Jovan 5:1-47

  • Isus leči bolesnog čoveka kod jezerca Vitzata (1-18)

  • Isus dobio vlast od Oca (19-24)

  • Mrtvi će čuti Isusov glas (25-30)

  • Svedočanstva o Isusu (31-47)

5  Posle toga bio je judejski praznik+ i Isus je otišao u Jerusalim.  A u Jerusalimu se kod Ovčijih vrata+ nalazilo jezerce koje se na hebrejskom zvalo Vitzata. Oko njega je bilo pet tremova.  Tamo je ležalo mnoštvo bolesnih, slepih, hromih i onih sa oduzetom* rukom ili nogom.  * ——  Među njima je bio jedan čovek koji je bio bolestan 38 godina.  Isus ga je video kako tamo leži. Znao je da je već dugo bolestan, pa ga je upitao: „Da li želiš da ozdraviš?“+  Čovek mu je odgovorio: „Gospodine, nemam nikoga da me spusti u jezerce kad se voda uzburka, pa dok ja dođem, neko drugi već siđe pre mene.“  A Isus mu je rekao: „Ustani, uzmi svoja nosila* i hodaj.“+  I čovek je odmah ozdravio, uzeo svoja nosila i počeo da hoda. Taj dan je bio sabat. 10  Zato su Judejci govorili izlečenom čoveku: „Sabat je! Ne smeš da nosiš nosila!“+ 11  A on im je odgovorio: „Čovek koji me je izlečio rekao mi je: ’Uzmi svoja nosila i hodaj.‘ “ 12  Tada su ga upitali: „Ko je taj čovek koji ti je rekao: ’Uzmi ih i hodaj‘?“ 13  Ali izlečeni čovek nije znao ko je to bio, jer je Isus nestao u mnoštvu koje se tamo nalazilo. 14  Posle toga Isus ga je našao u hramu i rekao mu: „Eto, ozdravio si. Od sada nemoj da grešiš, da ti se nešto gore ne dogodi.“ 15  Čovek je otišao i rekao Judejcima da ga je Isus izlečio. 16  Tada su Judejci počeli da optužuju Isusa, jer je lečio ljude na sabat. 17  A on im je rekao: „Moj Otac radi sve do sada, pa radim i ja.“+ 18  Zato su Judejci još više tražili priliku da ga ubiju, jer su smatrali ne samo da krši sabat već i da se izjednačava s Bogom,+ nazivajući ga svojim Ocem.+ 19  Isus im je na to rekao: „Istinu vam kažem, Sin ne može ništa da učini sam od sebe, nego samo ono što vidi da Otac čini.+ Jer šta god Otac čini, to i Sin čini na isti način. 20  Jer Otac voli Sina+ i pokazuje mu sve što sam čini. Pokazaće mu i dela koja su veća od ovih, da biste se vi divili.+ 21  Jer kao što Otac uskrsava mrtve i daje im život,+ tako i Sin daje život onima kojima hoće.+ 22  Naime, Otac ne sudi nikome, nego je sav sud poverio Sinu,+ 23  da bi svi poštovali Sina kao što poštuju Oca. Ko ne poštuje Sina, ne poštuje ni Oca, koji ga je poslao.+ 24  Istinu vam kažem, ko sluša moju reč i veruje onom koji me je poslao, prešao je iz smrti u život. On neće biti osuđen, nego će dobiti večni život.+ 25  „Istinu vam kažem, dolazi vreme, i već je došlo, kad će mrtvi čuti glas Božjeg Sina. I oni koji ga poslušaju, živeće. 26  Jer kao što Otac ima život u sebi*,+ tako je i Sinu dao da ima život u sebi.+ 27  I dao mu je vlast da sudi,+ jer je on Sin čovečji.+ 28  Ne čudite se tome, jer dolazi vreme kad će svi koji su u grobovima* čuti glas Božjeg Sina+ 29  i izaći će – oni koji su činili dobro u uskrsenje života, a oni koji su činili zlo u uskrsenje suđenja.+ 30  Ja ne mogu ništa da učinim sam od sebe. Ja sudim na osnovu onoga što čujem i moj sud je pravedan,+ jer ne činim ono što je po mojoj volji, nego po volji onoga koji me je poslao.+ 31  „Ako samo ja svedočim za sebe, moje svedočanstvo nije verodostojno.+ 32  Ima još neko ko svedoči za mene i ja znam da je njegovo svedočanstvo o meni verodostojno.+ 33  Vi ste poslali ljude kod Jovana i on je rekao istinu o meni.+ 34  Ali meni nije potrebno svedočanstvo od čoveka, nego vam ovo govorim da biste se spasli. 35  Jovan je bio svetiljka koja gori i sija, a vi ste samo nakratko hteli da se radujete njegovoj svetlosti.+ 36  Ali ja imam veće svedočanstvo od Jovanovog. To su dela koja mi je Otac poverio da izvršim. Dela koja činim svedoče o tome da me je Otac poslao.+ 37  A i sam Otac, koji me je poslao, posvedočio je za mene.+ Vi nikada niste čuli njegov glas niti ste videli njegov lik,+ 38  a u vašem srcu nema mesta za njegovu reč, jer ne verujete onom koga je on poslao. 39  „Vi istražujete Pismo+ jer mislite da ćete pomoću njega dobiti večni život, a upravo ono svedoči za mene.+ 40  A vi ipak ne želite da dođete k meni+ da biste dobili život. 41  Ja ne tražim hvalu* od ljudi. 42  Ali dobro znam da vi u sebi nemate ljubavi prema Bogu. 43  Ja sam došao u ime svog Oca, ali vi me ne prihvatate. Kad bi neko drugi došao u svoje ime, njega biste prihvatili. 44  Kako biste mogli verovati, kad prihvatate hvalu* jedan od drugog, a ne trudite se da dobijete hvalu* od jedinog Boga?+ 45  Nemojte misliti da ću vas ja optužiti pred Ocem. Optužuje vas Mojsije,+ u koga se vi uzdate. 46  Kad biste verovali Mojsiju, verovali biste i meni, jer je on pisao o meni.+ 47  Ali ako ne verujete onome što je on napisao, kako ćete verovati mojim rečima?“

Fusnote

Ili: „paralizovanom“.
Ili: „prostirku“.
Ili: „ima moć da daje život“.
Ili: „spomen-grobovima“.
Doslovno: „slavu“.
Doslovno: „slavu“.
Doslovno: „slavu“.