Jezekilj 43:1-27

  • Jehovina slava ispunjava hram (1-12)

  • Oltar (13-27)

43  Zatim me je odveo do vrata koja su gledala na istok.+  Tamo sam video kako slava Izraelovog Boga dolazi s istoka,+ a njegov glas je bio kao huka velikih voda,+ i njegova slava je obasjala zemlju.+  Ono što sam video je bilo poput vizije koju sam imao kad sam došao* da uništim grad i izgledalo je poput onog što sam video na reci Hevar,+ pa sam pao licem do zemlje.  Jehovina slava ušla je u hram* kroz vrata koja su gledala na istok.+  Tada me je duh podigao i odveo me u unutrašnje dvorište, i video sam da se hram ispunio Jehovinom slavom.+  Čuo sam kako mi se neko iz hrama obraća, a onaj čovek je došao i stao pored mene.+  Tada mi je rekao: „Sine čovečji, ovo je mesto mog prestola+ i mesto za moja stopala,+ tu ću prebivati među Izraelcima doveka.+ Neće više izraelski narod i njihovi kraljevi skrnaviti moje sveto ime+ ni leševima svojih mrtvih kraljeva ni time što su mi neverni*.  Time što su svoje pragove stavljali do mog praga i svoje dovratke do mojih dovrataka, tako da je bio samo zid između mene i njih,+ oskrnavili su moje sveto ime gadostima koje su činili. Zato sam ih istrebio u svom gnevu.+  Sada neka mi više ne budu neverni* i neka sklone leševe svojih kraljeva daleko od mene, pa ću doveka prebivati među njima.+ 10  „A ti, sine čovečji, opiši izraelskom narodu hram,+ pa neka se postide zbog svojih prestupa+ i neka prouče* njegov nacrt. 11  Ako se postide zbog svega što su učinili, opiši im nacrt osnove hrama, raspored i izlaze i ulaze.+ Pokaži im sve nacrte i odredbe, sve nacrte i zakone, i nacrtaj ih pred njihovim očima da vide sve nacrte i da žive po tim odredbama.+ 12  Ovo je zakon u vezi s hramom: Celo područje na vrhu gore je posebno sveto.+ To je zakon u vezi s hramom. 13  „Ovo su mere oltara izražene u laktovima+ (svaki lakat bio je za dlan duži od uobičajenog lakta)*. Visina podnožja iznosi jedan lakat a i širina iznosi jedan lakat. Njegova ivica je unaokolo uzdignuta jedan pedalj*. To je podnožje na kom stoji oltar. 14  Na podnožju leži donji pojas, koji je 2 lakta visok i lakat širok. Na donjem, manjem pojasu leži veći pojas, 4 lakta visok i lakat širok. 15  Ognjište na oltaru visoko je 4 lakta i s njega se uzdižu četiri roga.+ 16  Ognjište je u obliku četvorougla, dugačko 12 lakata i široko 12 lakata.+ 17  Veći deo na kom stoji dugačak je 14 lakata i širok 14 lakata, a njegova ivica je pola lakta. Širina podnožja svuda okolo iznosila je jedan lakat. „Stepenice kojima se penje do oltara gledale su na istok.“ 18  Tada mi je rekao: „Sine čovečji, ovako kaže Svevišnji Gospod Jehova: ’Ovo su uputstva kako da se napravi oltar, da se na njemu prinose žrtve paljenice i da se škropi krvlju*.‘+ 19  „’Sveštenicima, Levitima, koji su Sadokovi potomci+ i koji pristupaju da mi služe‘, kaže Svevišnji Gospod Jehova, ’daj junca iz stada, za žrtvu za greh.+ 20  Uzmi njegove krvi i namaži njom četiri roga oltara i četiri ugla većeg pojasa na kom stoji i ivicu svuda okolo, da bi oltar očistio od greha i izvršio obred očišćenja za njega.+ 21  Zatim uzmi junca, žrtvu za greh, i neka se spali na određenom mestu u hramu, izvan svetilišta.+ 22  Sledećeg dana prinesi jarca bez mane kao žrtvu za greh i neka se njime očisti oltar od greha, kao što je i juncem bio očišćen od greha.‘ 23  „’Kad ga očistiš od greha, prinesi junca bez mane iz krda i ovna bez mane iz stada. 24  Dovedi ih pred Jehovu i neka ih sveštenici pospu solju+ i neka ih prinesu Jehovi kao žrtvu paljenicu. 25  Sedam dana prinosićeš svaki dan jarca kao žrtvu za greh,+ a uz to i junca iz krda i ovna iz stada. Neka sve životinje budu bez mane. 26  Sedam dana neka vrše obred očišćenja oltara, neka ga očiste i tako ga pripreme za korišćenje. 27  Kada prođe tih sedam dana, neka sveštenici od osmog dana+ pa nadalje na oltaru prinose vaše* žrtve paljenice i vaše žrtve zajedništva. Tada ću vas rado prihvatiti‘,+ kaže Svevišnji Gospod Jehova.“

Fusnote

Ili možda: „kad je on došao“.
Doslovno: „dom“.
Ili: „time što se odaju duhovnom bludu“.
Ili: „neka se više ne odaju duhovnom bludu“.
Doslovno: „izmere“.
Reč je o dugom laktu. Videti Dodatak B14.
Pedalj je iznosio 22,2 centimetra. Videti Dodatak B14.
Ili: „prska kapima krvi“.
Reč je o narodu.