Jezekilj 44:1-31

  • Vrata sa istočne strane ostaju zatvorena (1-3)

  • Odredbe o strancima (4-9)

  • Odredbe za Levite i sveštenike (10-31)

44  Odveo me je nazad do spoljašnjih vrata hrama sa istočne strane+ i ona su bila zatvorena.+  Tada mi je Jehova rekao: „Ova vrata će ostati zatvorena. Neće se otvarati i niko od ljudi neće na njih ulaziti, jer je Jehova, Izraelov Bog, ušao na njih,+ i zato moraju biti zatvorena.  Ali poglavar će sedeti na njima i ješće hleb pred Jehovom,+ jer je on poglavar. Ulaziće kroz predvorje vrata i izlaziće kroz njega.“+  Zatim me je kroz severna vrata odveo ispred hrama. Tamo sam video da je Jehovin hram bio pun Jehovine slave+ i ja sam pao licem do zemlje.+  Tada mi je Jehova rekao: „Sine čovečji, obrati pažnju, gledaj i pažljivo slušaj sve što ću ti reći o odredbama i zakonima Jehovinog hrama. Dobro pazi na ulaz u hram i na sve izlaze iz svetilišta.+  Reci tom buntovnom izraelskom narodu: ’Ovako kaže Svevišnji Gospod Jehova: „Dosta je bilo vaših gadosti, izraelski narode.  Kad u moje svetilište dovodite strance neobrezanog srca i tela, oni skrnave moj hram. Prinosite mi hranu – salo i krv – dok kršite savez sklopljen sa mnom čineći gadosti.  Ne brinete se za ono što mi je sveto,+ već ste druge postavili da služe u mom svetilištu.“ ‘  „’Ovako kaže Svevišnji Gospod Jehova: „Nijedan stranac u Izraelu koji je neobrezanog srca i tela ne sme ući u moje svetilište.“ ‘ 10  „’A Leviti koji su se udaljili od mene+ kad se Izrael udaljio od mene da bi služio odvratnim idolima* snosiće posledice svog prestupa. 11  Posle toga će služiti u mom svetilištu i nadgledaće vrata hrama+ i biće sluge u hramu. Oni će klati životinje koje se prinose u korist naroda kao žrtve paljenice i kao druge žrtve i stajaće pred narodom da mu služe. 12  Oni su služili narodu pred njihovim odvratnim idolima i postali kamen o koji se izraelski narod spotakao i zbog toga počeo da greši.+ Zato sam se podignute ruke zakleo da će snositi posledice svog prestupa‘, kaže Svevišnji Gospod Jehova. 13  ’Neće mi više pristupati da mi služe kao sveštenici niti će više pristupati onome što mi je sveto i što mi je posebno sveto. Nosiće svoju sramotu zbog gadosti koje su činili. 14  Poveriću im zaduženja u hramu, da u njemu vrše službu i da rade sve što treba.‘+ 15  „’Sveštenici, Leviti, Sadokovi potomci,+ koji su brinuli o mom svetilištu kad su se Izraelci udaljili od mene,+ pristupaće mi da mi služe i stajaće preda mnom da mi prinose salo+ i krv‘,+ kaže Svevišnji Gospod Jehova. 16  ’Oni će ulaziti u moj hram, pristupaće mom stolu da mi služe+ i izvršavaće svoja zaduženja.+ 17  „’Kad budu ulazili na vrata unutrašnjeg dvorišta, neka nose lanenu odeću.+ Neka ne nose ništa od vune kad služe na vratima unutrašnjeg dvorišta i u njemu. 18  Neka nose laneni turban na glavi i lanene gaće oko bokova.+ Neka ne nose ništa u čemu bi se znojili. 19  Pre nego što izađu u spoljašnje dvorište, gde je narod, neka skinu odeću u kojoj su služili+ i neka je ostave u svetim trpezarijama*.+ Neka obuku drugu odeću, da ne bi svojom odećom preneli svetost na* narod. 20  Neka ne briju glavu,+ ali neka ni ne puštaju kosu, nego neka se šišaju. 21  Sveštenici neka ne piju vino kad ulaze u unutrašnje dvorište.+ 22  Neka se ne žene udovicom niti razvedenom ženom,+ nego neka se žene samo devicom iz izraelskog naroda ili udovicom sveštenika.‘+ 23  „’Neka uče moj narod da razlikuje ono što je sveto od onoga što nije sveto, neka ga poučavaju da razlikuje ono što je nečisto od onoga što je čisto.+ 24  Neka budu sudije u sporovima,+ neka sude u skladu s mojim zakonima.+ Neka se drže mojih zakona i mojih odredbi o svim mojim praznicima+ i neka im moji sabati budu sveti. 25  Neka ne prilaze mrtvacu da ne bi bili nečisti. Mogu se onečistiti zbog oca, majke, sina, ćerke, brata ili neudate sestre.+ 26  Nakon što se sveštenik očisti, neka prođe sedam dana. 27  Onog dana kad uđe u sveto mesto, u unutrašnje dvorište, da služi u svetom mestu, neka prinese žrtvu za greh‘,+ kaže Svevišnji Gospod Jehova. 28  „’A ovo će biti njihovo nasledstvo: ja sam njihovo nasledstvo.+ Nemojte im davati nikakav posed u Izraelu, jer sam ja njihov posed. 29  Oni će jesti prinose od žita,+ žrtve za greh i žrtve za prestup*.+ Sve što je u Izraelu posvećeno Bogu biće njihovo.+ 30  Najbolje od prvina svih plodova i najbolje od svih vaših priloga pripada sveštenicima.+ I prvine svog krupnog brašna dajte sveštenicima.+ Tada će vaši domovi biti blagoslovljeni.+ 31  Sveštenici ne smeju da jedu meso ptice ili životinje koja je uginula ili je rastrgnuta.‘+

Fusnote

Moguće je da je hebrejski izraz srodan reči koja znači „izmet“. Njime se izražavao prezir.
Doslovno: „posvetili“.
Ili: „svetim prostorijama“.
Ili: „za krivicu“. Videti Rečnik pojmova.