Levitska 15:1-33

  • Nečisti izlivi iz polnih organa (1-33)

15  Jehova je još rekao Mojsiju i Aronu:  „Kažite Izraelcima: ’Čovek koji ima izliv iz polnog organa nečist je.+  Nečist je zbog toga, bilo da ima izliv iz polnog organa bilo da se to zadržava u njemu. On je nečist.  „’Svaki krevet na koji legne onaj ko ima izliv biće nečist i sve na šta sedne biće nečisto.  Ko god dotakne njegovu postelju neka opere svoju odeću, okupa se u vodi i biće nečist do večeri.+  Svako ko sedne na ono na čemu je sedeo čovek koji ima izliv neka opere svoju odeću, okupa se u vodi i biće nečist do večeri.  Svako ko dotakne onoga ko ima izliv neka opere svoju odeću, okupa se u vodi i biće nečist do večeri.  Ako onaj ko ima izliv pljune na nekoga ko je čist, neka taj opere svoju odeću, okupa se u vodi i biće nečist do večeri.  Svako sedlo na kom je sedeo onaj ko ima izliv biće nečisto. 10  Svako ko dotakne nešto na čemu je taj čovek sedeo biće nečist do večeri. Ko god uzme u ruke neku od tih stvari neka opere svoju odeću, okupa se u vodi i neka bude nečist do večeri. 11  Ako onaj ko ima izliv+ dotakne nekoga, a nije oprao ruke vodom, neka čovek kog je dotakao opere svoju odeću, okupa se u vodi i biće nečist do večeri. 12  Zemljana posuda koju dotakne onaj ko ima izliv neka se razbije, a svaka drvena posuda neka se opere vodom.+ 13  „’Kad izliv prestane i čovek se izleči, treba da prođe sedam dana da bi mogao biti čist. Neka opere svoju odeću i okupa se u vodi s potoka, pa će biti čist.+ 14  Osmog dana neka uzme dve grlice ili dva mlada goluba,+ pa neka dođe pred Jehovu na ulaz u šator sastanka i preda ih svešteniku. 15  Neka sveštenik prinese jednu pticu kao žrtvu za greh, a drugu kao žrtvu paljenicu i neka tako pred Jehovom izvrši za tog čoveka obred očišćenja zbog njegovog izliva. 16  „’Ako čovek ima izliv semena, neka celo telo opere vodom i biće nečist do večeri.+ 17  Neka opere vodom bilo koju odeću i bilo koji predmet od kože na kom je seme i to će biti nečisto do večeri. 18  „’Kad čovek spava sa ženom i ima izliv semena, neka se oboje okupaju u vodi i neka budu nečisti do večeri.+ 19  „’Ako žena krvari jer ima mesečni ciklus, biće nečista sedam dana.+ Svako ko je dotakne biće nečist do večeri.+ 20  Na šta god legne dok je nečista zbog mesečnog ciklusa biće nečisto i sve na šta sedne biće nečisto.+ 21  Svako ko dotakne njenu postelju neka opere svoju odeću, okupa se u vodi i biće nečist do večeri. 22  Svako ko dotakne bilo šta na čemu je ona sedela neka opere svoju odeću, okupa se u vodi i biće nečist do večeri. 23  Ako dotakne njenu postelju ili nešto drugo na čemu je ona sedela, biće nečist do večeri.+ 24  Ako muškarac spava s njom pa se onečisti njenim mesečnim ciklusom,+ biće nečist sedam dana, a i svaka postelja na koju on legne biće nečista. 25  „’Ako žena krvari duži period+ mimo svog mesečnog ciklusa+ ili ako joj mesečni ciklus traje duže nego što je uobičajeno, biće nečista sve vreme dok krvari, kao i kad je nečista zbog mesečnog ciklusa. 26  Za svaku postelju na koju legne dok krvari važi isto što i za postelju na kojoj spava u vreme svog mesečnog ciklusa.+ Sve na šta sedne biće nečisto kao što je nečisto i u vreme njenog mesečnog ciklusa. 27  Ko god to dotakne biće nečist. Neka opere svoju odeću, okupa se u vodi i biće nečist do večeri.+ 28  „’Ali kad joj krvarenje prestane, neka prođe sedam dana, pa će posle toga biti čista.+ 29  Osmog dana neka uzme dve grlice ili dva mlada goluba+ i donese ih svešteniku na ulaz u šator sastanka.+ 30  Neka sveštenik prinese jednu pticu kao žrtvu za greh, a drugu kao žrtvu paljenicu. Neka pred Jehovom izvrši obred očišćenja za tu ženu, koja je bila nečista zbog krvarenja.+ 31  „’Pazite na to da Izraelci budu čisti*, da ne bi svojom nečistoćom oskrnavili moj sveti šator koji je među njima i da ne bi poginuli zbog toga.+ 32  „’To je zakon za čoveka koji ima izliv, za čoveka koji je nečist jer je imao izliv semena,+ 33  za ženu koja je nečista zbog mesečnog ciklusa,+ za svakog muškarca koji ima izliv i za svaku ženu koja boluje od krvarenja,+ kao i za čoveka koji spava sa ženom dok je nečista.‘ “

Fusnote

Ili: „Odvajajte Izraelce od njihove nečistoće“.