Levitska 1:1-17

  • Žrtva paljenica (1-17)

1  I Jehova je pozvao Mojsija i rekao mu iz šatora sastanka:+  „Kaži Izraelcima*: ’Ako neko od vas želi da prinese Jehovi žrtvu od stoke, neka na žrtvu prinese grlo od krupne ili od sitne stoke.+  „’Ako za žrtvu paljenicu prinosi nešto od krupne stoke, neka izabere mužjaka bez mane.+ Neka ga drage volje+ dovede pred Jehovu na ulaz u šator sastanka.  Neka položi ruku na glavu žrtve paljenice i ona će biti prihvaćena za njegovo očišćenje od greha.  „’Neka se zatim junac zakolje pred Jehovom. Neka Aronovi sinovi, sveštenici,+ prinesu krv i neka sa svih strana krvlju poškrope* oltar+ koji se nalazi pred ulazom u šator sastanka.  Žrtva paljenica neka se odere i iseče na komade.+  Neka Aronovi sinovi, sveštenici, zapale vatru na oltaru+ i naslažu drva na vatru.  Zatim neka Aronovi sinovi, sveštenici, naslažu komade žrtvene životinje,+ s glavom i lojem*, na drva koja gore na oltaru.  Creva i potkolenice neka se operu vodom i neka sveštenik sve to spali na oltaru kao žrtvu paljenicu*. To je žrtva koja se spaljuje pred Jehovom kako bi on osetio ugodan* miris.+ 10  „’Ako prinosi žrtvu paljenicu od sitne stoke,+ od ovaca ili od koza, neka prinese mužjaka bez mane.+ 11  Neka se žrtva zakolje pred Jehovom na severnoj strani oltara, a Aronovi sinovi, sveštenici, neka njenom krvlju poškrope oltar sa svih strana.+ 12  Zatim neka se iseče na komade, koje će sveštenik naslagati s glavom i lojem na drva koja gore na oltaru. 13  Creva i potkolenice neka se operu vodom i neka sveštenik sve to spali na oltaru. To je žrtva paljenica, žrtva koja se spaljuje pred Jehovom kako bi on osetio ugodan miris. 14  „’Ali ako Jehovi prinosi ptice kao žrtvu paljenicu, onda neka kao žrtvu prinese grlice ili mlade golubove.+ 15  Neka je sveštenik donese do oltara, zaseče joj vrat i spali je na oltaru, a njena krv neka isteče niz jednu stranu oltara. 16  Neka joj odstrani gušu i perje i baci ih pored oltara, prema istoku, na mesto za pepeo*.+ 17  Neka je raspori kod krila, ali neka je ne razdvoji napola. Zatim neka je sveštenik stavi na drva koja gore na oltaru i spali je. To je žrtva paljenica, žrtva koja se spaljuje pred Jehovom kako bi on osetio ugodan miris.

Fusnote

Doslovno: „Izraelovim sinovima“.
Ili: „kapima krvi poprskaju“.
Ili: „lojem oko bubrega“.
Ili: „spali kao žrtvu paljenicu da bi se njihov dim dizao sa oltara“.
Ili: „umirujuć“.
Ili: „masni pepeo“, to jest pepeo natopljen mašću životinja koje su prinošene na žrtvu.