Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Jona

Poglavlja

1 2 3 4

Kratak pregled

 • 1

  • Jona pokušava da pobegne od Jehove (1-3)

  • Jehova prouzrokuje snažnu oluju (4-6)

  • Jona uzrok nevolje (7-13)

  • Jona bačen u uzburkano more (14-16)

  • Velika riba guta Jonu (17)

 • 2

  • Jonina molitva u utrobi ribe (1-9)

  • Riba izbljuvala Jonu na kopno (10)

 • 3

  • Jona sluša Boga i ide u Ninivu (1-4)

  • Jonina poruka navodi Ninivljane na pokajanje (5-9)

  • Bog odlučuje da ne uništi Ninivu (10)

 • 4

  • Jona je ljut i želi da umre (1-3)

  • Jehova poučava Jonu milosrđu (4-11)

   • „Imaš li pravo da se toliko ljutiš?“ (4)

   • Bog poučava Jonu koristeći tikvu (6-10)