Levitska 16:1-34

  • Dan očišćenja (1-34)

16  Jehova se obratio Mojsiju posle smrti dvojice Aronovih sinova, koji su poginuli zato što su na nedostojan način pristupili pred Jehovu.+  Jehova je rekao Mojsiju: „Kaži svom bratu Aronu da ne sme u svako doba da ulazi u sveto mesto+ iza zavese,+ pred kovčeg saveza*, da ne pogine,+ jer ja ću biti prisutan u oblaku+ nad poklopcem kovčega.+  „Kad Aron bude ulazio u sveto mesto, neka dovede junca određenog za žrtvu za greh+ i ovna određenog za žrtvu paljenicu.+  Neka obuče svetu dugu haljinu od lana,+ neka na sebi ima lanene gaće+ da pokrije telo, neka se opaše lanenim pojasom+ i oko glave omota laneni turban.+ To je sveta odeća.+ Neka je obuče nakon što se okupa u vodi.+  „Neka od naroda+ uzme dva mlada jarca kao žrtvu za greh i jednog ovna kao žrtvu paljenicu.  „Neka Aron prinese junca koji je određen kao njegova žrtva za greh i neka izvrši obred očišćenja za sebe+ i svoj dom.  „Neka dovede dva jarca i postavi ih pred Jehovu na ulaz u šator sastanka.  Neka Aron baci žreb da bi odredio koji će od ta dva jarca biti za Jehovu, a koji za Azazela*.  Neka Aron prinese jarca koji je žrebom+ određen za Jehovu, neka ga prinese kao žrtvu za greh. 10  A jarca koji je žrebom određen za Azazela neka živog postavi pred Jehovu da nad njim izvrši obred očišćenja, a zatim neka ga pošalje u pustinju, za Azazela.+ 11  „Neka Aron dovede junca koji je određen kao njegova žrtva za greh i neka izvrši obred očišćenja za sebe i svoj dom. Zatim neka zakolje junca koji je određen kao njegova žrtva za greh.+ 12  „Neka uzme kadionicu+ punu užarenog ugljevlja sa oltara+ koji je pred Jehovom i dve šake finog mirisnog kâda+ pa neka ih unese iza zavese.+ 13  Neka stavi kâd na vatru pred Jehovom+ da oblak od kâda prekrije poklopac+ kovčega svedočanstva,+ da ne pogine. 14  „Neka uzme malo junčeve krvi+ na prst i njom poškropi* pred poklopcem na istočnoj strani. Neka krvlju sa svog prsta poškropi sedam puta pred poklopcem.+ 15  „Neka zakolje jarca koji je određen kao žrtva za greh naroda+ i neka unese njegovu krv iza zavese,+ pa neka s njegovom krvlju+ učini isto što je učinio s junčevom krvlju. Neka njom poškropi prema poklopcu i pred poklopcem. 16  „Neka izvrši obred očišćenja za sveto mesto zbog nečistih dela Izraelaca, zbog njihovih prestupa i greha.+ Tako neka uradi za šator sastanka, koji se nalazi među narodom čija su dela nečista. 17  „Niko ne sme da bude u šatoru sastanka od trenutka kad on uđe da izvrši obred očišćenja na svetom mestu pa sve dok ne izađe. Neka izvrši obred očišćenja za sebe, za svoj dom+ i za ceo izraelski zbor*.+ 18  „Zatim neka izađe i ode do oltara,+ koji je pred Jehovom, i izvrši obred očišćenja za oltar. Neka uzme malo junčeve krvi i malo jarčeve krvi i stavi je na svaki rog oltara. 19  Neka krvlju sa svog prsta poškropi po njemu sedam puta i tako ga očisti od nečistih dela Izraelaca i posveti ga. 20  „Kad Aron izvrši obred očišćenja+ za sveto mesto, šator sastanka i oltar,+ neka dovede živog jarca.+ 21  Neka položi obe ruke na glavu živog jarca i prizna nad njim sve što su Izraelci skrivili, sve njihove prestupe i sve njihove grehe. Neka ih stavi na glavu jarca+ i neka ga preda čoveku koji je zadužen* da ga odvede u pustinju. 22  Tako će jarac na sebi odneti sve njihove prestupe+ u pustu zemlju.+ Neka pošalje jarca u pustinju.+ 23  „Neka Aron zatim uđe u šator sastanka i skine lanenu odeću koju je obukao kad je ulazio u sveto mesto pa neka je tamo ostavi. 24  Neka se okupa u vodi+ na svetom mestu i obuče svoju odeću.+ Zatim neka izađe i prinese svoju žrtvu paljenicu+ i žrtvu paljenicu za narod,+ i neka izvrši obred očišćenja za sebe i za narod.+ 25  Salo žrtve za greh neka spali na oltaru. 26  „Neka čovek koji je odveo jarca određenog za Azazela+ opere svoju odeću i okupa se u vodi, pa onda može da uđe u logor. 27  „Neka se junac koji je prinesen kao žrtva za greh i jarac koji je prinesen kao žrtva za greh, čija je krv unesena u sveto mesto da bi se izvršio obred očišćenja, odnesu izvan logora. Neka se njihova koža, njihovo meso i balega spale.+ 28  Neka čovek koji je to spalio opere svoju odeću i okupa se u vodi, pa onda može da uđe u logor. 29  „Ovo neka bude trajna odredba za vas: Desetog dana sedmog meseca žalite zbog svojih greha* i neka niko od vas ne radi nikakav posao,+ ni Izraelac po rođenju ni stranac koji živi među vama. 30  Tog dana će se za vas izvršiti obred očišćenja+ da biste bili proglašeni čistima. Bićete čisti pred Jehovom od svih svojih greha.+ 31  To vam je sabat, dan potpunog odmora, i tog dana žalite zbog svojih greha.+ To je trajna odredba. 32  „Sveštenik koji bude pomazan+ i postavljen* da služi kao sveštenik+ nakon svog oca,+ neka izvrši obred očišćenja i neka obuče lanenu odeću,+ svetu odeću.+ 33  Neka izvrši obred očišćenja za Svetinju nad svetinjama,+ za šator sastanka+ i za oltar.+ Neka izvrši obred očišćenja i za sveštenike i za ceo izraelski narod*.+ 34  To neka vam služi kao trajna odredba,+ da se jednom godišnje+ za Izraelce izvrši obred očišćenja zbog svih njihovih greha.“ Tako je Aron učinio kao što je Jehova zapovedio Mojsiju.

Fusnote

Doslovno: „pred poklopac koji je na kovčegu“.
Moguće je da „Azazel“ znači „jarac koji nestaje“.
Ili: „kapima krvi poprska“.
Ili: „skupštinu“. Videti Rečnik pojmova.
Ili: „koji je spreman“.
Uglavnom se smatra da na ovom mestu izraz „žaliti“ podrazumeva post i druge oblike samoodricanja.
Ili: „kome su ruke napunjene vlašću“.
Ili: „skupštinu“. Videti Rečnik pojmova.