Levitska 10:1-20

  • Jehova usmrćuje vatrom Nadava i Avijuda (1-7)

  • Odredbe za sveštenike u vezi s hranom i pićem (8-20)

10  Kasnije su Aronovi sinovi Nadav i Avijud+ uzeli svaki svoju kadionicu, stavili u nju žar i na njega stavili kâd.+ Počeli su da prinose kâd pred Jehovom na nedozvoljen način,+ suprotno njegovoj zapovesti.  Tada je Jehova poslao vatru koja ih je spalila,+ pa su poginuli pred Jehovom.+  Na to je Mojsije rekao Aronu: „Ovako kaže Jehova: ’Oni koji mi pristupaju+ moraju znati da sam svet i slaviti me pred celim narodom.‘ “ A Aron je ćutao.  Mojsije je pozvao Misaila i Elisafana, sinove Aronovog strica Ozila,+ i rekao im: „Dođite i uzmite tela svoje braće koja su ispred svetog mesta pa ih iznesite izvan logora.“  Tako su oni došli i izneli ih u njihovim haljinama izvan logora, kao što je rekao Mojsije.  Zatim je Mojsije rekao Aronu i njegovim sinovima Eleazaru i Itamaru: „Nemojte ići raščupane kose niti razdirati svoje haljine,+ da ne poginete i da se Bog ne razgnevi na ceo narod. A vaša braća, ceo izraelski narod, oplakivaće one koje je Jehova pogubio vatrom.  Ne odlazite sa ulaza u šator sastanka, da ne poginete, jer je na vama Jehovino ulje za pomazanje.“+ I oni su učinili kao što im je Mojsije rekao.  Tada je Jehova rekao Aronu:  „Ni ti ni tvoji sinovi nemojte da pijete vino ni drugo alkoholno piće kad ulazite u šator sastanka,+ da ne poginete. To je trajna odredba za vas iz naraštaja u naraštaj. 10  Dajem vam je da biste mogli da razlikujete ono što je sveto od onoga što nije sveto i ono što je čisto od onoga što je nečisto,+ 11  i da biste učili Izraelce svim propisima koje im je Jehova dao preko Mojsija.“+ 12  Zatim je Mojsije rekao Aronu i njegovim preostalim sinovima Eleazaru i Itamaru: „Od žrtava koje se spaljuju pred Jehovom uzmite ono što je ostalo od prinosa od žita. Napravite od toga beskvasni hleb i jedite ga kod oltara,+ jer je taj prinos posebno svet.+ 13  Jedite to na svetom mestu,+ jer taj deo od žrtava koje se spaljuju pred Jehovom pripada tebi i tvojim sinovima. Tako mi je zapoveđeno. 14  Na čistom mestu jedite grudi koje se prinose kao podizana žrtva* i but koji se prinosi kao posvećeni deo.+ Jedite ih ti i tvoji sinovi i tvoje ćerke,+ jer taj deo od žrtava zajedništva koje prinose Izraelci pripada tebi i tvojim sinovima. 15  But koji se prinosi kao posvećeni deo i grudi koje se prinose kao podizana žrtva neka se donose zajedno sa salom žrtava koje se spaljuju. Tako će se podizana žrtva prineti pred Jehovom. Taj deo – grudi i but – pripada tebi i tvojim sinovima,+ kao što je Jehova zapovedio. To je trajna odredba.“ 16  Mojsije je uporno tražio jarca koji je bio prinesen kao žrtva za greh+ i saznao je da je njegovo meso spaljeno. Zato se razljutio na Eleazara i Itamara, Aronove preostale sinove, pa je rekao: 17  „Zašto niste jeli žrtvu za greh na svetom mestu?+ Ona je posebno sveta i data vam je kako biste preuzeli na sebe prestupe naroda i izvršili za njega obred očišćenja pred Jehovom. 18  Evo, krv žrtve nije bila uneta u sveti šator*+ i zato ste žrtvu morali da jedete kod svetog šatora*, kao što mi je zapoveđeno.“ 19  Na to je Aron rekao Mojsiju: „Narod je danas prineo svoju žrtvu za greh i svoju žrtvu paljenicu pred Jehovom,+ ali mene je snašla nevolja. Da li bi Jehovi bilo po volji da sam danas jeo žrtvu za greh?“ 20  Kad je Mojsije čuo njegov odgovor, bio je zadovoljan.

Fusnote

Ili: „kao obrtani prinos“.
Doslovno: „sveto mesto“.
Doslovno: „na svetom mestu“.