Jovan 21:1-25

  • Isus se pojavljuje učenicima (1-14)

  • Petar potvrđuje da voli Isusa (15-19)

    • „Hrani moje ovčice“ (17)

  • Šta će biti sa učenikom koga je Isus naročito voleo (20-23)

  • Zaključak (24, 25)

21  Posle toga Isus se ponovo pojavio učenicima. Bilo je to na Tiberijadskom moru. Evo kako se to dogodilo:  Bili su zajedno Simon Petar, Toma (zvani Blizanac),+ Natanailo+ iz Kane Galilejske, Zevedejevi sinovi+ i još dvojica njegovih učenika.  Simon Petar im je rekao: „Idem da lovim ribu.“ A oni su mu rekli: „Idemo i mi s tobom.“ Tako su krenuli i ušli u čamac, ali te noći nisu ništa ulovili.+  U osvit zore Isus je stajao na obali, ali učenici ga nisu prepoznali.+  Tada ih je on upitao: „Deco, zar nemate ništa* za jelo?“ Odgovorili su mu: „Nemamo.“  A on im je rekao: „Bacite mrežu s desne strane čamca i ulovićete nešto.“ Oni su to uradili i posle nisu mogli da izvuku mrežu, jer je u njoj bilo mnogo riba.+  Tada je onaj učenik koga je Isus naročito voleo+ rekao Petru: „To je Gospod!“ Kad je Simon Petar čuo da je to Gospod, obukao se*, jer se bio skinuo*, pa je skočio u more.  A ostali učenici su došli čamcem, vukući mrežu s ribama, jer nisu bili daleko od kopna, svega oko 200 lakata*.  Kad su izašli na obalu, videli su ribu kako se peče na žaru i hleb. 10  Isus im je rekao: „Donesite malo ribe koju ste sad ulovili.“ 11  Tada je Simon Petar ušao u čamac i izvukao na obalu mrežu punu velikih riba. Bilo ih je 153. I premda ih je bilo toliko, mreža se nije pocepala. 12  Isus im je rekao: „Dođite da doručkujete.“ Niko od učenika se nije usudio da ga pita: „Ko si ti?“, jer su znali da je to Gospod. 13  Isus je uzeo hleb i dao im ga, a isto tako i ribu. 14  Bio je to treći put+ da se Isus pojavio učenicima nakon što je uskrsnuo iz mrtvih. 15  Posle doručka, Isus je upitao Simona Petra: „Simone, sine Jovanov, voliš li me više od ovih?“ Petar mu je odgovorio: „Da, Gospode, ti znaš da te volim.“ A on mu je rekao: „Hrani moje jaganjce.“+ 16  Opet ga je upitao, po drugi put: „Simone, sine Jovanov, voliš li me?“ On mu je odgovorio: „Da, Gospode, ti znaš da te volim.“ A on mu je rekao: „Brini o mojim ovčicama.*+ 17  Isus ga je treći put pitao: „Simone, sine Jovanov, voliš li me?“ A Petar se rastužio što ga je treći put pitao: „Voliš li me?“ Zato mu je odgovorio: „Gospode, ti sve znaš, ti znaš da te volim.“ Tada mu je Isus rekao: „Hrani moje ovčice.+ 18  Istinu ti kažem, kad si bio mlađi, sam si se oblačio i išao si kuda si želeo. A kad ostariš, ispružićeš ruke i drugi će te oblačiti i voditi kuda ne želiš.“ 19  To je rekao da nagovesti kakvom će smrću Petar proslaviti Boga. Zatim mu je rekao: „Ti i dalje idi za mnom.“+ 20  Petar se okrenuo i video da za njima ide učenik koga je Isus naročito voleo+ i koji se na večeri bio naslonio na njegove grudi i upitao: „Gospode, ko je taj koji će te izdati?“ 21  Kad ga je ugledao, Petar je upitao Isusa: „Gospode, šta će biti s njim?“ 22  Isus mu je odgovorio: „Ako ja želim da on ostane dok ne dođem, šta se ti brineš za to? Ti me i dalje sledi.“ 23  Zbog toga se među braćom proneo glas da taj učenik neće umreti. Ali Isus nije rekao Petru da taj učenik neće umreti, nego: „Ako ja želim da on ostane dok ne dođem, šta se ti brineš za to?“ 24  Taj učenik+ svedoči o svemu tome i to je zapisao. Znamo da je njegovo svedočanstvo istinito. 25  Ima još mnogo toga što je Isus učinio i kad bi se sve pojedinosti zapisale, mislim da svici koji bi bili napisani ne bi mogli stati ni u celi svet.+

Fusnote

Ili: „nimalo ribe“.
Doslovno: „jer je bio go“.
Ili: „opasao se svojim ogrtačem“.
Oko 90 metara. Videti Dodatak B14.
Ili: „Pasi moje ovčice“.