Jezekilj 8:1-18

  • Jezekilj u viziji odnet u Jerusalim (1-4)

  • Jezekilj vidi odvratne stvari u hramu (5-18)

    • Žene oplakuju Tamuza (14)

    • Muškarci se klanjaju suncu (16)

8  Šeste godine, šestog meseca, petog dana u mesecu, dok sam sedeo u svojoj kući, a preda mnom su sedele Judine starešine, na mene je počela da deluje sila* Svevišnjeg Gospoda Jehove.  Video sam nekog ko je izgledao kao vatra. Od onog što je izgledalo kao njegov struk pa naniže bila je vatra,+ a od njegovog struka naviše bila je svetlost, poput sjajnog belog zlata*.+  On je ispružio nešto nalik ruci i uhvatio me je za pramen kose na glavi. Tada me je duh poneo između zemlje i neba i, u viziji koju sam dobio od Boga, odneo me je u Jerusalim do unutrašnjih vrata+ koja gledaju ka severu, gde je stajao idol koji izaziva Božji gnev*.+  Tamo je bila slava Izraelovog Boga,+ a izgledala je poput one koju sam video u dolini.+  Onda mi je rekao: „Sine čovečji, pogledaj prema severu.“ I ja sam pogledao prema severu, a severno od vrata oltara, na ulazu, bio je onaj idol koji izaziva Božji gnev.  Tada mi je rekao: „Sine čovečji, vidiš li kako izraelski narod čini užasne, odvratne stvari,+ zbog kojih sam se udaljio od svog svetilišta?+ Videćeš i gore stvari.“  Zatim me je odveo na ulaz u dvorište i ugledao sam rupu u zidu.  Tada mi je rekao: „Sine čovečji, probij taj zid.“ Tada sam probio zid i ugledao jedan ulaz.  Zatim mi je rekao: „Uđi i pogledaj zle i odvratne stvari koje se tamo čine.“ 10  Ušao sam i ugledao prikaze raznih stvorenja koja gmižu i odvratnih životinja+ i sve odvratne idole* izraelskog naroda.+ Bili su izrezbareni svuda po zidovima. 11  Pred njima je stajalo 70 starešina izraelskog naroda, među kojima je bio i Safanov sin Jazanija.+ Svaki je u ruci imao kadionicu i iz njihovih kadionica se uzdizao oblak mirisnog kâda.+ 12  Zatim mi je rekao: „Sine čovečji, vidiš li šta u tami čine starešine izraelskog naroda, šta svaki od njih radi u prostorijama u kojima se nalaze njihovi idoli? Oni govore: ’Jehova nas ne vidi. Jehova je ostavio ovu zemlju.‘ “+ 13  Tada mi je rekao: „Videćeš gadosti koje su još gore od ovoga što oni čine.“ 14  Onda me je odveo do severnih vrata Jehovinog doma. Tamo sam video žene kako sede i oplakuju boga Tamuza. 15  Tada mi je rekao: „Vidiš li to, sine čovečji? Videćeš gadosti koje su još gore od ovih.“+ 16  Zatim me je odveo u unutrašnje dvorište Jehovinog doma.+ Na ulazu u Jehovin hram, između predvorja i oltara, bilo je oko 25 ljudi leđima okrenutih prema Jehovinom hramu, a licem prema istoku. Oni su se klanjali suncu na istoku.+ 17  Onda mi je rekao: „Vidiš li to, sine čovečji? Zar Judejcima nije dosta što čine te gadosti, što pune zemlju nasiljem+ i uvek iznova me vređaju? Još mi i granu* guraju pod nos. 18  Zato ću s njima postupiti u svom gnevu. Neću se sažaliti* i neću se smilovati.+ Iako će mi se obraćati vičući iz sveg glasa, ja ih neću uslišiti.“+

Fusnote

Doslovno: „na mene se spustila ruka“.
To jest legure srebra i zlata.
Doslovno: „idol ljubomore koji izaziva ljubomoru“.
Moguće je da je hebrejski izraz srodan reči koja znači „izmet“. Njime se izražavao prezir.
Po svemu sudeći, reč je o grani koja se koristila u idolopokloničkim obredima.
Doslovno: „Moje oko se neće sažaliti“.