Jezekilj 6:1-14

  • Objava protiv izraelskih gora (1-14)

    • Odvratni idoli će biti poniženi (4-6)

    • „Tada ćete morati da priznate da sam ja Jehova“ (7)

6  Opet mi je došla Jehovina reč:  „Sine čovečji, okreni se prema izraelskim gorama i prorokuj protiv njih.  Reci im: ’Izraelske gore, čujte reč Svevišnjeg Gospoda Jehove. Ovako Svevišnji Gospod Jehova kaže gorama, bregovima, potocima i dolinama: „Evo, pustiću na vas mač i uništiću vaše obredne uzvišice.  Vaši oltari biće porušeni i kadioni stalci polomljeni,+ a tela vaših pobijenih baciću pred vaše odvratne idole*.+  Baciću leševe Izraelaca pred njihove odvratne idole i razbacaću vaše kosti oko vaših oltara.+  Gde god da živite, gradovi će vam biti opustošeni+ i obredne uzvišice razrušene i napuštene.+ Vaši oltari biće razrušeni i razbijeni, nestaće vaši odvratni idoli, vaši kadioni stalci biće polomljeni i vaša dela zbrisana.  Među vama će ležati tela pobijenih+ i tada ćete morati da priznate da sam ja Jehova.+  „’„Ali neke ću poštedeti, jer će neki od vas umaći maču kad budete među narodima, kad se rasejete po zemljama.+  Oni koji prežive setiće se mene među narodima u koje budu odvedeni kao zarobljenici.+ Shvatiće da sam bio veoma žalostan zbog njihovog nevernog* srca koje se udaljilo od mene+ i zbog njihovih očiju koje požudno gledaju za njihovim odvratnim idolima.+ Biće ih sramota i preziraće sva zla dela i gadosti koje su činili.+ 10  Tada će morati da priznaju da sam ja Jehova i da moje pretnje da ću im naneti ovu nevolju nisu bile prazne reči.“ ‘+ 11  „Ovako kaže Svevišnji Gospod Jehova: ’Pljesni rukama* i lupi nogom i jadikuj zbog svih zlih dela i gadosti izraelskog naroda, jer će poginuti od mača, gladi i pomora.+ 12  Ko bude daleko, poginuće od pomora. Ko bude blizu, poginuće od mača. Ko sve to preživi, umreće od gladi. Tako ću iskaliti svoj gnev na njima.+ 13  Tada će morati da priznaju da sam ja Jehova,+ kad njihovi pobijeni budu ležali među njihovim odvratnim idolima, oko njihovih oltara,+ na svakom visokom brdu, na svim gorskim vrhovima, pod svakim razgranatim drvetom i pod granama velikog drveća, gde su prinosili mirisne prinose* svim svojim odvratnim idolima.+ 14  Podići ću ruku na njih i opustošiću njihovu zemlju, tako da će sva mesta gde žive biti gora od pustinje blizu Divle. Tada će morati da priznaju da sam ja Jehova.‘ “

Fusnote

Moguće je da je hebrejski izraz srodan reči koja znači „izmet“. Njime se izražavao prezir.
Ili: „preljubničkog“.
Ovim gestom se ponekad izražavala žalost.
Ili: „prinosili ugodan miris“.