Jona 3:1-10

  • Jona sluša Boga i ide u Ninivu (1-4)

  • Jonina poruka navodi Ninivljane na pokajanje (5-9)

  • Bog odlučuje da ne uništi Ninivu (10)

3  Jehovina reč je došla Joni po drugi put:+  „Idi u Ninivu,+ veliki grad, i objavi joj ono što ti kažem.“  Tako je Jona otišao u Ninivu,+ kao što mu je Jehova rekao.+ Niniva je bila izuzetno veliki grad* – trebalo je tri dana hoda da se ona pređe.  Jona je ušao u grad i išao njime dan hoda, objavljujući: „Još samo 40 dana i Niniva će biti uništena!“  Ljudi iz Ninive poverovali su Bogu,+ pa su proglasili post i obukli se u kostret, svi od najvećeg do najmanjeg.  Kad je objava došla do kralja Ninive, on je ustao sa svog prestola i skinuo sa sebe kraljevsku odeću, obukao se u kostret i seo u pepeo.  Naredio je da se u Ninivi pročita proglas: „Po odredbi kralja i njegovih velikaša: Ni ljudi ni životinje, ni krupna ni sitna stoka, ne smeju ništa da okuse! Ne smeju ništa da jedu! Ni vodu ne smeju da piju!  Neka i ljudi i životinje budu u kostreti. Neka se usrdno mole Bogu i neka se svi odvrate od svojih zlih dela i prestanu da čine zlo!  Ko zna, možda pravi Bog promeni odluku* i odvrati se od svog žestokog gneva, pa nećemo izginuti!“ 10  Kad je pravi Bog video kako su postupili – da su prestali da čine zla dela+ – promenio je odluku* i nije im naneo nevolju koju je objavio.+

Fusnote

Ili: „Niniva je bila značajan grad u Božjim očima“.
Ili: „možda se pravi Bog sažali“.
Ili: „sažalio se“.