Levitska 20:1-27

  • Služenje Molohu; okultizam (1-6)

  • Biti svet i poštovati roditelje (7-9)

  • Smrtna kazna za polni nemoral (10-21)

  • Izraelci moraju biti sveti da bi ostali u zemlji (22-26)

  • Smrtna kazna za bavljenje okultizmom (27)

20  Jehova je još rekao Mojsiju:  „Kaži Izraelcima: ’Ako neki Izraelac ili stranac koji živi u Izraelu bude dao svoje dete Molohu, mora biti pogubljen.+ Neka ga narod pogubi kamenovanjem.  Ja ću se okrenuti protiv tog čoveka, pa ću ga pogubiti i tako ukloniti iz njegovog naroda, jer je svoje dete dao Molohu, čime je uprljao moje sveto mesto+ i oskrnavio moje sveto ime.  Ako narod namerno zatvori oči pred onim što je taj čovek uradio kad je dao svoje dete Molohu i ne pogubi ga,+  onda ću se ja okrenuti protiv tog čoveka i protiv njegove porodice.+ Pogubiću tog čoveka i tako ću iz njegovog naroda ukloniti i njega i sve koji zajedno s njim služe Molohu*.  „’Ako se neko obrati onima koji prizivaju duhove+ ili proriču budućnost+ i time postupi neverno prema meni*, ja ću se okrenuti protiv njega, pa ću ga pogubiti i tako ukloniti iz njegovog naroda.+  „’Posvetite se i budite sveti,+ jer ja sam Jehova, vaš Bog.  Držite se mojih odredbi i izvršavajte ih.+ Ja sam Jehova, ja vas posvećujem.+  „’Ako neki čovek prokune svog oca ili svoju majku, mora biti pogubljen.+ Sam je kriv za svoju smrt*, jer je prokleo svog oca ili svoju majku. 10  „’Ovako treba postupiti sa čovekom koji počini preljubu s tuđom ženom: Neka se onaj koji je počinio preljubu sa ženom svog bližnjeg pogubi – i preljubnik i preljubnica moraju biti pogubljeni.+ 11  Čovek koji ima odnose sa ženom svog oca sramoti svog oca*.+ Oboje moraju biti pogubljeni. Sami su krivi za svoju smrt. 12  Ako čovek ima odnose sa svojom snahom, oboje moraju biti pogubljeni. Učinili su ono što je protivprirodno. Sami su krivi za svoju smrt.+ 13  „’Ako muškarac ima odnose s muškarcem kao sa ženom, obojica su učinila odvratno delo.+ Moraju biti pogubljeni. Sami su krivi za svoju smrt. 14  „’Ako čovek uzme sebi ženu, a ima odnose i s njenom majkom, učinio je besramno delo.+ Neka se i on i one pogube i potom spale*,+ tako da se među vama ne bi činila besramna dela. 15  „’Ako bi muškarac imao odnose sa životinjom, mora biti pogubljen, a i životinju treba ubiti.+ 16  Ako žena bude imala odnose s bilo kojom životinjom,+ ubijte i ženu i životinju. Moraju biti pogubljeni. I muškarac i žena su sami krivi za svoju smrt. 17  „’Ako čovek ima odnose sa svojom sestrom – ćerkom svog oca ili ćerkom svoje majke – učinio je sramotno delo.+ Neka se javno pogube. Osramotio je svoju sestru.* Neka odgovara za svoj prestup. 18  „’Ako čovek i žena imaju odnose za vreme njenog mesečnog ciklusa, i on i ona su pokazali nepoštovanje prema krvi.+ Treba ih oboje pogubiti i tako ukloniti iz njihovog naroda. 19  „’Ne smeš imati odnose sa sestrom svoje majke niti sa sestrom svog oca, jer bi time osramotio svoju blisku rođaku.+ Oni koji to učine odgovaraće za svoj prestup. 20  Čovek koji ima odnose sa ženom svog strica osramotio je svog strica*.+ Neka oboje odgovaraju za svoj greh. Umreće i neće imati dece. 21  Ako čovek ima odnose sa ženom svog brata, učinio je nešto odvratno.+ Osramotio je svog brata.* Oboje će umreti i neće imati dece. 22  „’Držite se svih mojih odredbi i svih mojih zakona+ i izvršavajte ih,+ da vas ne izbljuje zemlja u koju vas vodim da u njoj živite.+ 23  Nemojte živeti kao što žive narodi koje ću isterati pred vama,+ jer oni rade sve to i zato su mi mrski.+ 24  Zato sam vam rekao: „Vi ćete zauzeti njihovu zemlju i ja ću vam dati da je zauzmete, zemlju u kojoj teče med i mleko.+ Ja sam Jehova, vaš Bog, koji vas je odvojio od drugih naroda.“+ 25  Pravite razliku između čiste i nečiste životinje, između čiste i nečiste ptice.+ Nemojte se onečistiti bilo kakvom životinjom ili pticom ili bilo čime što gmiže po zemlji, što sam odredio da vam bude nečisto.+ 26  Budite moj svet narod, jer sam ja, Jehova, svet.+ Ja sam vas odvojio od drugih naroda da budete moji.+ 27  „’Čovek ili žena koji bi prizivali duhove ili proricali budućnost moraju biti pogubljeni.+ Neka ih narod pogubi kamenovanjem. Sami su krivi za svoju smrt.‘ “

Fusnote

Doslovno: „odaju se bludu s Molohom“.
Ili: „i oda se duhovnom bludu s njima“.
Doslovno: „Neka njegova krv padne na njega“.
Doslovno: „otkriva golotinju svog oca“.
Ovim se verovatno ukazuje na to da su obe žene pristale na tu besramnost.
Doslovno: „Otkrio je golotinju svoje sestre“.
Doslovno: „otkrio je golotinju svog strica“.
Doslovno: „Otkrio je golotinju svog brata“.