Jovan 19:1-42

  • Isusa bičuju i rugaju mu se (1-7)

  • Pilat ponovo ispituje Isusa (8-16a)

  • Isus pribijen na stub (16b-24)

  • Isus poverava brigu o svojoj majci jednom učeniku (25-27)

  • Isusova smrt (28-37)

  • Isusova sahrana (38-42)

19  Tada je Pilat naredio da odvedu Isusa i da ga izbičuju.+  Vojnici su ispleli venac* od trnja i stavili mu ga na glavu, a zatim su ga ogrnuli purpurnim plaštem.+  Prilazili su mu i govorili: „Zdravo, judejski kralju!“ I šamarali su ga.+  Pilat je ponovo izašao napolje i rekao Judejcima: „Evo, izvodim ga pred vas da znate da nisam našao ništa za šta bih ga optužio.“+  Tada je Isus izašao, noseći venac od trnja i purpurni plašt. A Pilat im je rekao: „Evo čoveka!“  Kad su ga sveštenički poglavari i stražari videli, povikali su: „Na stub s njim! Na stub s njim!*+ A Pilat im je rekao: „Vodite ga, pa ga vi pribijte na stub, jer ja nisam našao ništa za šta bih ga optužio.“+  Judejci su mu na to rekli: „Mi imamo zakon i po našem zakonu on mora da umre,+ jer je za sebe tvrdio da je Božji sin.“+  Kad je Pilat čuo šta su rekli, još više se uplašio,  pa se vratio u dvor i pitao Isusa: „Odakle si ti?“ Ali Isus mu nije odgovorio.+ 10  Tada mu je Pilat rekao: „Zar meni ne odgovaraš? Zar ne znaš da imam vlast da te pustim i vlast da te pribijem na stub?“ 11  Isus mu je odgovorio: „Ne bi imao nikakvu vlast nada mnom da ti nije dato s neba. Zato je veći greh na čoveku koji me je predao tebi.“ 12  Pilat je zbog toga tražio način da ga pusti. Ali Judejci su vikali: „Ako ga pustiš, nisi prijatelj caru*! Svako ko sebe proglašava za kralja protivi se caru.“+ 13  Kad je čuo te reči, Pilat je izveo Isusa i seo na sudsku stolicu na mestu koje se zove Kameni pločnik, a na hebrejskom Gavata. 14  Bio je dan pripreme+ za Pashu, oko šestog* sata. Pilat je rekao Judejcima: „Evo vašeg kralja!“ 15  Oni su počeli da viču: „Pogubi ga! Pogubi ga! Na stub s njim!“ Pilat ih je upitao: „Zar da vašeg kralja pribijem na stub?“ A sveštenički poglavari su odgovorili: „Mi nemamo drugog kralja osim cara.“ 16  Tada ga je predao njima, da bude pribijen na stub.+ Tako su oni odveli Isusa. 17  Noseći stub* na koji je trebalo da bude pribijen, došao je na mesto zvano Mesto lobanje,+ koje se na hebrejskom zove Golgota.+ 18  Tamo su ga pribili na stub+ zajedno s još dvojicom. Isus je bio u sredini, između njih.+ 19  Pilat je naredio da se na njegov stub stavi natpis, na kom je stajalo: „Isus Nazarećanin, judejski kralj.“+ 20  Pošto je Isus bio pribijen na stub nedaleko od grada, taj natpis su pročitali mnogi Judejci. Bio je napisan na hebrejskom, latinskom i grčkom. 21  Ali judejski sveštenički poglavari rekli su Pilatu: „Nemoj da pišeš: ’Judejski kralj‘, nego da je on rekao: ’Ja sam judejski kralj.‘ “ 22  A Pilat im je odgovorio: „Šta sam napisao, napisao sam.“ 23  Kad su vojnici pribili Isusa na stub, uzeli su njegov ogrtač i razdelili ga na četiri dela – svakom vojniku po deo. Uzeli su i njegovu haljinu, koja je bila bez šavova, istkana u jednom komadu. 24  Zato su rekli jedan drugom: „Nemojmo da je cepamo, nego da žrebom odlučimo čija će biti.“+ To je bilo da se ispune reči iz Pisma: „Među sobom su razdelili moje haljine i bacali su žreb za moju odeću.“+ Vojnici su tako i učinili. 25  Kod Isusovog stuba stajale su njegova majka+ i njena sestra, zatim Klopina žena Marija i Marija Magdalena.+ 26  Kad je Isus video svoju majku i pored nje učenika koga je naročito voleo,+ rekao je majci: „Ženo, evo ti sina.“ 27  Zatim je rekao učeniku: „Evo ti majke.“ I učenik ju je zatim uzeo u svoj dom. 28  Posle toga, pošto je znao da je sve dovršeno, Isus je rekao: „Žedan sam“, čime se ispunilo ono što stoji u Pismu.+ 29  Tamo je stajala posuda puna kiselog vina. Zato su na stabljiku isopa* stavili sunđer natopljen tim vinom i prineli ga njegovim ustima.+ 30  Kad je okusio kiselo vino, Isus je rekao: „Dovršeno je!“+ Zatim je spustio glavu i izdahnuo*.+ 31  Bio je dan pripreme*.+ Da tela ne bi ostala na stubu+ na sabat (jer je to bio veliki sabat),+ Judejci su zatražili od Pilata da se onima koji su na stubu polome noge i da se njihova tela sklone. 32  Vojnici su došli i polomili noge dvojici ljudi koji su pored Isusa bili pribijeni na stub. 33  A kad su došli do njega, videli su da je već mrtav pa mu nisu polomili noge, 34  nego mu je jedan od vojnika zario koplje u bok+ i odmah je izašla krv i voda. 35  O tome svedoči onaj koji je to video i njegovo svedočanstvo je istinito. On zna da je to što govori istina i ispričao je to da biste i vi verovali.+ 36  A to se dogodilo da se ispune reči iz Pisma: „Nijedna kost neće mu biti slomljena.“+ 37  A na drugom mestu u Pismu stoji: „Gledaće onoga koga su proboli.“+ 38  Posle toga je Josif iz Arimateje, koji je bio Isusov učenik, ali je to krio zato što se plašio Judejaca,+ zamolio Pilata da mu dozvoli da skine Isusovo telo sa stuba. Pilat mu je to dozvolio, pa je Josif došao i skinuo njegovo telo.+ 39  Došao je i Nikodim,+ koji je jedne noći bio kod njega, i doneo je mešavinu* smirne i aloje, oko 100 libri*.+ 40  Oni su uzeli Isusovo telo i uvili ga u laneno platno s mirisnim biljem,+ prema judejskom pogrebnom običaju. 41  A na mestu gde je bio pribijen na stub nalazio se vrt i u vrtu novi grob,+ u koji još niko nije bio položen. 42  Pošto je Judejcima bio dan pripreme,+ a grob je bio blizu, položili su Isusovo telo u njega.

Fusnote

Ili: „krunu“.
Ili: „Pribij ga na stub! Pribij ga na stub!“
Ili: „cezaru“.
To jest oko 12 sati.
Videti Rečnik pojmova, „Mučenički stub“.
Doslovno: „predao je duh“.
Ili možda: „svežanj“.
Reč je o rimskoj libri, koja je težila 327 grama. Videti Dodatak B14.