Levitska 11:1-47

  • Čiste i nečiste životinje (1-47)

11  Jehova je zatim rekao Mojsiju i Aronu:  „Kažite Izraelcima: ’Od svih životinja na zemlji* smete da jedete+  sve životinje koje imaju sasvim razdvojene papke i koje preživaju. Njih smete da jedete.  „’Ali ne smete da jedete životinje koje samo preživaju ili samo imaju razdvojene papke. Jedna od njih je kamila, jer preživa ali nema razdvojene papke. Neka vam bude nečista.+  Ne smete da jedete damana*,+ jer preživa ali nema razdvojene papke. Neka vam bude nečist.  Ne smete da jedete ni zeca, jer preživa ali nema razdvojene papke. Neka vam bude nečist.  Ne smete da jedete ni svinju,+ jer ima sasvim razdvojene papke ali ne preživa. Neka vam bude nečista.  Ne jedite njihovo meso i ne dotičite njihovu strvinu. Neka vam budu nečisti.+  „’Od svega što živi u vodi, bilo u morima bilo u rekama, smete da jedete sve što ima peraja i krljušti. To smete da jedete.+ 10  A sve što živi u morima i rekama, a nema peraja i krljušti, bila to sitna stvorenja koja vrve vodom ili druga stvorenja koja žive u vodi, neka vam bude odvratno. 11  To neka vam bude odvratno. Ne smete da jedete njihovo meso+ i neka vam njihova strvina bude odvratna. 12  Sve što je u vodi, a nema peraja i krljušti neka vam bude odvratno. 13  „’Ovo su leteća stvorenja koja treba da vam budu odvratna i koja ne smete jesti, jer su odvratna: orao,+ orao ribar, crni lešinar,+ 14  crvena lunja, crna lunja, 15  sve vrste gavrana, 16  noj, sova, galeb, sve vrste sokolova, 17  ćuk, kormoran, ušara, 18  labud, pelikan, sup, 19  roda i sve vrste čaplji, pupavac i slepi miš. 20  Neka vam budu odvratni svi krilati insekti koji hodaju na četiri noge. 21  „’Od svih krilatih insekata koji hodaju na četiri noge smete da jedete samo one koji, osim nogu za hodanje, imaju i jedan par dužih nogu, za skakanje po zemlji. 22  Od njih možete da jedete ove: sve vrste skakavaca koji se sele, druge jestive skakavce+ i zrikavce. 23  Svi drugi krilati insekti koji hodaju na četiri noge neka vam budu odvratni. 24  Od njih biste postali nečisti. Svako ko dotakne uginulog insekta biće nečist do večeri.+ 25  Svako ko bi uzeo u ruke bilo koje od tih uginulih stvorenja neka opere svoju odeću+ i biće nečist do večeri. 26  „’Sve životinje čiji papci nisu sasvim razdvojeni i koje ne preživaju, neka vam budu nečiste. Svako ko ih dotakne biće nečist.+ 27  Sve životinje koje imaju šape i hodaju na četiri noge neka vam budu nečiste. Svako ko dotakne njihovu strvinu biće nečist do večeri. 28  Ko god bi uzeo u ruke strvinu bilo koje od njih, neka opere svoju odeću+ i biće nečist do večeri.+ Neka vam one budu nečiste. 29  „’Od sitnih stvorenja koja vrve po zemlji ova neka vam budu nečista: slepo kuče, miš+ i sve vrste guštera, 30  gekon, veliki gušter, daždevnjak, peščani gušter i kameleon. 31  Neka vam ta stvorenja koja vrve po zemlji budu nečista.+ Svako ko dotakne njihovu strvinu biće nečist do večeri.+ 32  „’Svaka stvar na koju padne strvina neke od tih životinja biće nečista, bilo da je to drvena posuda, odeća, koža ili kostret. Svaka posuda koju koristite neka se stavi u vodu i biće nečista do večeri, a posle toga će opet biti čista. 33  Ako tako nešto upadne u zemljanu posudu, razbijte posudu, a sve što je bilo u njoj biće nečisto.+ 34  Sva hrana na koju dospe voda iz takve posude biće nečista i svaka tečnost koja se pije, a nađe se u takvoj posudi, biće nečista. 35  Sve na šta padne njihova strvina biće nečisto. Bilo da je to peć ili postolje za lonac* neka se razbije. Nečisti su i neka za vas ostanu nečisti. 36  Samo izvor i jama za kišnicu ostaće čisti. Ali svako ko dotakne strvinu tih životinja biće nečist. 37  Ako njihova strvina padne na seme koje treba da se seje, ono ostaje čisto. 38  Ali ako je seme nakvašeno vodom i na njega padne nešto od njihove strvine, neka vam ono bude nečisto. 39  „’Ako ugine neka životinja koja vam služi za hranu, ko god dotakne njenu strvinu biće nečist do večeri.+ 40  Ko god pojede njeno meso, neka opere svoju odeću i biće nečist do večeri.+ Ko god odnese njenu strvinu, neka opere svoju odeću i biće nečist do večeri. 41  Sva sitna stvorenja koja vrve po zemlji neka vam budu odvratna.+ Ne smeju da se jedu. 42  Ne smete da jedete ništa što se vuče na stomaku, što ide na četiri noge ili na više nogu, od svih sitnih stvorenja koja vrve po zemlji. Neka vam sve to bude odvratno.+ 43  Nemojte sebe onečistiti nijednim od tih stvorenja koja vrve po zemlji. Ne činite sami sebe nečistima zbog njih.+ 44  Ja sam Jehova, vaš Bog.+ Posvetite se i budite sveti,+ jer sam ja svet.+ Zato nemojte sebe onečistiti nijednim od tih stvorenja koja vrve po zemlji. 45  Ja sam Jehova, ja sam vas izveo iz Egipta da vam budem Bog.+ Budite sveti,+ jer sam ja svet.+ 46  „’Ovo je zakon o kopnenim životinjama, o letećim stvorenjima, o svim živim bićima koja žive u vodi i o svim stvorenjima koja vrve po zemlji, 47  da biste razlikovali nečisto od čistog i životinju koja sme da se jede od one koja ne sme da se jede.‘ “+

Fusnote

Ili: „kopnenih životinja“.
Daman je sisar nalik kuniću i živi u kamenitim krajevima.
Reč je o postolju koje se koristilo za grejanje hrane.