Judina 1:1-25

  • Pozdrav (1, 2)

  • Lažni učitelji neće umaći osudi (3-16)

    • Mihailov spor s Đavolom (9)

    • Enohovo proročanstvo (14, 15)

  • Održati se u Božjoj ljubavi (17-23)

  • Bogu pripada slava (24, 25)

 Od Jude, roba Isusa Hrista i Jakovljevog brata,+ pozvanima+ koje Bog, Otac, voli i čuva za Isusa Hrista:+  Neka vam Bog podari obilje milosrđa, mira i ljubavi.  Voljeni, ranije sam silno želeo da vam pišem o našem zajedničkom spasenju,+ ali sada vidim da je potrebno da vam pišem kako bih vas podstakao da se snažno borite za veru+ koja je jednom za sva vremena predata svetima.  To činim zato što su se među vas uvukli neki ljudi koji su prema Pismu odavno osuđeni. To su bezbožnici, koji nezasluženu dobrotu našeg Boga pretvaraju u izgovor za besramna dela*+ i koji su neverni našem jedinom vlasniku* i Gospodu, Isusu Hristu.+  Premda sve to već dobro znate, želim da vas podsetim da je Jehova*, iako je izbavio narod iz Egipta,+ kasnije pobio one koji nisu imali veru.+  I anđele koji nisu zadržali svoj prvobitni položaj, nego su napustili prebivalište koje im je bilo namenjeno,+ čuva u večnim okovima u gustoj tami za veliki dan kada će nad njima biti izvršena presuda.+  Isto tako su se i Sodom i Gomora i gradovi oko njih odavali velikom bludu* i zadovoljavanju neprirodnih telesnih želja.+ Oni su osuđeni na večnu vatru, a to što im se dogodilo služi kao upozorenje nama.+  Uprkos tome, i ovi ljudi se prepuštaju zabludama*, prljaju telo, ne poštuju autoritet i pogrdno govore o onima kojima je Bog ukazao čast*.+  Ali kad je arhanđeo+ Mihailo+ imao spor s Đavolom oko Mojsijevog tela,+ nije se usudio da ga osudi pogrdnim rečima,+ već je rekao: „Neka te Jehova* prekori!“+ 10  A ovi ljudi pogrdno govore o svemu što zapravo ne razumeju.+ A sve ono što shvataju vođeni nagonom kao nerazumne životinje+ vodi ih u još veću pokvarenost. 11  Teško njima, jer su pošli Kainovim putem+ i radi nagrade su srljali u greh kao Valam,+ pa su izginuli zbog buntovnih reči+ kao Korej!+ 12  Oni su podvodne stene dok se goste s vama na vašim bratskim gozbama*,+ pastiri koji bez straha brinu samo o sebi,+ bezvodni oblaci koje raznosi vetar,+ drveće koje ni u kasnu jesen nema plod, koje se potpuno osušilo* i iščupano je iz korena, 13  divlji morski talasi koji kao penu izbacuju ono čega bi trebalo da se stide,+ zvezde bez utvrđene putanje, za koje se zauvek čuva najcrnja tama.+ 14  O njima je takođe prorokovao Enoh,+ sedmi od Adama, kad je rekao: „Evo, Jehova* je došao s mirijadama*+ svojih svetih anđela, 15  da sudi svima+ i da osudi sve bezbožnike za sva njihova bezbožna dela koja su bezbožno počinili i za sve strašne stvari koje su bezbožni grešnici izgovorili protiv njega.“+ 16  To su ljudi koji prigovaraju,+ žale se na svoje životne okolnosti, udovoljavaju svojim željama,+ oholo se hvale, a ujedno laskaju drugima* radi vlastite koristi.+ 17  A vi, voljeni, setite se reči koje su govorili* apostoli našeg Gospoda Isusa Hrista, 18  setite se kako su vam govorili: „U poslednje vreme biće rugača, koji će živeti po svojim bezbožnim željama.“+ 19  To su oni koji unose razdor,+ telesni ljudi*, koji nemaju Božjeg duha*. 20  Ali vi, voljeni, utvrđujte se* na svojoj najsvetijoj veri i molite se pod vođstvom svetog duha,+ 21  kako biste se održali u Božjoj ljubavi,+ dok čekate milosrđe našeg Gospoda Isusa Hrista i nadate se večnom životu.+ 22  Isto tako, budite milosrdni+ prema onima koje muče sumnje.+ 23  Spasavajte ih+ grabeći ih iz vatre. A budite milosrdni i prema drugima, pazeći na sebe i mrzeći čak i odeću koja je uprljana telom*.+ 24  A onome koji vas može sačuvati od pada i pomoći vam da neuprljani+ i puni radosti stojite pred njegovom slavom*, 25  jedinom Bogu, našem Spasitelju, preko Isusa Hrista, našeg Gospoda, pripadaju slava, veličanstvo, moć i vlast oduvek, sada i zauvek. Amin.

Fusnote

Grčki: aselgija. Videti Rečnik pojmova.
Ili: „gospodaru“.
Ili: „o slavnima“.
Ili: „snovima“.
Doslovno: „koje je dvaput umrlo“.
Ili: „na gozbama koje održavate iz ljubavi prema braći“.
Ili: „desetinama hiljada“.
Ili: „istaknutim ljudima“.
Ili: „prorokovali“.
Ili: „ljudi koji se ponašaju poput životinja“.
Ili: „duhovnosti“.
Doslovno: „izgrađujte se“.
Ili: „zlim delima“.
Ili: „u njegovoj slavnoj prisutnosti“.