja u naraštaj u svim mestima gde živite. 15  „’Od prvog dana posle sabata, od dana kad donesete snop kao podizanu žrtvu*,+ izbrojte sedam sabata – sedam punih sedmica. 16  A pedesetog dana,+ dan posle sedmog sabata, prinesite Jehovi nov prinos od žita.+ 17  Donesite iz svojih domova dva hleba kao podizanu žrtvu. Neka budu umešeni od dve desetine efe finog brašna. Neka budu pečeni s kvascem,+ kao prvine Jehovi.+ 18  Zajedno s tim hlebovima prinesite sedam muških jaganjaca bez mane, svako od godinu dana, jednog junca i dva ovna.+ To neka bude žrtva paljenica Jehovi, zajedno s prinosom od žita i prinosima od vina – žrtva koja se spaljuje pred Jehovom kako bi on osetio ugodan miris. 19  Prinesite jedno jare kao žrtvu za greh+ i dva muška jagnjeta, svako od godinu dana, kao žrtvu zajedništva.+ 20  Neka ta dva jagnjeta zajedno s hlebovima napravljenim od prvina sveštenik pomera napred-nazad kao podizanu žrtvu Jehovi. To je sveto Jehovi i neka pripadne svešteniku.+ 21  Tog dana oglasite+ sveti skup. Nemojte raditi nikakav težak posao. To je trajna odredba koju treba da izvršavate iz naraštaja u naraštaj u svim mestima u kojima budete živeli. 22  „’Kad žanjete na svojoj zemlji, ne žanjite svoju njivu do samog kraja i ne sakupljajte ono što ostane posle žetve.+ Ostavite to siromašnom+ i doseljeniku.+ Ja sam Jehova, vaš Bog.‘ “ 23  Jehova je još rekao Mojsiju: 24  „Kaži Izraelcima: ’Prvi dan sedmog meseca neka vam bude dan potpunog odmora, dan sećanja koji će se oglašavati trubljenjem u trube,+ sveti skup. 25  Nemojte raditi nikakav težak posao i prinesite žrtvu koja se spaljuje pred Jehovom.‘ “ 26  Jehova je još rekao Mojsiju: 27  „Desetog dana sedmog meseca je Dan očišćenja*.+ Održite sveti skup, žalite zbog svojih greha*+ i prinesite žrtvu koja se spaljuje pred Jehovom. 28  Tog dana nemojte raditi nikakav posao, jer je to dan za očišćenje od greha, dan kad će se za vas izvršiti obred očišćenja+ pred Jehovom, vašim Bogom. 29  Svako ko tog dana ne bude žalio zbog svojih greha* mora da se pogubi i tako ukloni iz svog naroda.+ 30  Svakog ko tog dana bude radio bilo kakav posao ukloniću iz njegovog naroda. 31  Nemojte raditi nikakav posao. To je trajna odredba koju treba da izvršavate iz naraštaja u naraštaj u svim mestima gde živite. 32  To je za vas sabat, dan potpunog odmora. Uveče devetog dana u mesecu počnite da žalite zbog svojih greha.+ Držite sabat od večeri do večeri.“ 33  Jehova je još rekao Mojsiju: 34  „Kaži Izraelcima: ’Petnaestog dana sedmog meseca počnite da slavite Praznik senica* i slavite ga sedam dana u čast Jehovi.+ 35  Prvog dana održite sveti skup. Nemojte raditi nikakav težak posao. 36  Sedam dana prinosite žrtve koje se spaljuju pred Jehovom. Osmog dana održite sveti skup+ i prinesite žrtvu koja se spaljuje pred Jehovom. To je svečani skup. Nemojte raditi nikakav težak posao. 37  „’To su praznici+ koje ćete slaviti u čast Jehovi i oglašavati u određeno doba godine kao svete skupove,+ da se prinose žrtve koje se spaljuju pred Jehovom: žrtva paljenica+ uz prinos od žita+ i prinose od vina,+ kao što je određeno za svaki dan. 38  To treba da prinosite pored onoga što prinosite Jehovi na sabat,+ pored vaših darova,+ zavetnih prinosa+ i dobrovoljnih prinosa+ koje dajete Jehovi. 39  Počevši od petnaestog dana sedmog meseca, kad sakupite rod zemlje, sedam dana slavite praznik u čast Jehovi.+ Prvi dan neka bude dan potpunog odmora i osmi dan neka bude dan potpunog odmora.+ 40  Prvog dana uzmite plodove s najlepšeg drveća, zatim palmine listove,+ grane s drveća koje ima mnogo lišća i s topola koje rastu u dolinama*, pa se sedam dana veselite+ pred Jehovom, svojim Bogom.+ 41  Slavite taj praznik u čast Jehovi sedam dana svake godine.+ Slavite ga u sedmom mesecu – to je trajna odredba koju treba da izvršavate iz naraštaja u naraštaj. 42  Sedam dana živite u senicama.+ Svi koji su rođeni u Izraelu neka žive u senicama, 43  da bi vaši budući naraštaji znali+ da sam ja odredio da Izraelci žive u senicama kad sam ih izveo iz Egipta.+ Ja sam Jehova, vaš Bog.‘ “ 44  Tako je Mojsije rekao Izraelcima kako da slave praznike u čast Jehovi u određeno doba godine.

Fusnote

Doslovno: „između dve večeri“.
Dve desetine efe iznosile su 4,4 litra. Videti Dodatak B14.
Ili: „umirujuć“.
Ili: „žrtvu levanicu“.
In je iznosio 3,67 litara. Videti Dodatak B14.
Ili: „kao obrtani prinos“.
Ili: „Dan pomirenja“.
Uglavnom se smatra da na ovom mestu izraz „žaliti“ podrazumeva post i druge oblike samoodricanja.
Ili možda: „ne bude postio“.
Ili: „privremenih skloništa“.
Videti Rečnik pojmova, „Vadi“.