Levitska 18:1-30

 • Polni odnosi koji su zabranjeni Zakonom (1-30)

  • Ne postupati poput Hananaca (3)

  • Incest (6-18)

  • Odnosi tokom mesečnog ciklusa (19)

  • Homoseksualnost (22)

  • Odnosi sa životinjama (23)

  • „Ako ne budete oskrnavili zemlju, ona vas neće izbljuvati“ (24-30)

18  Jehova je još rekao Mojsiju:  „Kaži Izraelcima: ’Ja sam Jehova, vaš Bog.+  Nemojte činiti ono što čine stanovnici Egipta, zemlje u kojoj ste živeli. Nemojte činiti ni ono što čine stanovnici Hanana, zemlje u koju vas vodim.+ Nemojte živeti onako kako oni žive.  Postupajte po mojim zakonima, držite se mojih odredbi i živite po njima.+ Ja sam Jehova, vaš Bog.  Držite se mojih odredbi i mojih zakona. Ko ih se drži, živeće.+ Ja sam Jehova.  „’Neka niko od vas ne prilazi nikome ko mu je u bliskom srodstvu da bi imao odnose s njim*.+ Ja sam Jehova.  Ne smeš imati odnose sa svojim ocem niti sa svojom majkom. Ona ti je majka i zato ne smeš imati odnose s njom.  „’Ne smeš imati odnose sa ženom svog oca.+ Time bi osramotio svog oca.*  „’Ne smeš imati odnose sa svojom sestrom, ćerkom svog oca ili ćerkom svoje majke, bilo da je ona rođena u istoj porodici u kojoj i ti ili u drugoj porodici.+ 10  „’Ne smeš imati odnose sa ćerkom svog sina niti sa ćerkom svoje ćerke jer bi time osramotio samog sebe. 11  „’Ne smeš imati odnose sa ćerkom očeve žene. Ona ti je sestra jer je ćerka tvog oca. 12  „’Ne smeš imati odnose sa sestrom svog oca. Ona je u krvnom srodstvu s tvojim ocem.+ 13  „’Ne smeš imati odnose sa sestrom svoje majke, jer je u krvnom srodstvu s tvojom majkom. 14  „’Ne smeš imati odnose sa ženom očevog brata, jer bi ga time osramotio*. Ona ti je strina.+ 15  „’Ne smeš imati odnose sa svojom snahom.+ Ona je žena tvog sina i zato ne smeš imati odnose s njom. 16  „’Ne smeš imati odnose sa ženom svog brata,+ jer bi ga time osramotio*. 17  „’Ne smeš imati odnose sa ženom i njenom ćerkom.+ Ne smeš imati odnose sa ćerkom njenog sina ni sa ćerkom njene ćerke. One su u krvnom srodstvu s njom. To bi bilo besramno. 18  „’Dok ti je žena živa, ne smeš pored nje uzeti za ženu i njenu sestru+ i imati odnose s njom, jer bi one postale suparnice. 19  „’Ne smeš imati odnose sa ženom dok je nečista zbog mesečnog ciklusa.+ 20  „’Ne smeš imati odnose sa ženom drugog čoveka*, jer bi tako postao nečist.+ 21  „’Ne smeš dati nijedno svoje dete da bude prineseno* Molohu.+ Ne skrnavi na taj način ime svog Boga.+ Ja sam Jehova. 22  „’Ne smeš imati odnose s muškarcem kao sa ženom.+ To bi bilo odvratno. 23  „’Ne smeš imati odnose sa životinjom, jer bi tako postao nečist. Ni žena ne sme da ima odnose sa životinjom.+ To bi bilo protivprirodno. 24  „’Nemojte se onečistiti ničim takvim, jer su se svim tim onečistili narodi koje teram pred vama.+ 25  Zato je njihova zemlja nečista. Ja ću kazniti stanovnike te zemlje za njihove prestupe i zemlja će ih izbljuvati.+ 26  A vi se držite mojih odredbi i mojih zakona,+ i nemojte činiti nijednu od svih tih odvratnih stvari. Neka ih ne čini ni onaj ko je Izraelac po rođenju ni stranac koji živi među vama.+ 27  Jer su sve te odvratne stvari činili ljudi koji su u toj zemlji živeli pre vas+ i zato je zemlja nečista. 28  Ako ne budete oskrnavili zemlju, ona vas neće izbljuvati kao što će izbljuvati narode koji su u nju došli pre vas. 29  Svako ko učini bilo koju od tih odvratnih stvari mora da se pogubi i tako ukloni iz svog naroda. 30  Držite se mojih zapovesti i nemojte činiti ništa od odvratnih stvari koje su činili svi ti narodi,+ da ne biste postali nečisti zbog toga. Ja sam Jehova, vaš Bog.‘ “

Fusnote

Doslovno: „da bi otkrio njegovu golotinju“. Isto i u narednim stihovima.
Doslovno: „To je golotinja tvog oca“.
Doslovno: „jer bi time otkrio golotinju očevog brata“.
Doslovno: „jer je to golotinja tvog brata“.
Ili: „suseda; prijatelja“.
Ili: „žrtvovano“.