Levitska 13:1-59

  • Odredbe o gubi (1-46)

  • Guba na odeći (47-59)

13  Jehova je još rekao Mojsiju i Aronu:  „Ako se nekome na koži pojavi otok, krasta ili mrlja, od čega bi mogla da nastane guba*,+ treba ga dovesti kod sveštenika Arona ili kod jednog od njegovih sinova, sveštenika.+  Neka sveštenik pregleda obolelo mesto. Ako su dlake na obolelom mestu pobelele i izgleda da je bolest prodrla ispod kože, to je guba. Nakon što sveštenik pregleda obolelo mesto, neka tog čoveka proglasi nečistim.  Ali ako je mrlja na njegovoj koži bela i izgleda da nije prodrla ispod kože, a dlake na njoj nisu pobelele, neka ga sveštenik stavi u karantin na sedam dana.+  Sedmog dana neka ga pregleda i ako izgleda da se obolelo mesto nije promenilo i da se bolest nije proširila po koži, neka ga ostavi u karantinu još sedam dana.  „Sedmog dana neka ga sveštenik po drugi put pregleda i ako je obolelo mesto poprimilo prirodniju boju i bolest se nije proširila po koži, neka proglasi tog čoveka čistim.+ To je bila obična krasta. Neka on opere svoju odeću i biće čist.  Ali ako se krasta* proširila po koži nakon što ga je sveštenik proglasio čistim, neka ponovo dođe pred sveštenika.  Neka ga sveštenik pregleda i ako se krasta proširila po koži, neka ga proglasi nečistim. To je guba.+  „Ako se na čoveku pojavi guba, neka ga dovedu kod sveštenika. 10  Neka ga sveštenik pregleda.+ Ako je na koži beo otok i ako su na tom mestu dlake pobelele, a na otoku je otvorena rana,+ 11  to je dugotrajna guba na koži. Neka ga sveštenik proglasi nečistim. Nema potrebe da ga stavi u karantin+ da bi se ustanovilo da li je nečist, jer je sigurno nečist. 12  Ako guba izbije po celoj koži obolelog i pokrije mu telo od glave do pete, koliko sveštenik može da vidi, 13  i sveštenik ga pregleda i vidi da je guba prekrila celo njegovo telo, neka obolelog proglasi čistim*. Pošto mu je sva koža pobelela, taj čovek je čist. 14  Ali čim mu se na koži pojavi otvorena rana, biće nečist. 15  Kad sveštenik pogleda otvorenu ranu, neka ga proglasi nečistim.+ Otvorena rana je nečista. To je guba.+ 16  Ali ako otvorena rana zaraste i postane bela, neka taj čovek dođe kod sveštenika. 17  Neka ga sveštenik pregleda+ i ako je obolelo mesto pobelelo, neka ga proglasi čistim. On je čist. 18  „Ako se nekome na koži pojavi čir pa zatim zaceli, 19  a na mestu čira se pojavi beo otok ili crvenkastobela mrlja, neka taj čovek dođe kod sveštenika. 20  Neka ga sveštenik pregleda+ i ako izgleda da je bolest prodrla ispod kože i ako su dlake na tom mestu pobelele, neka sveštenik tog čoveka proglasi nečistim. To je guba koja je izbila na mestu na kom je bio čir. 21  Ali ako sveštenik pregleda obolelo mesto i vidi da na njemu nema belih dlaka, da bolest nije prodrla ispod kože i da je obolelo mesto poprimilo prirodniju boju, neka sveštenik tog čoveka stavi u karantin na sedam dana.+ 22  Ako je očigledno da se bolest proširila po koži, neka ga sveštenik proglasi nečistim. To je guba. 23  Ali ako se mrlja nije proširila, onda je to upala koju je izazvao čir. Neka ga sveštenik proglasi čistim.+ 24  „Ako neko na koži ima opekotinu i na toj rani nastane crvenkastobela ili bela mrlja, 25  neka sveštenik pregleda to mesto. Ako su dlake na mrlji pobelele i izgleda da je mrlja prodrla ispod kože, onda je to guba koja je izbila na mestu opekotine. Neka sveštenik tog čoveka proglasi nečistim. To je guba. 26  Ali ako sveštenik pregleda to mesto i vidi da na mrlji nema belih dlaka, da mrlja nije prodrla ispod kože i da je obolelo mesto poprimilo prirodniju boju, neka tog čoveka stavi u karantin na sedam dana.+ 27  Sedmog dana neka ga sveštenik pregleda. Ako je očigledno da se mrlja proširila po koži, neka ga proglasi nečistim. To je guba. 28  Ali ako se mrlja nije proširila po koži i obolelo mesto je poprimilo prirodniju boju, onda je to samo otok od opekotine. Neka ga sveštenik proglasi čistim, jer je to upala od opekotine. 29  „Ako se muškarcu ili ženi pojavi neka promena na koži glave ili brade, 30  neka sveštenik pogleda obolelo mesto.+ Ako izgleda da je bolest prodrla ispod kože i ako su dlake na tom mestu žute i retke, neka sveštenik tog čoveka proglasi nečistim. To je bolest koja je zahvatila kožu glave ili bradu. To je guba na glavi ili na bradi. 31  Ali ako sveštenik vidi da bolest nije prodrla ispod kože i da na tom mestu nema crnih dlaka, neka obolelog stavi u karantin na sedam dana.+ 32  Sedmog dana neka sveštenik pregleda obolelo mesto. Ako se bolest nije proširila, ako se na obolelom mestu nisu pojavile žute dlake i izgleda da bolest nije prodrla ispod kože, 33  neka se oboleli obrije, ali neka ne obrije obolelo mesto. Neka ga sveštenik stavi u karantin na još sedam dana. 34  „Sedmog dana neka sveštenik pregleda obolelo mesto. Ako se bolest nije proširila i izgleda da nije prodrla ispod kože, neka tog čoveka proglasi čistim, a on neka opere svoju odeću i biće čist. 35  Ali ako je očigledno da se bolest proširila po koži nakon što je proglašen čistim, 36  neka ga sveštenik pregleda. Ako se bolest proširila po koži, sveštenik ne treba da proverava da li na obolelom mestu ima žutih dlaka – taj čovek je nečist. 37  Ali ako se vidi da se bolest nije proširila i da su na obolelom mestu izrasle crne dlake, bolest je izlečena. Čovek je čist i neka ga sveštenik proglasi čistim.+ 38  „Ako se muškarcu ili ženi pojave mrlje na koži i ako su one bele, 39  neka ih sveštenik pregleda.+ Ako su mrlje na koži beličaste, onda je to bezopasan osip. Čovek je čist. 40  „Ako čoveku opadne kosa i postane ćelav, on je čist. 41  Ako mu opadne kosa s prednjeg dela glave, pa bude ćelav na tom mestu, on je čist. 42  Ali ako se na ćelavom delu temena ili čela pojavi crvenkastobela rana, to je guba koja je izbila na temenu ili čelu. 43  Neka ga sveštenik pregleda. Ako na ćelavom delu temena ili čela zapazi crvenkastobeli otok koji liči na gubu, 44  čovek je gubav. Nečist je. Neka ga sveštenik proglasi nečistim jer mu se guba pojavila na glavi. 45  Neka gubavac nosi pocepanu odeću i neka mu kosa bude raščupana. Neka pokrije usta* i viče: ’Nečist, nečist!‘ 46  Sve dok ima tu bolest biće nečist. Pošto je nečist, neka živi odvojeno od drugih, izvan logora.+ 47  „Ako se bolest nalik gubi pojavi na vunenoj ili lanenoj odeći, 48  na nečemu istkanom* od lana ili vune, na koži ili na nekom predmetu od kože, 49  to jest ako se žućkastozelena ili crvenkasta mrlja pojavi na odeći, na koži, na nečemu istkanom ili na nekom predmetu od kože, to je guba i treba da se pokaže svešteniku. 50  Neka sveštenik pogleda stvar na kojoj je guba i neka zabrani pristup toj stvari na sedam dana.+ 51  Ako sedmog dana vidi da se guba proširila po odeći, po nečemu istkanom ili po koži (ili nekom predmetu od kože), to je zarazna guba. Ta stvar je nečista.+ 52  Neka spali tu odeću ili ono što je istkano od vune ili lana, ili bilo koji predmet od kože na kom se pojavila guba, jer je to zarazna guba. Neka se to spali. 53  „Ali ako sveštenik vidi da se guba nije proširila po odeći ni po onome što je istkano ni po bilo kom predmetu od kože, 54  neka zapovedi da se opere ono na čemu je guba i neka zabrani pristup tome na još sedam dana. 55  Nakon što se stvar na kojoj je bolest dobro opere, neka je sveštenik pregleda. Ako mrlja izgleda isto, onda je ta stvar nečista čak i ako se mrlja nije proširila. Treba je spaliti zato što ju je bolest zahvatila, bilo sa unutrašnje bilo sa spoljašnje strane. 56  „Ali ako sveštenik vidi da je mrlja izbledela nakon pranja, neka otkine taj deo odeće ili kože ili onoga što je istkano. 57  Ali ako se mrlja i dalje bude pojavljivala na odeći ili na onom što je istkano ili na bilo kom predmetu od kože, to znači da se guba širi. Treba spaliti sve na čemu je guba.+ 58  Ali ako nakon pranja bolest nestane sa odeće ili onoga što je istkano ili s bilo kog predmeta od kože, to treba oprati još jednom i biće čisto. 59  „To je zakon o gubi na odeći od vune ili od lana, na onome što je istkano ili na bilo kom predmetu od kože, zakon na osnovu kog se neka stvar može proglasiti čistom ili nečistom.“

Fusnote

Hebrejska reč prevedena kao „guba“ ima široko značenje i može se odnositi na različite zarazne kožne bolesti. Može se odnositi i na neke bolesti koje su se pojavljivale na odeći i kućama.
Ili: „bolest“.
Ili: „neka proglasi da bolesnik nije zarazan“.
Ili: „brkove“.
Doslovno: „na osnovi ili na potki“. Videti Rečnik pojmova, „Tkanje“.