Jovan 17:1-26

  • Isusova poslednja molitva sa apostolima (1-26)

    • Upoznati Boga znači večni život (3)

    • Hrišćani nisu deo sveta (14-16)

    • „Tvoja reč je istina“ (17)

    • „Ja sam im objavio tvoje ime“ (26)

17  Nakon što je to izgovorio, Isus je podigao pogled prema nebu i rekao: „Oče, došao je čas. Proslavi svog sina, da tvoj sin proslavi tebe.+  Dao si mu vlast nad svim ljudima*+ da bi on mogao dati večni život+ svima koje si mu dao.+  A da bi dobili večni život,+ treba da dobro upoznaju tebe*, jedinog pravog Boga,+ i onoga koga si poslao, Isusa Hrista.+  Ja sam proslavio tebe na zemlji+ time što sam dovršio delo koje si mi poverio.+  A sada ti, Oče, proslavi mene: daj mi da budem pored tebe i da imam slavu koju sam imao kad sam bio s tobom pre nego što je svet postao.+  „Objavio sam tvoje ime ljudima koje si mi dao iz sveta.+ Bili su tvoji, a ti si ih dao meni, i bili su poslušni tvojoj reči.  Sada znaju da sve što si mi dao potiče od tebe.  Jer sam im preneo reči koje sam čuo od tebe+ i oni su ih prihvatili. Uverili su se da sam došao u tvoje ime+ i poverovali su da si me ti poslao.+  Ja molim za njih. Ne molim za svet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. 10  Sve što pripada meni, pripada i tebi,+ i sve što pripada tebi, pripada i meni. Ja sam se proslavio među njima. 11  „Ja više nisam u svetu, ali oni jesu u svetu,+ a ja dolazim kod tebe. Sveti Oče, čuvaj ih+ zbog svog imena, koje si mi dao, da i oni budu jedno*, kao što smo i mi jedno*.+ 12  Dok sam bio s njima, ja sam ih čuvao+ zbog tvog imena, koje si mi dao. Štitio sam ih i nijedan od njih nije uništen+ osim sina uništenja,+ da bi se ispunile reči iz Pisma.+ 13  Sada dolazim kod tebe, a ovo govorim dok sam još u svetu da bi i oni bili puni radosti kakvu ja osećam.+ 14  Ja sam im preneo tvoju reč, a svet ih je zamrzeo, jer nisu deo sveta,+ kao što ni ja nisam deo sveta. 15  „Ne molim te da ih uzmeš sa sveta, nego da ih zaštitiš od Zloga.+ 16  Oni nisu deo sveta,+ kao što ni ja nisam deo sveta.+ 17  Posveti ih* istinom.+ Tvoja reč je istina.+ 18  Kao što si ti mene poslao u svet, tako sam i ja njih poslao u svet.+ 19  Ja čuvam svoju svetost radi njih*, da i oni budu posvećeni istinom. 20  „Ne molim samo za njih nego i za sve koji će poverovati u mene zahvaljujući njihovim rečima, 21  da svi oni budu jedno,+ kao što si ti, Oče, u jedinstvu sa mnom i ja u jedinstvu s tobom,+ da i oni budu u jedinstvu s nama, kako bi svet verovao da si me ti poslao. 22  Dao sam im slavu koju si ti dao meni, da budu jedno kao što smo mi jedno.+ 23  Ja sam u jedinstvu s njima i ti si u jedinstvu sa mnom, da bi oni bili potpuno ujedinjeni*. Tako će svet znati da si me ti poslao i da voliš njih kao što voliš mene. 24  Oče, želim da oni koje si mi dao budu sa mnom, tamo gde sam ja,+ da bi videli slavu koju si mi dao, jer si me voleo pre nego što je svet postao.+ 25  Pravedni Oče, svet te nije upoznao,+ ali ja te poznajem,+ i oni su razumeli da si me ti poslao. 26  Ja sam im objavio tvoje ime i objavljivaću ga,+ da ljubav kojom ti voliš mene bude u njima i da ja budem u jedinstvu s njima.“+

Fusnote

Doslovno: „nad svakim telom“.
Ili: „da stiču znanje o tebi“. Grčki glagol je u nesvršenom vidu, što podrazumeva trajan proces.
Ili: „u jedinstvu“.
Ili: „u jedinstvu“.
To jest da ih odvoji da vrše svetu službu.
Ili: „Ja posvećujem sebe za njih“.
Ili: „postigli savršeno jedinstvo“.