Jovan 18:1-40

  • Juda izdaje Isusa (1-9)

  • Petar izvlači mač (10, 11)

  • Isus odveden kod Ane (12-14)

  • Petar se prvi put odriče Isusa (15-18)

  • Isus pred Anom (19-24)

  • Petar se drugi i treći put odriče Isusa (25-27)

  • Isus pred Pilatom (28-40)

    • „Moje Kraljevstvo nije deo ovog sveta“ (36)

18  Nakon što je to rekao, Isus je sa svojim učenicima otišao u jedan vrt koji se nalazio na drugoj strani doline* Kedron.+  Za to mesto je znao i Juda, njegov izdajnik, jer se Isus tamo često sastajao sa svojim učenicima.  Tako je Juda poveo četu vojnika, zajedno sa stražarima koje su poslali sveštenički poglavari i fariseji, pa su došli u vrt s bakljama, svetiljkama i oružjem.+  Isus je znao šta će mu se sve dogoditi, pa je stao pred njih i upitao ih: „Koga tražite?“  Odgovorili su mu: „Isusa Nazarećanina.“+ On im je rekao: „To sam ja.“ A s njima je stajao i Juda, njegov izdajnik.+  Kad im je Isus rekao: „To sam ja“, ustuknuli su i popadali na zemlju.+  Zato ih je ponovo upitao: „Koga tražite?“ A oni su rekli: „Isusa Nazarećanina.“  Tada im je Isus odgovorio: „Rekao sam vam da sam to ja. Ako tražite mene, pustite ostale neka idu.“  Tako su se ispunile njegove reči: „Nisam izgubio nijednog od onih koje si mi dao.“+ 10  Tada je Simon Petar izvukao mač koji je imao sa sobom, pa je napao prvosveštenikovog roba i odsekao mu desno uho.+ Taj rob se zvao Malho. 11  Ali Isus je rekao Petru: „Vrati mač u korice.+ Zar da ne ispijem čašu koju mi je Otac dao?“+ 12  Tada su vojnici, njihov zapovednik i judejski stražari uhapsili Isusa i vezali ga. 13  Odveli su ga najpre kod Ane. On je bio tast Kajafe,+ koji je te godine bio prvosveštenik.+ 14  Kajafa je bio onaj koji je rekao Judejcima da je za njih bolje da jedan čovek umre za narod.+ 15  A Simon Petar i još jedan učenik pošli su za Isusom.+ Tog učenika je prvosveštenik poznavao, pa je sa Isusom ušao u prvosveštenikovo dvorište. 16  Petar je ostao napolju, ispred vrata. Zato je učenik kog je prvosveštenik poznavao izašao i razgovarao sa sluškinjom koja je stajala na vratima, pa je uveo Petra. 17  Tada je ta sluškinja upitala Petra: „Da nisi i ti učenik tog čoveka?“ On je odgovorio: „Nisam.“+ 18  Pošto je bilo hladno, robovi i stražari su naložili vatru pa su stajali oko nje da bi se ugrejali. S njima je stajao i Petar i grejao se. 19  Jedan od svešteničkih poglavara je ispitivao Isusa o njegovim učenicima i o njegovom učenju. 20  Isus mu je rekao: „Ja sam javno govorio pred narodom. Uvek sam poučavao u sinagogi i u hramu,+ gde se okupljaju svi Judejci. Ništa nisam govorio u tajnosti. 21  Zašto pitaš mene? Pitaj one koji su me slušali. Oni znaju šta sam govorio.“ 22  Kad je Isus to rekao, jedan od stražara koji je stajao u blizini ošamario ga je+ i rekao: „Zar se tako odgovara svešteničkom poglavaru?“ 23  Isus mu je odgovorio: „Ako sam rekao nešto pogrešno, dokaži da je pogrešno. A ako je ono što sam rekao tačno, zašto me udaraš?“ 24  Tada ga je Ana svezanog poslao kod prvosveštenika Kajafe.+ 25  Za to vreme, Simon Petar je stajao kod vatre i grejao se. Upitali su ga: „Da nisi i ti njegov učenik?“ On je to porekao, rekavši: „Nisam.“+ 26  Jedan od prvosveštenikovih robova, rođak onoga kome je Petar odsekao uho,+ rekao je: „Zar te nisam video u vrtu s njim?“ 27  Petar je to opet porekao. I odmah je petao zapevao.+ 28  Tada su Judejci odveli Isusa iz Kajafine kuće do namesnikovog dvora.+ Bilo je rano ujutru. Oni nisu ušli u namesnikov dvor da se ne bi onečistili+ i da bi mogli da jedu pashalnu večeru. 29  Zato je Pilat izašao pred njih i upitao: „Za šta optužujete ovog čoveka?“ 30  Oni su mu odgovorili: „Da nije zločinac, ne bismo ga doveli kod tebe.“ 31  Na to im je Pilat rekao: „Vodite ga i sami mu sudite po svom zakonu.“+ Judejci su rekli: „Mi ne smemo nikoga da pogubimo.“+ 32  Tako se ispunilo ono što je Isus rekao da bi nagovestio kakva mu smrt predstoji.+ 33  Pilat se onda vratio u dvor, pozvao Isusa i upitao ga: „Jesi li ti judejski kralj?“+ 34  Isus mu je odgovorio: „Da li me to pitaš sam od sebe ili su ti to drugi rekli o meni?“ 35  Pilat je na to rekao: „Zar sam ja Judejac? Tvoj narod i sveštenički poglavari doveli su te kod mene. Šta si učinio?“ 36  Isus je odgovorio:+ „Moje Kraljevstvo nije deo ovog sveta.+ Kad bi moje Kraljevstvo bilo deo ovog sveta, moje sluge bi se borile da ne budem predat Judejcima.+ Ali moje Kraljevstvo nije odavde.“ 37  Tada ga je Pilat upitao: „Dakle, ti jesi kralj?“ Isus mu je odgovorio: „Ti sam kažeš da sam ja kralj.+ Ja sam se zato rodio i zato sam došao u svet, da svedočim za istinu.+ Svako ko je na strani istine sluša moj glas.“ 38  Na to mu je Pilat rekao: „Šta je istina?“ Posle toga je ponovo izašao pred Judejce i rekao im: „Nisam našao ništa za šta bih ga optužio.+ 39  A prema vašem običaju, na Pashu+ treba da pustim jednog zatvorenika. Hoćete li da vam pustim judejskog kralja?“ 40  Oni su na to povikali: „Ne njega, nego Varavu!“ A Varava je bio razbojnik.+

Fusnote

Ta dolina je bila suva čak i zimi, osim ako su padale obilne kiše.