Jezekilj 46:1-24

  • Prinosi i žrtve u određenim prilikama (1-15)

  • Nasleđivanje poglavarevog poseda (16-18)

  • Mesta za kuvanje žrtava (19-24)

46  „Ovako kaže Svevišnji Gospod Jehova: ’Vrata unutrašnjeg dvorišta koja gledaju na istok+ neka budu zatvorena+ šest radnih dana,+ a na sabat i na dan mladog meseca neka budu otvorena.  Neka poglavar uđe u predvorje vrata iz spoljašnjeg dvorišta+ i neka stane kod dovratka na vratima. Tada neka sveštenici prinesu njegovu žrtvu paljenicu i njegove žrtve zajedništva, a on neka se pokloni na pragu vrata i neka izađe. Neka se vrata ne zatvaraju do večeri.  Neka se na ulazu tih vrata narod klanja pred Jehovom na sabate i na dane mladog meseca.+  „’Žrtva paljenica koju će poglavar prineti Jehovi na sabat neka se sastoji od šest jaganjaca bez mane i od jednog ovna bez mane.+  Prinos od žita neka bude jedna efa* po ovnu, za jaganjce neka bude koliko on može dati, a ulja neka bude in* po efi.+  Na dan mladog meseca neka iz stada prinese junca bez mane, šest jaganjaca i ovna. Neka budu bez mane.+  Kao prinos od žita neka da efu za junca i efu za ovna, a za jaganjce koliko može dati. Neka da in ulja po efi.  „’Kad poglavar bude ulazio, neka uđe u predvorje vrata i neka istim putem izađe.+  Kad narod dođe na praznik pred Jehovu,+ onaj ko uđe na severna vrata da se pokloni+ neka izađe na južna,+ a onaj ko uđe na južna vrata neka izađe na severna. Neka se niko ne vraća kroz vrata na koja je ušao, nego neka izađe na vrata sa suprotne strane. 10  Kad oni uđu, neka s njima uđe i poglavar, a kad oni izađu, neka i on izađe. 11  Tokom praznika i svečanosti neka kao prinos od žita prinese efu po juncu i efu po ovnu, a za jaganjce koliko može dati. Ulja neka bude in po efi.+ 12  „’Ako poglavar donese žrtvu paljenicu+ ili žrtve zajedništva kao dobrovoljni prinos Jehovi, neka mu se otvore vrata koja gledaju na istok, pa neka preda svoju žrtvu paljenicu i svoje žrtve zajedništva kao što to čini na sabat.+ Nakon što izađe, neka se vrata zatvore.+ 13  „’Svaki dan donesi jagnje bez mane staro do godinu dana kao žrtvu paljenicu Jehovi.+ Čini tako svakog jutra. 14  Uz to svako jutro donesi i šestinu efe kao prinos od žita i trećinu ina ulja da se poškropi* fino brašno. To neka bude redovan prinos od žita koji se stavlja pred Jehovu. To je trajna odredba. 15  Neka se svako jutro donosi jagnje, prinos od žita i ulje kao žrtva paljenica koja se redovno prinosi.‘ 16  „Ovako kaže Svevišnji Gospod Jehova: ’Ako poglavar svakom svom sinu daruje nešto u nasledstvo, taj dar će postati vlasništvo njegovih sinova. To će biti njihov posed koji će dobiti u nasledstvo. 17  Ali ako od svog nasledstva nešto daruje nekom svom slugi, taj dar će pripadati slugi do godine oslobađanja,+ a tada će ga vratiti poglavaru. Samo će njegovi sinovi moći trajno da zadrže svoje nasledstvo. 18  Poglavar ne sme da uzima nikakvo nasledstvo od naroda tako što bi nekoga oterao s njegovog poseda. Neka od svog poseda daje nasledstvo svojim sinovima, tako da niko od mog naroda ne bude oteran sa svog poseda.‘ “ 19  Zatim me je kroz ulaz+ koji je bio pored vrata odveo u svešteničke svete trpezarije*, koje su gledale na sever,+ i tamo sam video jedan prostor u zadnjem delu, prema zapadu. 20  Tada mi je rekao: „Ovo je mesto gde će sveštenici kuvati žrtvu za prestup* i žrtvu za greh i gde će peći prinos od žita,+ da ništa ne bi iznosili u spoljašnje dvorište i time preneli svetost na* narod.“+ 21  Zatim me je izveo u spoljašnje dvorište i proveo me pored četiri ugla spoljašnjeg dvorišta i u svakom uglu video sam po jedno dvorište. 22  U sva četiri ugla spoljašnjeg dvorišta bila su mala dvorišta, dugačka 40 lakata* i široka 30 lakata. Sva četiri su bila iste veličine. 23  U ta četiri dvorišta, unutar njihovih zidova, postojao je mali kameni zid, u čijem su podnožju bila mesta za kuvanje žrtava. 24  Tada mi je rekao: „To su kuhinje gde oni koji služe u hramu kuvaju žrtve koje donosi narod.“+

Fusnote

Ili: „poprska“.
Ili: „svete prostorije“.
Ili: „za krivicu“. Videti Rečnik pojmova.
Doslovno: „posvetili“.
Reč je o dugom laktu. Videti Dodatak B14.