Jezekilj 48:1-35

  • Podela zemlje (1-29)

  • 12 gradskih vrata (30-35)

    • „Grad će se zvati ’Jehova je tu‘ “ (35)

48  „A ovo su imena i granice plemenâ, počev od krajnjeg severa. Danov deo+ proteže se duž puta koji vodi u Etlon do Levo-Emata*,+ do Asarenana, duž granice Damaska na severu, uz Emat.+ Proteže se od istočne do zapadne granice.  Asirov deo+ graniči se s Danovim, od istočne do zapadne granice.  Neftalimov deo+ graniči se s Asirovim, od istočne do zapadne granice.  Manasijin deo+ graniči se s Neftalimovim, od istočne do zapadne granice.  Jefremov deo graniči se s Manasijinim,+ od istočne do zapadne granice.  Ruvimov deo graniči se s Jefremovim,+ od istočne do zapadne granice.  Judin deo graniči se s Ruvimovim,+ od istočne do zapadne granice.  Uz granicu Judinog područja, od istočne do zapadne granice, nalaziće se područje koje treba da izdvojite kao prilog. Neka bude široko 25 000 lakata*,+ a njegova dužina neka odgovara dužini plemenskih poseda s kojima se graniči, od istočne do zapadne granice. U sredini neka bude svetilište.  „Područje koje treba da izdvojite za Jehovu neka bude dugačko 25 000 lakata i široko 10 000 lakata. 10  To će biti sveti prilog za sveštenike.+ Neka bude dugačak 25 000 lakata na severu i 25 000 lakata na jugu i širok 10 000 lakata na zapadu i 10 000 lakata na istoku. U sredini neka bude Jehovino svetilište. 11  To će biti za posvećene sveštenike od Sadokovih potomaka,+ koji su izvršavali svoje dužnosti prema meni i nisu se udaljili od mene kad su se Izraelci i Leviti udaljili od mene.+ 12  Njima će pripadati deo od zemlje koja je data kao prilog, kao nešto što je posebno sveto. Neka se graniči s delom koji će pripasti Levitima. 13  „Odmah do područja koje pripada sveštenicima, Leviti će imati deo dugačak 25 000 lakata i širok 10 000 lakata. (Ukupna dužina će biti 25 000 lakata, a širina 10 000 lakata.) 14  Nijedan deo te najbolje zemlje ne smeju da prodaju, zamene niti prenesu na nekog, jer je ta zemlja sveta Jehovi. 15  „Preostali deo, koji je širok 5 000 lakata i ide uz granicu dugu 25 000 lakata, neka pripadne gradu+ i neka se koristi za ono što nije sveto, za stanovanje i za pašnjake. U sredini neka bude grad.+ 16  Ovo su mere grada: severna granica je 4 500 lakata, južna granica je 4 500 lakata, istočna granica je 4 500 lakata i zapadna granica je 4 500 lakata. 17  Pašnjak oko grada neka ima 250 lakata na severu, 250 lakata na jugu, 250 lakata na istoku i 250 lakata na zapadu. 18  „Preostali deo područja protezaće se duž svetog područja,+ 10 000 lakata na istok i 10 000 lakata na zapad. Protezaće se duž svetog područja, a prinos sa te zemlje služiće za hranu onima koji služe u gradu. 19  Oni koji služe u gradu iz svih izraelskih plemena obrađivaće tu zemlju.+ 20  „Celo to područje neka bude četvorougaono, 25 000 lakata sa 25 000 lakata. Izdvojićete ga kao sveti prilog zajedno s područjem koje je određeno za grad. 21  „Ono što preostane s obe strane svetog područja i područja koje je određeno za grad pripašće poglavaru.+ Protezaće se duž istočne i zapadne granice svetog područja, koje su duge 25 000 lakata. Dužina će odgovarati dužini plemenskih poseda s kojima se graniči i pripadaće poglavaru. U sredini neka bude sveto područje i svetilište hrama. 22  „Ono što pripada Levitima i područje koje je određeno za grad nalaziće se usred onoga što pripada poglavaru. Područje koje će pripasti poglavaru biće između Judinog+ i Venijaminovog područja. 23  „Ovo su granice preostalih plemena: Venijaminov deo proteže se od istočne do zapadne granice.+ 24  Simeonov deo graniči se s Venijaminovim,+ od istočne do zapadne granice. 25  Isaharov deo+ graniči se sa Simeonovim, od istočne do zapadne granice. 26  Zavulonov deo graniči se sa Isaharovim,+ od istočne do zapadne granice.+ 27  Gadov deo graniči se sa Zavulonovim,+ od istočne do zapadne granice. 28  Južna granica Gadovog područja ide od Tamara+ do voda Merive-Kadisa,+ do rečne doline*+ i do Velikog mora.* 29  „To je zemlja koju ćete razdeliti u nasledstvo izraelskim plemenima+ i to su njihovi delovi“,+ kaže Svevišnji Gospod Jehova. 30  „A ovo su mere grada s njegovim izlazima: severna strana neka bude 4 500 lakata.+ 31  „Gradska vrata neka budu nazvana po izraelskim plemenima. Troja vrata neka budu na severu: jedna vrata za Ruvima, jedna za Judu i jedna za Levija. 32  „Istočna strana neka bude 4 500 lakata, i neka na njoj budu troja vrata: jedna vrata za Josifa, jedna za Venijamina i jedna za Dana. 33  „Južna strana neka bude 4 500 lakata, i neka na njoj budu troja vrata: jedna vrata za Simeona, jedna za Isahara i jedna za Zavulona. 34  „Zapadna strana neka bude 4 500 lakata, i neka na njoj budu troja vrata: jedna vrata za Gada, jedna za Asira i jedna za Neftalima. 35  „Obim grada neka bude 18 000 lakata. Od tog dana, grad će se zvati ’Jehova je tu‘.“+

Fusnote

Ili: „do ulaza u Emat“.
Reč je o dugom laktu. Videti Dodatak B14.
To jest Sredozemnog mora.
Ili: „doline reke Egipat“. Videti Rečnik pojmova, „Vadi“.