Levitska 22:1-33

  • Čistoća sveštenika; ko ima pravo da jede ono što je sveto (1-16)

  • Žrtve moraju biti bez mane (17-33)

22  Jehova je još rekao Mojsiju:  „Kaži Aronu i njegovim sinovima da paze kako postupaju sa svetim prinosima* koje mi Izraelci posvećuju+ i prinose, da ne bi skrnavili moje sveto ime.+ Ja sam Jehova.  Reci im: ’Ako u budućim naraštajima neko od vaših potomaka nečist pristupi svetim prinosima koje će Izraelci posvećivati Jehovi, tog čoveka treba pogubiti i tako ukloniti od mene.+ Ja sam Jehova.  Niko od Aronovih potomaka ko je gubav+ ili ima izliv+ ne sme da jede ono što je sveto dok ne postane čist,+ a ni onaj ko dotakne nekoga ko se onečistio zbog mrtvog čoveka*,+ ni onaj koji ima izliv semena,+  ni onaj koji je dotakao neku od nečistih životinja koje vrve po zemlji,+ ni onaj koji je dotakao čoveka koji je iz bilo kog razloga nečist, pa je i on zbog njega postao nečist.+  Čovek koji dotakne bilo šta od toga biće nečist do večeri. Neka ne jede ništa od onog što je sveto, nego neka se okupa u vodi.+  Nakon što sunce zađe, biće čist i moći će da jede ono što je sveto, jer je to njegova hrana.+  Neka ne jede meso uginule životinje niti životinje koju su rastrgle zveri da se ne bi time onečistio.+ Ja sam Jehova.  „’Neka sveštenici izvršavaju svoje dužnosti prema meni da ne bi navukli na sebe greh i poginuli zbog toga što su oskrnavili ono što je sveto. Ja sam Jehova, ja ih posvećujem. 10  „’Neka ono što je sveto ne jede niko ko nema pravo na to*.+ Ni došljak koji živi kod sveštenika ni najamnik koji radi kod njega neka ne jedu ono što je sveto. 11  Ali rob koga je sveštenik kupio svojim novcem i rob koji je rođen u njegovoj kući smeju da jedu njegovu hranu.+ 12  Ako se sveštenikova ćerka uda za nekoga ko nije sveštenik, ona ne sme da jede ništa od svetih prinosa. 13  Ali ako sveštenikova ćerka postane udovica ili se muž razvede od nje, a ona nema decu, pa se vrati u očevu kuću u kojoj je živela u mladosti, ona sme da jede očevu hranu.+ Ali ne sme da je jede niko ko nema pravo na to. 14  „’Ako bi čovek nenamerno pojeo nešto što je sveto, neka da svešteniku nadoknadu za to i neka tome doda petinu vrednosti.+ 15  Neka sveštenici ne skrnave svete prinose koje Izraelci prinose Jehovi+ 16  i neka ne navlače na narod krivicu koja za sobom povlači kaznu dopuštajući mu da jede svoje svete prinose. Ja sam Jehova, ja ih posvećujem.‘ “ 17  Jehova je još rekao Mojsiju: 18  „Kaži Aronu, njegovim sinovima i svim Izraelcima: ’Kad Izraelac ili doseljenik koji živi u Izraelu želi da prinese žrtvu paljenicu+ Jehovi kako bi ispunio svoje zavete ili kao dobrovoljni prinos,+ 19  neka prinese životinju bez mane+ – junca, mladog ovna ili jarca – kako bi stekao Božju naklonost. 20  Nemojte prinositi na žrtvu životinju koja ima neku manu,+ jer tako nećete steći Božju naklonost. 21  „’Ako neko želi da prinese Jehovi žrtvu zajedništva+ da bi ispunio zavet ili kao dobrovoljni prinos, neka prinese životinju bez mane, od krupne ili od sitne stoke, da bi stekao njegovu naklonost. Na njoj ne sme da bude nikakva mana. 22  Nijednu životinju koja je slepa, koja ima prelom, posekotinu, neku izraslinu, šugu ili lišajeve nemojte prinositi Jehovi niti stavljati na oltar kao žrtvu Jehovi. 23  Grlo krupne ili sitne stoke kojem je jedna noga preduga ili prekratka možete da prinesete kao dobrovoljni prinos. Ali ako tu žrtvu prinosite radi zaveta, Bog je neće prihvatiti. 24  Ne prinosite Jehovi životinju koja ima zgnječene, smrskane, otkinute ili odsečene testise. Takvu životinju nemojte prinositi u svojoj zemlji. 25  Nijednu takvu životinju nemojte uzimati od tuđinaca i prinositi kao hleb* svom Bogu, jer to su životinje s nedostatkom i manom. Bog ih neće prihvatiti.‘ “ 26  Jehova je još rekao Mojsiju: 27  „Kad se tele, jagnje ili jare rodi, neka sedam dana ostane pored svoje majke,+ a od osmog dana može da se prinese kao žrtva koja se spaljuje pred Jehovom i ta žrtva će biti prihvaćena. 28  Krupnu i sitnu stoku ne koljite u isti dan kad i njihove mlade.+ 29  „Ako prinosite Jehovi žrtvu zahvalnicu,+ prinesite je tako da steknete njegovu naklonost. 30  Jedite je onog dana kad se prinosi. Ne ostavljajte ništa od nje do jutra.+ Ja sam Jehova. 31  „Držite se mojih zapovesti i izvršavajte ih.+ Ja sam Jehova. 32  Ne skrnavite moje sveto ime,+ da bi se među Izraelcima uzvisivala moja svetost.+ Ja sam Jehova, ja vas posvećujem.+ 33  Ja sam vas izveo iz Egipta da vam budem Bog.+ Ja sam Jehova.“

Fusnote

Ili: „da se drže podalje od svetih prinosa“.
Ili: „duše“.
To jest niko ko nije iz Aronove porodice.
Ili: „hranu“, što se odnosi na žrtve.