Joilo 2:1-32

 • Jehovin dan i njegova moćna vojska (1-11)

 • „Vratite se Jehovi“ (12-17)

  • „Razderite svoja srca“ (13)

 • Jehova odgovara svom narodu (18-32)

  • „Izliću svoj duh“ (28)

  • Čuda na nebu i na zemlji (30)

  • Oni koji prizivaju Jehovino ime biće spaseni (32)

2  „Zatrubite u rog na Sionu!+ Oglasite se ratnim pokličem na mojoj svetoj gori. Neka drhte svi stanovnici zemlje,jer dolazi Jehovin dan!+ Blizu je!   To je dan tame i mraka,+dan oblaka i guste tame.+Nalik je svetlosti rane zore koja se širi s gorskih vrhova. Evo naroda brojnog i moćnog,+kakvog nikad nije bilo,niti će ga više bitini u jednom budućem naraštaju.   Pred njim vatra proždire,a za njim plamen guta.+ Pred njim je zemlja kao edenski vrt,+a za njim ostaje gola pustoš.Ništa mu ne izmiče.   Izgledom su nalik konjimai trče poput ratnih konja.+   Dok nadiru po vrhovima gora,+ čuje se tutnjava kao tutnjava kola,kao praskanje rasplamsale vatre koja proždire slamu. Kao moćan narod svrstani su u bojne redove.+   Zbog njih će težak bol obuzeti narode. Strah će se videti na svakom licu.   Jurišaju kao ratnici,penju se na zidine kao vojnici.Svaki se drži svog pravcai ne skreće sa svog puta.   Jedan drugog ne guraju,svaki ide pravo napred. Ako neki i padnu od strela*,ostali ne napuštaju svoje redove.   U grad naviru, trče preko zidina. Penju se na kuće, ulaze kroz prozore poput lopova. 10  Pred njima zemlja drhti, nebo se trese. Sunce i mesec tamne,+a zvezde gube svoj sjaj. 11  Jehova će pustiti glas pred svojom vojskom,+ jer je njegov logor veoma velik.+ Moćan je onaj koji izvršava svoju reč.Jehovin dan je velik i uliva strahopoštovanje.+ Ko može opstati?“+ 12  „Zato sada“, govori Jehova, „vratite se meni svim svojim srcem,+u postu,+ plaču i naricanju. 13  Razderite svoja srca,+ a ne odeću,+i vratite se Jehovi, svom Bogu,jer je on samilostan i milosrdan, strpljiv*+ i pun verne ljubavi,+pa će se sažaliti i neće naneti nevolju*. 14  Ko zna? Možda će se odvratiti od svog gneva i predomisliti se*,+pa vam dati blagoslovda možete prinositi Jehovi, svom Bogu, prinos od žita i prinos od vina*. 15  Zatrubite u rog na Sionu! Proglasite* post! Sazovite svečani skup!+ 16  Okupite narod i posvetite ga*!+ Sakupite starce*! Okupite decu i odojčad!+ Neka mladoženja i nevesta izađu iz svoje odaje! 17  Neka sveštenici, Jehovine sluge,plaču između predvorja i oltara+ i neka kažu: ’Jehova, sažali se na svoj narod.Nemoj svoje vlasništvo izložiti ruganjui dati da narodi vladaju nad njim. Zašto da narodi govore: „Gde je njihov Bog?“ ‘+ 18  Tada će Jehova revno pomagati svojoj zemljii smilovaće se svom narodu.+ 19  Jehova će odgovoriti svom narodu: ’Evo, šaljem vam žita i mladog vina i ulja,pa ćete se nasititi.+Neću više dozvoliti da vam se narodi rugaju.+ 20  Onoga koji dolazi sa severa oteraću daleko od vas.Odagnaću ga u suvu i pustu zemlju,tako da mu prednja četa* bude prema istočnom moru*,a zadnja četa prema zapadnom moru*. Smrad će se njegov podići+i zadah će se njegov podizati,jer će Bog učiniti velika dela.‘ 21  Ne boj se, zemljo! Raduj se i veseli se, jer će Jehova učiniti velika dela. 22  Ne bojte se, divlje životinje,jer će pašnjaci u pustoši ozeleneti,+drveće će dati svoj plod,+smokva i vinova loza obilno će roditi!+ 23  I vi, sinovi Siona, radujte se i veselite se Jehovi, svom Bogu,+jer će vam on dati jesenju kišu u pravoj meri,i izliće na vas kišu,jesenju i prolećnu, kao i ranije.+ 24  Gumna će biti puna očišćenog žita,a bačve će se prelivati mladim vinom i uljem.+ 25  Nadoknadiću vam godinekoje su pojeli skakavci u roju, skakavci bez krila, nezasiti skakavci i proždrljivi skakavci,moja velika vojska koju sam poslao na vas.+ 26  Vi ćete jesti i nasitićete se,+i hvalićete ime Jehove, svog Boga,+koji je za vas učinio čuda.Moj narod nikad više neće biti izložen ruganju.+ 27  Tada ćete znati da sam ja usred Izraela+i da sam ja Jehova, vaš Bog+ – nema drugog! Moj narod nikad više neće biti izložen ruganju. 28  Posle toga izliću svoj duh+ na sve vrste ljudi,pa će vaši sinovi i vaše ćerke prorokovati.Vaši starci sanjaće snove,a vaši mladići imaće vizije.+ 29  Čak ću i na svoje robove i robinjeu tim danima izliti svoj duh. 30  Učiniću da se čuda* pojave na nebu i na zemlji,krv i vatra i stubovi dima.+ 31  Sunce će se pretvoriti u tamu i mesec u krv+pre nego što dođe veliki Jehovin dan koji uliva strahopoštovanje.+ 32  I svako ko prizove Jehovino ime biće spasen,+jer će na gori Sion i u Jerusalimu biti oni koji budu izbavljeni,+ kao što je Jehova rekao,preživeli, koje Jehova poziva.“

Fusnote

Ili: „oružja“.
Ili: „spor na gnev“.
Ili: „pa će ponovo razmisliti o tome da li će naneti nevolju“.
Ili: „sažaliti se“.
Ili: „žrtvu levanicu“.
Doslovno: „Posvetite“.
Ili: „starešine“.
Ili: „posvetite skupštinu“. Videti Rečnik pojmova.
Doslovno: „lice“.
To jest Mrtvom moru.
To jest Sredozemnom moru.
Ili: „predznaci“.