Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Jevanđelje po Jovanu

Poglavlja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kratak pregled

 • 1

  • „Reč je postala telo“ (1-18)

  • Svedočanstvo Jovana Krstitelja (19-28)

  • Isus – Jagnje Božje (29-34)

  • Isusovi prvi učenici (35-42)

  • Filip i Natanailo (43-51)

 • 2

  • Svadba u Kani; pretvaranje vode u vino (1-12)

  • Isus isteruje trgovce iz hrama (13-22)

  • Isus zna šta je čoveku u srcu (23-25)

 • 3

  • Isus i Nikodim (1-21)

   • Ponovno rođenje (3-8)

   • „Bog je toliko voleo svet“ (16)

  • Završno Jovanovo svedočanstvo o Isusu (22-30)

  • Onaj koji dolazi odozgo (31-36)

 • 4

  • Isus i Samarićanka (1-38)

   • Služiti Bogu „duhom i istinom“ (23, 24)

  • Mnogi Samarićani veruju u Isusa (39-42)

  • Isus leči sina kraljevog službenika (43-54)

 • 5

  • Isus leči bolesnog čoveka kod jezerca Vitzata (1-18)

  • Isus dobio vlast od Oca (19-24)

  • Mrtvi će čuti Isusov glas (25-30)

  • Svedočanstva o Isusu (31-47)

 • 6

  • Isus hrani 5 000 ljudi (1-15)

  • Isus hoda po vodi (16-21)

  • Isus – „hleb života“ (22-59)

  • Mnogi prestaju da slede Isusa (60-71)

 • 7

  • Isus na Prazniku senica (1-13)

  • Isus poučava narod tokom praznika (14-24)

  • Različita mišljenja o Hristu (25-52)

 • 8

  • Otac svedoči o Isusu (12-30)

   • Isus – „svetlost sveta“ (12)

  • Avrahamova deca (31-41)

   • „Istina će vas osloboditi“ (32)

  • „Vaš otac je Đavo“ (42-47)

  • Isus i Avraham (48-59)

 • 9

  • Isus leči čoveka slepog od rođenja (1-12)

  • Fariseji ispituju izlečenog čoveka (13-34)

  • Fariseji su slepi (35-41)

 • 10

  • Pastir i torovi (1-21)

   • „Ja sam dobri pastir“ (11-15)

   • „Imam i druge ovce“ (16)

  • Isus i Judejci tokom Praznika posvećenja (22-39)

   • Mnogi Judejci ne veruju u Isusa (24-26)

   • „Moje ovce slušaju moj glas“ (27)

   • Sin u jedinstvu sa Ocem (30, 38)

  • Isus na drugoj obali Jordana; mnogi veruju u njega (40-42)

 • 11

  • Lazareva smrt (1-16)

  • Isus teši Martu i Mariju (17-37)

  • Isus uskrsava Lazara (38-44)

  • Protivnici kuju zaveru da ubiju Isusa (45-57)

 • 12

  • Marija izliva ulje na Isusove noge (1-11)

  • Isusov ulazak u Jerusalim (12-19)

  • Isus govori o svojoj smrti (20-37)

  • Slaba vera Judejaca – ispunjenje proročanstva (38-43)

  • Isus došao da spase svet (44-50)

 • 13

  • Isus pere noge učenicima (1-20)

  • Isus ukazuje na Judu kao izdajnika (21-30)

  • Nova zapovest (31-35)

   • „Ako budete voleli jedni druge“ (35)

  • Petar će se odreći Isusa (36-38)

 • 14

  • Isus – jedini put do Oca (1-14)

   • „Ja sam put i istina i život“ (6)

  • Obećanje o svetom duhu (15-31)

   • „Otac je veći od mene“ (28)

 • 15

  • Poređenje o pravom čokotu (1-10)

  • „Volite jedni druge kao što sam ja voleo vas“ (11-17)

   • „Nema veće ljubavi“ (13)

  • Svet mrzi Isusove učenike (18-27)

 • 16

  • Neki Isusovi učenici biće ubijeni (1-4a)

  • Šta će sveti duh činiti (4b-16)

  • „Vaša žalost će se pretvoriti u radost“ (17-24)

  • Isus pobeđuje svet (25-33)

 • 17

  • Isusova poslednja molitva sa apostolima (1-26)

   • Upoznati Boga znači večni život (3)

   • Hrišćani nisu deo sveta (14-16)

   • „Tvoja reč je istina“ (17)

   • „Ja sam im objavio tvoje ime“ (26)

 • 18

  • Juda izdaje Isusa (1-9)

  • Petar izvlači mač (10, 11)

  • Isus odveden kod Ane (12-14)

  • Petar se prvi put odriče Isusa (15-18)

  • Isus pred Anom (19-24)

  • Petar se drugi i treći put odriče Isusa (25-27)

  • Isus pred Pilatom (28-40)

   • „Moje Kraljevstvo nije deo ovog sveta“ (36)

 • 19

  • Isusa bičuju i rugaju mu se (1-7)

  • Pilat ponovo ispituje Isusa (8-16a)

  • Isus pribijen na stub (16b-24)

  • Isus poverava brigu o svojoj majci jednom učeniku (25-27)

  • Isusova smrt (28-37)

  • Isusova sahrana (38-42)

 • 20

  • Prazan grob (1-10)

  • Isus se pojavljuje Mariji Magdaleni (11-18)

  • Isus se pojavljuje učenicima (19-23)

  • Toma najpre sumnja, ali posle veruje (24-29)

  • Svrha Jovanovog jevanđelja (30, 31)

 • 21

  • Isus se pojavljuje učenicima (1-14)

  • Petar potvrđuje da voli Isusa (15-19)

   • „Hrani moje ovčice“ (17)

  • Šta će biti sa učenikom koga je Isus naročito voleo (20-23)

  • Zaključak (24, 25)